Dotyczy: sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Ul. Lwowska- Prażmowskiego ? Nowochruślicka.

Nowy Sącz 25 stycznia 2011 r. Artur Czernecki Radny Miasta Nowego Sącza Interpelacja ? zapytanie Nr.2/01/V/2011 Szanowny Pan Ryszard Nowak Prezydent Miasta Nowego Sącza Dotyczy: sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Ul. Lwowska- Prażmowskiego ? Nowochruślicka. Podczas LXXV sesji Rady Miasta Nowego … Czytaj dalej Dotyczy: sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Ul. Lwowska- Prażmowskiego ? Nowochruślicka.