Wspomnienia- ks.biskup Władysław Bobowski

Biskup Bobowski: Nowy Sącz traktuję jako swoje miasto


Obchodzący jubileusz 85-lecia urodzin i 60-lecia kapłaństwa, ks. biskup Władysław Bobowski, 22 czerwca 2010 roku otrzymał „Tarczę Herbową Zasłużony dla miasta Nowego Sącza”, którą jednogłośną uchwałą przyznała mu Rada Miasta.

W uroczystości, oprócz władz miasta i radnych wzięli w nie udział sądeccy księża, proboszczowie, którzy wiele lat z biskupem – seniorem diecezji tarnowskiej współpracowali.

W laudacji na cześć ks. bp. Władysława przewodniczący RM Artur Czernecki powiedział m.in.: „To, co ludzkie przebóstwiać”… Swoje biskupie zawołanie realizował swoim życiem i  przykładem, zgodnie z życzeniem Jana Pawła II – „Kapłaństwo jest sakramentem czynu”. Przymioty charakteru naszego Dostojnego Gościa oddał i docenił Papież – Polak w telegramie na jego 25-lecie sakry biskupiej. Ojciec Święty zaznaczył w nim, że Ksiądz Biskup odznacza się szczególną wiernością, pokorą i dobrocią serca. Dzięki temu i tej postawie potrafi on – zgodnie ze swym zawołaniem biskupim – przebóstwiać to, co ludzkie.

Po odebraniu „Tarczy Herbowej” i specjalnego dyplomu z rąk przewodniczącego ks. bp Władysław Bobowski powiedział:

– Gdy przyjeżdżam do sądeckich kościołów to czuję się nieskrępowany. Natomiast dzisiaj przybyłem tutaj z jakimś takim zażenowaniem. Gdy kilka dni temu pan przewodniczący powiadomił mnie o tej sesji, broniłem się jak mogłem, żeby może nie robić takiej uroczystości. Ale nic z tego nie wyszło. Pan Artur powiedział, że decyzja już zapadła, chodzi tylko o formalność przekazania mi tego wyróżnienia. Czuję się zażenowany, ponieważ właściwie nie widzę jakiegoś powodu, ażeby honorować mnie takim odznaczeniem. Wszystko co spełniałem, było zwyczajnym wypełnianiem swoich zadań, wynikających z kapłańskiego powołania. Robiłem to tak, jak mnie stać było, nie w jakiś nadzwyczajny sposób, ale bardzo zwyczajny. Widzę, że tutaj chyba ta zwyczajność została w jakiś szczególny sposób dostrzeżona i tak wyróżniona. Przyjmuję te piękne słowa, które przed chwilą padły pod moim adresem, z pewnym niepokojem. Bo jak czytamy w Piśmie Świętym: Otrzymałeś swoją nagrodę. To jest bardzo, bardzo niebezpieczne stwierdzenie. Czyli dostałeś już nagrodę na tej ziemi, więc jeśli się za bardzo nią przejmiesz i poczujesz zanadto ważny i dumny, to twoja nagroda będzie zagrożona. Mówię to tak na wyrost. W każdym razie czuję się bardzo zaszczycony. Ale jeśli coś dobrego udało mi się w życiu zrobić, to nie jest to tylko moja zasługa. Tak wiele zawdzięczamy naszym rodzicom, tak wiele zawdzięczamy naszym nauczycielom i  wychowawcom, i wielu, wielu innym ludziom, którzy kształtują naszą osobowość, którzy ubogacają nas swoją wiedzą, swoim człowieczeństwem i wiarą, a często także świętością.

Biskup opowiedział też o swojej drodze z małego Tropia w świat. Mówił o pierwszej wizycie w Nowym Sączu (trafił do szpitala ze… złamaną ręką), o pierwszej jeździe koleją z Marcinkowic do Sącza, o nauce w II Liceum im. Króla Bolesława Chrobrego, powołaniu kapłańskim, które w nim ukształtował m.in. katecheta ks. Stefan Czerw, wreszcie – o wstąpieniu do Seminarium Duchownego w Tarnowie i o pracy kapłańskiej oraz posłudze biskupiej.

