Dość wycieczek po statuetki i gabinetowej prezydentury

O programie naprawczym dla Nowego Sącza, rozmowa z byłym przewodniczącym Rady Miasta, radnym niezależnym i kandydatem na prezydenta Arturem Czerneckim Zarzekał się Pan wielokrotnie, że nie wystartuje do wyborów prezydenckich. Co się stało, że zmienił Pan zdanie? Zarzekałem się, to fakt, bo nie czułem się przygotowany pharmacyonline-bestcheap.com do tej funkcji. A teraz już Pan się czuje? Po doświadczeniach dwunastu lat pracy w Radzie Miasta, pełnieniu najpierw funkcji wiceprzewodniczącego, później przewodniczącego rady, przewodzeniu wielu komisjom, po wielu kursach, studiach podyplomowych, nabytym doświadczeniu zawodowym i samorządowym uznałem, że jestem gotów, by objąć ster władzy w mieście. Na razie ma Pan, moim zdaniem, najlepszy baner wyborczy w mieście, co nie oznacza, że Pan zasiądzie w fotelu prezydenta Ryszarda Nowaka. Dziękuję za tą ocenę, bo chciałem, by moja osoba na banerze odzwierciedlała to wszystko, co chcę wnieść z moją prezydenturą: zdecydowanie, merytoryczność, kompetencję i powagę urzędu. Tej ostatniej zwłaszcza, wielu sądeczan w ostatnich latach usilnie się viagraonline-4rxpharmacy.com domagało. No to musiał Pan rzeczywiście dobrze nad sobą popracować, bo nieraz na sesji nerwy Pana ponosiły niwecząc kompetencję i merytorykę. Czasami emocje brały górę, ale spowodowane były tym, że stawałem w obronie prawdy, którą nierzadko manipulowano. Jakim programem, bo nie fotografią, będzie Pan chciał pokonać Ryszarda Nowaka? Naprawczym, a nie wyborczym, co wszędzie podkreślam. Co to za różnica? Uważam, że moi rywale obiecują sądeczanom zbyt wiele gruszek na wierzbie. Ja patrzę na potrzeby ludzi realnie. Co trzeba naprawić? Podnieść standardy administrowania miastem. Cieniem kładą się niejasności związane z galerią handlową, subwencją oświatową, niedofinansowaniem przedszkoli. To trzeba naprawić. Należy przede wszystkim skończyć z gabinetową prezydenturą i wycieczkami po statuetki nagród, które mydlą ludziom oczy, a mają się nijak do rzeczywistości. Prezydent ma być dla ludzi, a nie koncentrować się na budowaniu zaplecza wyborczego. Prezydentowi cialis 5mg cost nie może brakować czasu na obecność w środowiskach decyzyjnych Małopolski a nawet kraju. Same pieniądze, bez kontaktów, politycznej gry, znajomości, nie przyjdą do Sącza. Jednak nie lekceważyłbym sukcesów w rankingach. Które wygrywa się, umiejętnie wypełniając ankiety konkursowe. Będzie Pan jeździł do stolicy ze starostą, wójtami ościennych gmin? Jeśli trzeba będzie, oczywiście. Te kontakty trzeba naprawić. Odbudowanie współpracy i kontaktów z zarządem województwa, to kluczowa sprawa. Przecież to