Relacja Gazety Krakowskiej z odsłonięcia tablicy w Starym Sączu upamiętniającej wizytę Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego

Stary Sącz – Tablica w piątą rocznicę wizyty prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

2014-06-05

W Starym Sączu uroczyście odsłonięto tablica upamiętniająca wizytę, jaką przed pięcioma laty złożył w tym mieście, a także w znajdującym się tam zabytkowym klasztorze klarysek, ówczesny prezydent RP Lech Kaczyński.W Starym Sączu prezydent RP Lech Kaczyński gościł 3 czerwca 2009 r. Wówczas wiozący go śmigłowiec wylądował na stadionie sportowym nieopodal murów zabytkowego klasztoru klarysek, założonego przez księżnę Kingę w 128r i będącego teraz sanktuarium z jej relikwiami jako świętej. Od wizyty u zakonnic w tym klasztorze rozpoczął ówczesny prezydent RP wizytę w nadpopradzkim miasteczku. Późnij poszedł na Rynek z ówczesnym burmistrzem Marianem Cyconiem i tam spotkał się z mieszkańcami. Tłumu starosądeczan nie odstraszył nawet intensywny deszcz.

Teraz minęła piąta rocznica tamtej wizyty. Starosądeczanie upamiętnili ten ważny fakt w historii miasta tablicą umieszczoną na frontonie zabytkowego Domu Na Dołkach, który stoi przy rynku. Nowa tablica sąsiaduje z wcześniejszą, sławiącą zatrzymanie się w tym

mieście króla Jana III Sobieskiego wracającego do Polski ze zwycięskiej Odsieczy Wiedeńskiej.

O ufundowanie tablicy zadbały starosądecki samorząd oraz Towarzystwo Miłośników Starego Sącza. Jej uroczystego odsłonięcia dokonali wspólnie burmistrz Jacek Lelek, przewodnicząca Rady Miasta Ewa Zielińska, prezes Towarzystwa Miłośników Starego Sącza Andrzej Długosz oraz ks. Józef Kurek, który był proboszczem starosądeckiej parafii w czasie, kiedy prezydent RP Lech Kaczyński zawitał do tego miasta.

Obecny był również radny Rady Miasta Nowego Sącza Artur Czernecki, który w 2009 r. był przewodniczącym Rady Miasta w Nowym Sączu i organizował pobyt prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na Sądecczyźnie.