– Od wielu lat mieszkam w Tarnowie – dodał na koniec biskup. – Ale zawsze Nowym Sącz traktuję jako swoje miasto.

 

Biskup Bobowski pochodzi z Tropia

Ks. bp Władysław Bobowski urodził się 19 marca 1932 r. w Tropiu. Po złożeniu egzaminu dojrzałości w II Liceum im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1957 r. Młody wikariusz pracował w kilku parafiach, m.in. w Ryglicach i Tarnowie. Doktoranckie studia teologiczne odbył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Uczył się też  na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Później sprawował funkcję ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, gdzie był też wykładowcą. Sakrę biskupią w tarnowskiej katedrze otrzymał z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza 2 lutego 1975 r. Jako hasło swojej posługi wybrał: „Humanum indivinare” („To, co ludzkie przebóstwiać”).

Ks. bp Władysław Bobowski nie zapomina o rodzinnej wsi. Często w tamtejszej parafii pw. świętych Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta przebywa. Chętnie przyjeżdża do innych miejscowości Sądecczyzny. Wielokrotnie jako gość Klubu Inteligencji Katolickiej wygłaszał nauki w Nowym Sączu. Od 1999 r. niemal co roku w Starym Sączu uczestniczy w uroczystościach z okazji kolejnych rocznic wizyty Jana Pawła II i kanonizacji bł. Kingi.

(s), źródło: arc

źródło :sądeczanin.info

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Otagowano , , | Możliwość komentowania Wspomnienia- ks.biskup Władysław Bobowski została wyłączona

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska !!!

Szanowni Państwo

WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA FALKOWA !!!

Miasto Nowy Sącz ogłosiło nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, realizowanych na terenie miasta Nowego Sącza, których przedmiotem jest:

wykonanie podłączenia budynku do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,
zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie dotacji:
Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dnia 30 stycznia 2017 r. do dnia 30 września 2017 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Miejsce składania wniosków o udzielenie dotacji:
Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć w punkcie składania wniosków dotacyjnych – Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza – ul. Wincentego Pola 22 w Nowym Sączu, w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 10:00-15:00 lub w pozostałe dni robocze w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza – ul. Szwedzka 2 w Nowym Sączu, w godzinach 7:30 – 15:30.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia, Zarząd Osiedla Falkowa w Nowym Sączu | Otagowano , , | Możliwość komentowania Trwa nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska !!! została wyłączona

Serdecznie zapraszam wszystkie dzieci z miasta i okolic Nowego Sącza na XVII Integracyjny Wielki Bal Karnawałowy dla dzieci „Radość Wasza – Radość Nasza”

Radość nasza – radość wasza. Bal w hali przy Nadbrzeżnej

Radość nasza-radość wasza. Na bal karnawałowy pod takim hasłem zaprasza Stowarzyszenie Beskidzkie Więzi. XVII Integracyjny Bal Karnawałowy odbędzie się 9 lutego bieżącego roku w hali sportowej przy ul. Nadbrzeżnej. Honorowy patronat nad imprezą sprawuje prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak.

Czy jest ktoś, kto nie lubi balów? Zapewne, ale to zdecydowana mniejszość. Dla dzieci to po prostu okazja do nieskrępowanej zabawy. Organizatorzy Integracyjnego Balu Karnawałowego zadbali o szereg atrakcji. W programie znalazł się wybór króla i królowej balu, wybór Miss Baby sponsorów i mediów oraz liczne liczne zabawy i konkursy z nagrodami.

Jest jeszcze jedna atrakcja, wobec której żadne dziecko nie przejdzie obojętnie. To 1000 lodów od braci Koralów!