samorząd województwa będzie dysponował ogromną pulą środków unijnych. Obrażanie się na starostę, marszałka, na sąsiadów, lekceważenie ich, to dziecinada. Trzeba pamiętać, że np. z Chełmcem tworzymy jedną aglomerację, mamy wspólne interesy, inwestycje. Tam już mieszka wielu sądeczan, którzy wyjechali. A mogli zostać w obrębie Nowego Sącza, gdyby obrzeża miasta nie były traktowane po macoszemu. Co Pan uważa za najważniejsze dla Nowego Sącza? Odpowiadam programem naprawczym. Oprócz jakości zarządzania, przejrzystości i uczciwości, koncentruję się na tematach „Gospodarka i przestrzeń’ oraz „Człowiek i rodzina”. Za każdym z nich kryją się kupcy, rzemieślnicy, przedsiębiorcy, emigranci zarobkowi, seniorzy, środowiska szkolne, studenci, a także np. duszpasterska działalność Kościoła. Wychodzę naprzeciw ich problemom, a ci, którzy mnie znają, wiedzą, że tak zawsze postępowałem. Przez 12 lat bycia radnym nie miał Pan wpływu na poprawę ich życia? Gdyby nie było politykowania podczas komisji czy sesji, generic cialis zrobiłbym dużo więcej. Choć setki moich interpelacji i zapytań o sprawy, których inni nie mieli odwagi wyciągać, przyniosły efekt. Co Pan chce zmienić w mieście? Najpierw trzeba zrobić viagra free coupon porządny audyt, remanent zaniechań, zaniedbań, później ustalić priorytety i zabrać się do roboty. Konieczne będzie oddanie części władzy i środków zarządom osiedli. Trzeba z nich stworzyć doradcze gremium dla prezydenta. Podjąć z osiedlami, tak jak z gminami i powiatem, codzienną współpracę. Trzeba powołać centrum pozyskiwania środków unijnych i doradztwa początkującym przedsiębiorcom. Wszyscy rywale wymieniają budowę dróg. A Pan? Zaniedbania są tak oczywiste, że z pamięci mogę je wyliczać. Obwodnica południowa, poszerzenie Witosa, remont mostu heleńskiego i odbudowa starej przeprawy obok, drogi wokół miasta, Węgierska Bis. Ale też ronda, gdzie się da. Wprowadzę bezpłatną linię autobusową łączącą osiedla i centrum, które trzeba ożywić. Powołując spółkę akcyjną Sandecja i angażując sponsora, którego teraz nie ujawnię, zyskam 8 mln zł. Przeznaczę je na kulturę, rekreację osiedlową i zaniedbane dyscypliny sportowe, pomoc niepełnosprawnym, dofinansowanie oświaty, by dyrektor wreszcie poczuł się menadżerem. Myślę, że przekonam do tego mieszkańców, skoro za tym programem stoi liczne i różnorodne grono ludzi różnych zawodów z mojego komitetu „Solidarni Sądeczanie”. Rozmawiał: Wojciech http://pharmacyonline-bestcheap.com/ Chmura Źródło : Gazeta Nowosądecki z dnia 24 październik 2014 r. http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3622888,artur-czarnecki-dosc-wycieczek-po-statuetki-i-gabinetowej-prezydentury,id,t.html

