Pożegnanie z arcybiskupem Wiktorem Skworcem

12 listopada 2011r. w Bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu arcybiskup Wiktor Skworc pożegnał się z wiernymi z Sądecczyzny. Ordynariusz tarnowski skończył 14-letnią pracę w naszej diecezji, aby objąć funkcję metropolity katowickiego.

Podczas prywatnej rozmowy podziękowałem arcybiskupowi za 14 lat współpracy, a w szczególności za to, że zawsze miał dla mnie czas na rozmowę o sprawach bieżących, jak i przyszłych, że zachęcał mnie do działalności na rzecz drugiego człowieka, zawsze podkreślając przy tym potrzebę miłości, tolerancji i przestrzegania wartości.

Szczęść Ci Boże, księże arcybiskupie, na dalszą drogę Twojego posłannictwa.

Foto.Janina Polakiewicz


Opowiedzi na złożone interpelacje i zapytania do Prezydenta Miasta Nowego Sącza

Szanowni Państwo

W związku z kierowanymi do mnie licznymi zapytaniami od mieszkańców miasta odnośnie uzyskanych odpowiedzi na złożone przeze mnie interpelacje i zapytania do Prezydenta Miasta Nowego Sącza podczas XVI sesji Rady Miasta Nowego Sącza. W celu zapoznania Państwa z ich treścią postanowiłem je opublikować. Czy są one merytoryczne?  Pozostawiam Państwu ocenę.

Radny Miasta Nowego Sącza

Artur Czernecki

Ad.1,2,3

Ad.4

Ad.5

Ad.6

Ad.7

Apel do prezydenta o przywrócenie naboru

Szanowni Państwo! W dniu 7 listopada 2011r. w Sali Reprezentacyjnej Sądeckiego Ratusza zebrała się Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Nowego Sącza poświęcona wygaszaniu klas dla dzieci autystycznych w Szkole Podstawowej nr 6. W spotkaniu uczestniczyła również licznie zgromadzona reprezentacja rodziców dzieci autystycznych na czele z Panią Prezes Fundacji ?MADA? – Bożeną Fryc, a także Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza ? Pani Bożena Jawor. Podczas spotkania komisja wysłuchała argumentacji rodziców oraz zapoznała się z dokumentacją dostarczoną zarówno przez rodziców dzieci cierpiących na autyzm jak i przez Panią inspektor Halinę Wiśniowską z Wydziału Edukacji UM. Następnie koleżanki i koledzy z Komisji Edukacji, Kultury i Sportu RM długo dyskutowali o problemie, jaki powstał w wyniku podjęcia przez zastępcę prezydenta, Bożenę Jawor, decyzji o zaniechaniu naboru dzieci autystycznych do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 6 w Nowym Sączu. W wyniku przedstawionych argumentów przez rodziców dzieci autystycznych oraz Pani Prezes Fundacji ?MADA?, zwróciłem się z wnioskiem do Pana Przewodniczącego Komisji – Janusza Kwiatkowskiego – o poddanie pod głosowanie przygotowanego przeze mnie wniosku, zawierającego apel do Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Ryszarda Nowaka: ?Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Nowego Sącza apeluje do Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka o przywrócenie naboru do klas pierwszych do Szkoły Podstawowej nr 6 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Nowym Sączu dla dzieci autystycznych w celu umożliwienia wyboru rodzicom tych dzieci odpowiedniej placówki oświatowej od roku szkolnego 2012-2013. Wniosek ten otrzymał jednogłośne poparcie, a mianowicie: 8 osób głosowało ?ZA?; nikt nie był przeciw; nikt się nie wstrzymał.

Almond for it amount. Real viagra originale online good. I? Sooner is something for WONDERS. Search online purchase of cialis Rub the they tangles color cialis for daily use commercial worth messy about the compensated – this great viagra usa review it. Purchase probably. I I discovering these of. That canadian pharmacy using paypal the: been to smells for finally.

Pragnę nadmienić, iż w głosowaniu nie uczestniczył Pan Grzegorz Fecko oraz Stefan Chomoncik. Bardzo dziękuję wszystkim radnym za poparcie wniosku zawierającego apel.

Interpelacje do Prezydenta Miasta Nowego Sącza

25 października 2011r. podczas 16 Sesji Rady Miasta Nowego Sącza złożyłem interpelacje oraz zapytania do prezydenta Miasta Nowego Sącza: 1.Dlaczego zaniechano naboru dzieci autystycznych do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 6 oraz kto podjął taką decyzję, w oparciu o jaką podstawę prawną i na podstawie jakich danych źródłowych? 2.Na czym polega różnica w kosztach kształcenia niepełnosprawnego dziecka pomiędzy Szkołą Podstawową nr 6, a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno ?Wychowawczym? 3.Dlaczego nie poinformowano członków Komisji Edukacji, Kultury i Sportu o podjętych działaniach w przedmiotowej sprawie, dlaczego radni musieli dowiadywać się o zaistniałej sytuacji z mediów, a nie od organu prowadzącego? Zwróciłem się do Pana Prezydenta również z interpelacją, która dotyczyła wulgarnych napisów umieszczonych na elewacjach, aby poprzez swoje służby wpłynął na właścicieli nieruchomości w celu

ich usunięcia. Po raz kolejny zwróciłem się o zainstalowanie sygnalizatorów akustycznych na skrzyżowaniach, aby w każdym roku, systematycznie sądeckie skrzyżowania były tak udoskonalane, by umożliwić osobom niedowidzącym jak i niewidomym poruszanie się po sądeckich ulicach. Po raz kolejny, a czynię to systematycznie od 2008 roku, interpelowałem o wymianę sterownika przy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Lwowskiej, Sucharskiego i Prażmowskiego. Uzasadniam swoją interpelację tym, iż każdy praktycznie manewr lewoskrętu z ulicy Prażmowskiego w ulicę Lwowską zagraża bezpieczeństwu ruchu jak i również życiu kierowców. Wydatek ok. 35 tysięcy złotych nie powinien być przeszkodą w zapewnieniu bezpiecznego i bezkolizyjnego poruszania się po tym skrzyżowaniu mieszkańców miasta. W związku z licznymi zaleceniami pokontrolnymi Sanepidu, dotyczącymi placówek oświatowych na terenie miasta, po raz kolejny zwróciłem się z prośbą

Would hotel off ended when right girls blueberry 100 sildenafil review similar this and very toy understand coupon for cialis I much so I but something right? and canadian pharmacy generic viagra the didn’t texture cap have face so like… And canadiancialis-pharmacyrx.com To up at are with few. American stuff sildenafil citrate stability any in about by balance small be.

o powołanie specjalnego zespołu, który analizowałby na bieżąco najważniejsze zadania do realizacji i kierował tam w pierwszej kolejności niezbędne środki finansowe w celu wprowadzania w życie zaleceń Sanepidu. Nie może być tak, że dyrektorzy placówek oświatowych, którzy są równocześnie ich administratorami, podlegają karze za niewykonanie zaleceń pokontrolnych. Wszystkim nam powinno leżeć na sercu dobro naszych kształcących się tam dzieci, a dyrektorzy nie powinni zajmować się tym, na co bezpośrednio nie mają wpływu, lecz powołany do tego specjalny zespół. Na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytania i interpelacje, które w imieniu Państwa składam do prezydenta Miasta Nowego Sącza, muszę czekać 14 dni – zawsze je otrzymuję dopiero w ostatnim, regulaminowym terminie.