Uczestnicy będą się bawić przy muzyce Zespołu Straży Granicznej w Nowym Sączu. Bezpłatne zaproszenia można odebrać przed wejściem na halę sportowo-widowiskową przy ul. Nadbrzeżnej w dniu imprezy. Wejście na bal tylko w zastępczym obuwiu sportowym. Początek imprezy – godz. 10:00.

Honorowy patronat nad imprezą obok prezydenta Nowego Sącza sprawują ordynariusz Diecezji Tarnowskiej ks. bp. Andrzej Jeż, wojewoda małopolski Józef Pilch, marszałek województwa małopolskiego Jacek Krupa, starosta nowosądecki Marek Pławiak, prezes Zarządu PFRON Robert Kwiatkowski i komendant KOSG w Nowym Sączu ppłk Stanisław Laciuga.

źródło : www.nowysacz.pl

Plakat bal 2017

Zaszufladkowano do kategorii Media, Wydarzenia | Otagowano , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Możliwość komentowania Serdecznie zapraszam wszystkie dzieci z miasta i okolic Nowego Sącza na XVII Integracyjny Wielki Bal Karnawałowy dla dzieci „Radość Wasza – Radość Nasza” została wyłączona

Bardzo ważne dla mieszkańców osiedla Falkowa oraz Jamnickiej i Długoszowskiego,Falkowskiej

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 56”

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA NOWEGO SĄCZA

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 56”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Nowego Sącza Uchwały Nr XXVIII/315/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 56”, dla obszaru położonego w części osiedli Gołąbkowice,  Falkowa i Piątkowa i ograniczonego: od strony północnej i północno – zachodniej ulicą Prażmowskiego, granicą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 30”oraz ulicą Lwowską, od strony wschodniej i północno – wschodniej granicami działek oraz ulicą Falkowską, od strony południowej – granicą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 46”, od strony południowo – zachodniej ulicą Jamnicką – zgodnie z załącznikiem graficznym.

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Nowego Sącza, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz w terminie od 20.01.2017r. do 10.02.2017r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Załącznik 
do UCHWAŁY NR XXVIII/315 /2016
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
 
z dnia 11 października 2016 r.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia, Zarząd Osiedla Falkowa w Nowym Sączu | Otagowano , , | Możliwość komentowania Bardzo ważne dla mieszkańców osiedla Falkowa oraz Jamnickiej i Długoszowskiego,Falkowskiej została wyłączona

Relacja medialna z spotkania noworocznego na Falkowej

Portal internetowy  .www.nowysacz.pl :

„Bądźmy dobrzy”. Opłatek na osiedlu Falkowa

W Szkole Podstawowej nr 11 im. Juliana Tuwima w Nowym Sączu odbyło się spotkanie opłatkowe seniorów osiedla Falkowa. Organizatorem spotkania był zarząd osiedla z przewodniczącym Arturem Czerneckim na czele. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Św. w Kaplicy pw. Św. Antoniego pod przewodnictwem prałata ks. dr. Jerzego Jurkiewicza.

Seniorom osiedla Falkowa ks. dr Jerzy Jurkiewicz życzył życzliwości, miłości i pokoju. – Bądźmy dobrzy jak chleb szczególnie w roku Św. Alberta – powiedział prałat Bazyliki Kolegiackiej.