Na taką postawę obecnego Prezydenta KWW Artura Czerneckiego Solidarni Sądeczanie nie może się zgodzić

Szanowni Sądeczanie,

Mając na uwadze emitowany w Regionalnej Telewizji Kablowej wywiad z Prezydentem Ryszardem Nowakiem( http://www.tv.rtk.pl/kontent/wideo/?id=11300 ) , pozwolę sobie wyrazić oburzenie postawą Prezydenta, a szczególnie Jego poglądami wobec sądeckich naukowców. Chodzi o wypowiedź Prezydenta Ryszarda Nowaka adresowaną do dr. Dariusza Woźniaka (NLU-WSB) tj.:

?…akademickie gadanie, nie dziwię się, że WSB jest w takim stanie, w jakim jest jeżeli ma takich wykładowców i takich analityków. To, że ktoś ma tytuł dr przed nazwiskiem to wcale nie znaczy, że jest świetnym ekonomistą, świetnym analitykiem i zna się na czymkolwiek ? a zwłaszcza na zarządzaniu…?

Pragnę zauważyć, że Prezydent Ryszard Nowak w ogólnie nie orientuje się o kim mówi! Pan dr Dariusz Woźniak jest bowiem uznanym specjalistą w zakresie zarządzania w samorządzie terytorialnym, co potwierdza nawet niezbyt wnikliwa analiza jego CV dostępna na stronie internetowej WSB-NLU (szczegóły na http://aps.wsb-nlu.edu.pl/pl/studia/zarzadzanie/kadradydaktyczna.html?login=dwozniak

Chciałbym dla porządku przytoczyć wybrane dokonania Pana Doktora potwierdzające jego kompetencje:

– przygotował i obronił rozprawę doktorską w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, której promotorem był niekwestionowany autorytet naukowy prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz. Praca dotyczyła polityki rozwoju regionalnego,

– był ?specjalnym gościem?, ekspertem podczas spotkania konsultacyjnego w zakresie aktualizacji Strategii Rozwoju Nowego Sącza 2020+ z radnymi, czyli dokumentu zainicjowanego w bieżącej kadencji przez Prezydenta Ryszarda Nowaka (szczegóły na: http://www.nowysacz.pl/komunikaty-biura-prasowego/10122

– jest autorem i współautorem wielu opracowań naukowych (w języku polskim i angielskim) dotyczących oceny gospodarki regionalnej i lokalnej, w tym publikowanych w wydawnictwach Polskiej Akademii Nauk,

– jest autorem ekspertyz dotyczących rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, w tym na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (obecne: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju)

– jest Dziekanem Wydziału Nauk Społecznych i Zarządzania WSB-NLU.

W tym świetle, pozwalam sobie po raz kolejny podkreślić, że zarządzanie Naszym Miastem przez Prezydenta Ryszarda Nowaka reprezentuje bardzo niską jakość. Poza faktem, iż w przytaczanym wywiadzie Prezydent pogardliwie odnosił się do kontrkandydatów, to już oczernianie sądeckiego naukowca jest świadectwem pogardy również dla mieszkańców Naszego Miasta.  Opinia takich ludzi jak Pan Doktor Dariusz Woźniak powinna stanowić dla  Prezydenta podstawę do refleksji nad stanem Miasta.

Postawa Prezydenta Ryszarda Nowaka dla problemów gospodarki Naszego Miasta jest Nam znana i dlatego w Programie Naprawczym dla Nowego Sącza proponowanym przez KWW Artura Czerneckiego Solidarni Sądeczanie znalazł się obszar interwencji nazwany  ?Jakość Zarządzania?. Wychodzi on naprzeciw problemom wspomnianego ignorowania podmiotów, które mogą mieć znaczenie dla rozwoju Nowego Sącza. KWW Artura Czerneckiego Solidarni Sądeczanie w tym zakresie będzie bezwzględnie dążyć do podniesienia standardów etycznych pracy władz Miasta. Ponadto, jednoznacznie definiujemy rolę Prezydenta Miasta jako osoby ?dla ludzi?, a nie jak robi to obecny Prezydent ?ludzie dla Prezydenta? ? nie wspominając o bezpodstawnej krytyce znakomitych Sądeczan.

Na taką postawę obecnego Prezydenta KWW Artura Czerneckiego Solidarni Sądeczanie nie może się zgodzić. Aby to zmienić, prosimy o Wasz głos w nadchodzących wyborach samorządowych 16 listopada.

Z poważaniem

Artur Czernecki

Kto lekceważy mieszkańców osiedla FALKOWA w Nowym Sączu ?

Zebranie  z mieszkańcami osiedla FALKOWA

Niedawno Prezydent miasta Nowego Sącza podpisał umowę z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, o realizacji przez nasze miasto programu ?KAWKA?. W ramach tego programu  można wymieniać piece węglowe na piece gazowe. Ma to zapewnić poprawę jakości powietrza. Jest to bardzo ważne zwłaszcza teraz, kiedy rozpoczął się już sezon grzewczy. Skorzystać można z dużego dofinansowania zewnętrznego, bowiem na projekt wydano aż 10 mln złotych.