Noworoczne życzenia zgromadzonym na spotkaniu seniorom złożył zastępca prezydenta Wojciech Piech. – Mam nadzieję, że to był dobry rok dla Państwa, ponieważ z całą pewnością był to dobry rok dla miasta. Udało nam się zrealizować szereg inwestycji i przygotowaliśmy kolejne poważne projekty do realizacji w tym roku. Chciałbym życzyć Państwu wszystkiego dobrego i pomyślności na każdy dzień, ale przede wszystkim zdrowia, bo to zdrowie pozwala w większym stopniu czerpać satysfakcję z sukcesów, których doświadczamy w ciągu roku i im więcej tego zdrowia będzie, tym więcej będzie powodów do satysfakcji – powiedział zastępca prezydenta.
W imieniu Rady Miasta Nowego Sącza życzenia złożyła Bożena Jawor. – Cieszę się, że mogę być dzisiaj z Wami. Serdecznie życzę, abyśmy umieli się cieszyć z każdego dnia, abyśmy się cieszyli zdrowiem, ale też wiosną, zimą, latem, wiatrem, pogoda i niepogodą, bo jeżeli wiemy o tym, że są pewne rzeczy od nas niezależne to nasze dni są piękniejsze i łatwiejsze. Życzę z całego serca, bądźmy dla siebie dobrzy, jeśli tak będzie to dobro będzie do nas wracać – powiedziała przewodnicząca Rady Miasta. Do życzeń przyłączyli się także wiceprzewodniczący Rady Miasta Tomasz Cisoń oraz radny miejski Mieczysław Gwiżdż.

Zgodnie z coroczną tradycją zarząd osiedla Falkowa przyznał statuetkę „Przyjaciel osiedla Falkowa” oraz medale „Sympatyk osiedla Falkowa”. – Jak co roku wyróżniamy osoby, które wspierają rozwój naszego osiedla. W tym roku statuetkę „Przyjaciela Osiedla Falkowa” przyznaliśmy prezydentowi Nowego Sącza Ryszardowi Nowakowi – powiedział Artur Czernecki. Zarząd osiedla przyznał także medale „Sympatyk Osiedla Falkowa” ks. dr. Jerzemu Jurkiewiczowi, komendantowi policji Jarosławowi Tokarczykowi, komendantowi Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej płk.SG Mieczysławowi Kurkowi,dyrektorowi Wydziału Zdrowia Grzegorz Chochla, dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Józefowi Markiewiczowi ,red. Henrykowi Szewczykowi i red. Stanisławowi Śmierciakowi.
Przewodniczący złożył także noworoczne życzenia. – Życzę dużo błogosławieństwa Bożego na każdy dzień, zdrowia, uśmiechu do zmagania się z codziennymi trudnościami, które spotykamy. Życzę, aby nikogo w przyszłym roku nie zabrakło – powiedział w imieniu własnym i członków zarządu Bożeny Poręby, Zofii Kościółek, Beaty Majoch oraz Stanisława Wysowskiego.

W spotkaniu opłatkowym uczestniczyli także ks. Kazimierz Dudzik, dyrektor Wydziału Zdrowia Grzegorz Chochla, komendant Józef Tokarczyk, dzielnicowa Bożena Michalak, komendant Straży Miejskiej Dariusz Górski, asystentka poseł Barbary Bartuś Kalina Szczecina, asystentka posła Józefa Leśniaka Beata Bulzak.
Opłatkowe spotkanie seniorów umilił przedstawione przez dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 11 jasełka.

[POBIERZ ZDJĘCIA]

http://www.nowysacz.pl/spotkania-oplatkowe-z-mieszkancami/15880

Autor: Renata Stawiarska

 

źródło:nowysacz.pl

Relacja Gazety Krakowskiej  

W Falkowej przełamano się opłatkiem i uhonorowano przyjaciół tego osiedla [ZDJĘCIA, WIDEO] – NaszeMiasto.pl

Falkowej przełamano się opłatkiem i uhonorowano przyjaciół tego osiedla [ZDJĘCIA, WIDEO]

Autor: Stanisław Śmierciak

2017-01-19, Aktualizacja: 2017-01-19 21:26 źródło: Naszemiasto.pl

W dzielnicy Falkowa w Nowym Sączu w środę wieczorem przełamywano się opłatkiem zaś wedle tradycji medalami honorowano przyjaciół i sympatyków osiedla.

Miłą tradycją dzielnicy Falkowa w Nowym Sączu jest wykorzystywanie noworocznego spotkania mieszkańców nie tylko do składania życzeń i przełamywania się opłatkiem. To także okazja do wyrażenia podziękowań osobom, które najefektywniej wspierają rozwój tego peryferyjnego rejonu miasta.