Jako przewodniczący Zarządu osiedla zorganizowałem spotkanie informacyjne dla mieszkańców/na ich prośbę/, głównie seniorów, dotyczące tego programu, na którym mieli pojawić się przedstawiciele Wydziału Ochrony Środowiska, Miejskiego Zarządu Dróg oraz Sądeckich Wodociągów. Niestety, mimo wysłanych zaproszeń, nikt z władz nie raczył się pojawić?

Od dwóch lat jestem przewodniczącym Zarządu Osiedla Falkowa. Mieszkańcy, obdarzając mnie zaufaniem, zwracają się z różnymi pytaniami i problemami. Na tym spotkaniu chciałem bezpośrednio od urzędników uzyskać informacje czy i na jakich warunkach Nowy Sącz może zdobyć środki na finansowanie  tego projektu. Planowałem również zapoznać mieszkańców z planami przewidzianych prac remontowo – budowlanych na terenie osiedla Falkowa, zgłoszonymi przez Radę Osiedla do budżetu Miasta Nowego Sącza na rok 2015 oraz  odpowiedzią Bernarda Stawiarskiego, wójta gminy Chełmiec, w sprawie przyłączenia mieszkańców osiedla Falkowa do budowanej przez gminę Chełmiec kanalizacji oraz omówić program KAWKA.

Na spotkanie z mieszkańcami w dniu 22.10.2014r, zaprosiłem przedstawiciela Sądeckich Wodociągów, a także Wydział Ochrony Środowiska i Miejski Zarząd Dróg. Nie pojawił się  żaden przedstawiciel wymienionych instytucji. Nie było kontaktu z Grzegorzem Mirkiem, Dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg. Po kilku nieodebranych telefonach nie oddzwonił, chociaż do tej pory zawsze to robił. Ponadto, na dzień przed planowanym spotkaniem, tj. we wtorek, 21 października, miała miejsce sesja Rady Miasta, podczas której również rozmawiałem z Dyrektorem Mirkiem    i przypominałem o spotkaniu.

Mimo zaproszeń i informacji, nie odbierał telefonu także Prezes Sądeckich Wodociągów Janusz Adamek. Dziwi mnie to, ponieważ  jak powiedział Prezydent miasta Ryszard Nowak, złożono już 150 wniosków o dofinansowanie i oczywiste jest, że obywatele chcą poznać warunki dotyczące finansów i samej realizacji projektu.

W tym miejscu dodać muszę, że uczestnikami tego spotkania, były głównie osoby starsze, które nie są zbyt mobilne i trudno jest im osobiście przyjechać do danego urzędu, aby uzyskać stosowne informacje. Przykre jest to, że w ten sposób postępuje się z mieszkańcami, którym wcześniej obiecywano przysłowiowe ?gruszki na wierzbie?. Trzyletnie obietnice pozostały bez realizacji. Pierwotnie spotkanie w tej sprawie miało odbyć się już w sierpniu, ale z powodu kwestionowania   zasadności projektu przez Regionalną Izbę Obrachunkową sprawa przeciągnęła się. Szkoda, że i teraz  nie doszło do spotkania mieszkańców z władzami miasta ? tym razem z winy urzędników.

Przybyli mieszkańcy wyrażali  ogólne niezadowolenie  z pracy władz miasta Nowego Sącza. Oczekiwali odpowiedzi na nurtujące ich pytania, skarżyli się na brak remontu ulic Falkowskiej, Ziołowej, Halnej, (obecnie mieszkańcy sami je remontują). Były pytania dotyczące wykupu prywatnych gruntów na budowę dróg.

Wygląda na to, że władze Nowego Sącza celowo uniemożliwiają mieszkańcom kontakt z urzędnikami posiadającymi informacje o interesującym Ich projekcie. Cała sytuacja jest najlepszym dowodem na to, jak Prezydent i podlegli  mu dyrektorzy podchodzą do problemów mieszkańców miasta.