W tym roku na statuetkę Przyjaciela Osiedla Falkowa zasłużył prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak.Medale Sympatyków Osiedla Falkowa otrzymali: prepozyt bazyliki św. Małgorzaty ks. prałat Jerzy Jurkiewicz, komendant miejski policji mł.inspektor Jarosław Tokarczyk, komendant Karpackiego Oddziału Wsparcia Straży Granicznej płk Mieczysław Kurek, red. Henryk Szewczyk, dyrektor sądeckiego MOPS Józef Markiewicz i dyrektor Wydziału Zdrowia UM Grzegorz Chochla. Wyróżnienie to trafiło także do „Gazety Krakowskiej”.

Przewodniczący Zarządu Osiedla Artur Czernecki na spotkaniu opłatkowym w Szkole Podstawowej nr 11 witał nie tylko mieszkańców dzielnicy i osoby wyróżnione. W gronie gości byli także: przewodnicząca Rady Miasta Bożena Jawor i wiceprezydent Nowego Sącza Wojciech Piech.

Życzenia przekazali posłowie na Sejm RP: Barbara Bartuś i Józef Leśniak.

Wiceprezydent Piech miał dla mieszkańców Falkowej nie tylko życzenia noworoczne. Przekazał im także informacje, że po latach starań zbudowany zostanie, w tym roku, chodnik przy arcyniebezpiecznej ul. Falkowskiej.

Na opłatkowym spotkaniu mieszkańców osiedla Falkowa uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 zagrali Jasełka. Przygotowali to widowisko wraz ze swymi nauczycielkami: Moniką Pres i Magdaleną Kotlarz.

 

Autor: Stanisław Śmierciak

źródło :
 http://nowysacz.naszemiasto.pl/artykul/w-falkowej-przelamano-sie-oplatkiem-i-uhonorowano,3987656,artgal,t,id,tm.html
Realacja portalu internetowego  www.sadeczanin.info 
     Na Falkowej powstanie parafia ?. Chodnik już w tym roku !  

W miłej i serdecznej atmosferze upłynął opłatek dla seniorów Falkowej w Nowym Sączu. Tradycyjne spotkanie noworoczne dla najstarszych mieszkańców osiedla zorganizował zarząd osiedla, któremu z wielkim animuszem przewodniczy od dwóch kadencji Artur Czernecki.


Opłatek poprzedziła msza św. odprawiona w intencji seniorów w kaplicy św. Antoniego Padewskiego. Eucharystię celebrował  proboszcz sądeckiej fary ks. Jerzy Jurkiewicz.
Po nabożeństwie wszyscy przenieśli się do pobliskiej SP nr 11, gdzie seniorów i gości powitali: Artur Czernecki z zarządem osiedla oraz dyrektor Marta Plata, od trzynastu lat pracująca w „11”.Na początek przewodniczący Artur Czernecki wręczył grupie gości medal „Sympatyka Falkowej” za wspieranie działalności samorządu osiedlowego;

Medal  otrzymali:

ks. proboszcz Jerzy Jurkiewicz, szef  KMP ml. inspektor Jarosław Tokarczyk, płk SG Mieczysław Kurek (za apele smoleńskie z udziałem funkcjonariuszy SG), Grzegorz Chochla, dyr. wydziału zdrowia i opieki społecznej UM; Józef Markiewicz, dyr. MOPS oraz dwaj żurnaliści: Stanisław Śmierciak i niżej podpisany Henryk Szewczyk.

Dla prezydenta Ryszarda Nowak pan Artur  miał przygotowaną statuetkę „Przyjaciela Falkowej” (za przekazanie siedziby dla ZO Falkowa), niestety prezydent z powodu nawału obowiązku nie pojawił się na opłatku.