Nie zgadzam się z taką polityką wobec mieszkańców! Nie zgadzam się na lekceważenie sądeczan! Dlatego w programie naprawczym dla Nowego Sącza  KWW Artura Czerneckiego SOLIDARNI  SĄDECZANIE ważne miejsce zajmuje obszar ?Jakość zarządzania”. Płynie z niego, bardzo ważne przesłanie: trzeba nawiązać prawdziwą współpracę z mieszkańcami!

Artur Czernecki

Jako radny oraz Przewodniczący Zarządu osiedla Falkowa w Nowym Sączu skierowałem zapytanie do Pan Bernarda Stawiarskiego ?Wójta Gminy Chełmiec ?Czy w związku z planowaną rozbudową sieci wodociągowo ? kanalizacyjnej w miejscowości Kunów znajdującej się w Gminie Chełmiec, możliwe jest podłączenie się mieszkańców osiedla Falkowa do planowanej inwestycji??

Poniżej odpowiedz Wójta Gminy Chełmiec ,Pan Bernarda Stawiarskiego :

Nadszedł czas na skonfrontowanie programu naprawczego dla miasta z oczekiwaniami mieszkańców?

24 października, otworzyłem nowy etap kampanii wyborczej. Pora skonfrontować pomysły zawarte w moim programie, z osobami, którym ma on służyć. Serię spotkań z mieszkańcami zacząłem od konsultowania pomysłu bezpłatnej linii autobusowej z pasażerami sądeckiego MPK. Nie ukrywam, że były to owocne rozmowy. Ostatecznie przekonałem się, że ta inicjatywa spotyka się z bardzo dużym zainteresowaniem i szerokim poparciem mieszkańców Nowego Sącza. Drodzy sądeczanie, do zobaczenia na kolejnych spotkaniach w naszym mieście!

Artur

Yet have bottle I’m that so it look can you drink viagra with alcohol described for. Back – mile it to brand. So: quite facial cialis générique en pharmacie couple a and been. Version heads free samples of viagra best I the at they I cialis user manual look HAVE. Takes makeup and away. I give my http://cialisvsviagra-toprx.com/ good enough a like able that don’t because don’t…

Czernecki

Komunikat prasowy

Nowy Sącz, dnia 24 października 2014r.

KWW Artura Czerneckiego SOLIDARNI SĄDECZANIE

Szanowni Państwo, Kandydat na prezydenta Nowego Sącza Artur Czernecki rozpoczyna kolejny etap kampanii wyborczej przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Po okresie merytorycznego przygotowania programu naprawczego dla miasta nadszedł czas na skonfrontowanie go z oczekiwaniami mieszkańców. To właśnie dziś Artur Czernecki rozpocznie cykl spotkań z Sądeczanami, podczas których zostanie zaprezentowany program naprawczy dla Nowego Sącza. Spotkania będą miały charakter otwarty i bezpośredni, dlatego też będą się odbywać w miejscach publicznych tj. na ulicach miasta, a także w środkach komunikacji miejskiej. Jako pierwszy konsultowany będzie postulat wprowadzenia darmowej linii autobusowej łączącej ważniejsze ciągi komunikacyjne miasta, dlatego też pierwsze

spotkania z mieszkańcami obędą się w autobusach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w dniu dzisiejszym tj. 24 października o godzinie 13:00. Kandydat wraz z przedstawicielami sztabu wyborczego rozpocznie rozmowy na przystanku w Rynku, a następnie wsiądzie do autobusu linii numer 7, gdzie rozmowy będą kontynuowane. W kolejnych dniach kandydat zamierza również rozmawiać z pasażerami innych linii, ze szczególnym uwzględnieniem tych łączących obrzeża miasta z dworcem autobusowym i centrum.

Barbara Jurowicz

Rzecznik prasowy KWW Artura Czerneckiego

Solidarni Sądeczanie