Artur Czernecki tryskał w środę  dowcipem. Wręczając medal red. Śmierciakowi z  „GK” powiedział: „Pan Staszek od czterdziestu lat wita i żegna sądeczan. Jest z aparatem fotograficznym na porodówce, przy narodzinach sądeczan i przy wypadkach samochodowych ze skutkiem śmiertelnym”.Z koeli komendant policji w Nowym Sączu został wyróżniony za to, że Falkowa jest najbezpieczniejszym osiedlem w mieście. „Tak trzymać, panie komendancie” – powiedział Czernecki. Szef osiedla  nie szczędził pochwał dzielnicowej, sierżant Bożenie Michalak, dziwiąc się tylko, czemu ta dzielna policjantka jest ciągle sierżantem?  – Powinna już dawno awansować – uważa Czernecki.Następnie seniorzy wysłuchali pięknych życzeń noworocznych m.in. od ks. Jurkiewicza,  przewodniczącej Rady Miasta Bożeny Jawor i jej zastępcy Tomasza Cisonia. Do życzeń dołączył się także szef sądeckiej policji,  komendant Straży Miejskiej Dariusz Górski i  radny Mieczysław Gwiżdż, przew. zarządu osiedla Barskie.Miłą wiadomość miał dla zebranych z-ca prezydenta Nowego Sącza Wojciech Piech.
– W tegorocznym budżecie Nowego Sącza jest zapisana kwota 850 tysięcy złotych na budowę chodnika na Falkowej. Chodnik na pewno powstanie w tym roku  – zapewniał Piech. Dodał, że miasto przygotowuje się do budowy nowego mostu heleńskiego i przebudowy skrzyżowania pod zamkiem, co udrożni układ komunikacyjny Nowego Sącza. Inwestycja ma kosztować 95 milionów złotych, zobaczymy jaka cena zostanie po przetargu – tłumaczył.

Z kolei Artur Czernecki wyraził życzenie, że spełni się niebawem pragnienie  mieszkańców Falkowej i na bazie wybudowanej przed 30 laty kaplicy, obecnie rektorat parafii  św. Małgorzaty, powstanie parafia.Po połamaniu się opłatkiem seniorzy obejrzeli piękne jasełka w wykonaniu uczniów klasy IV przy wsparciu chóru szkolnego. Dziadkowie oglądali wnuków z widoczną przyjemnością, a później długo oklaskiwali małych aktorów. Spektakl przygotowały nauczycielki: Magdalena Kotlarz i Monika Pres.Podczas smacznego świątecznego posiłku w sali gimnastycznej głównym tematem rozmów była parafia w Falkowej, to był news tegorocznego opłatka.- Wiem, że biskup wyraził już zgodę. Kuria stawia jeden warunek. Musimy wybudować plebanię z mieszkaniem dla proboszcza i kancelarią – mówiła szeptem dobrze poinformowana mieszkanka Falkowej.Ktoś inny dodał, że trwają już starania o zakup parceli pod plebanię i sprawa niebawem ruszy z kopyta. Przewodniczący Czernecki krążył z tajemniczą miną po sali, dając do zrozumienia, że zna szczegóły, ale nie może powiedzieć…Opłatek zakończyła potańcówka, co jest tradycją na Falkowej.  Orkiestrę zafundował znany sądecki optyk, od pięciu lat mieszkaniec osiedla.Dodajmy, że zarząd osiedla Falkowa pracuje w składzie: Artur Czernecki (przewodniczący), Bożena Poręba, Zofia Kościółek, Beata Majoch i Stanisław Wysocki.

Henryk Szewczyk, fot. ZO Falkowa
www.sadeczanin.info

Galeria zdjęć

źródło :
http://sadeczanin.info/wiadomo%C5%9Bci/na-falkowej-powstanie-parafia-chodnik-ju%C5%BC-w-tym-roku
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii, Zarząd Osiedla Falkowa w Nowym Sączu | Otagowano , , , , , , , | Możliwość komentowania Relacja medialna z spotkania noworocznego na Falkowej została wyłączona

Miałem zaszczyt być uczestnikiem oraz jednym ze sponsorów finału Małopolskiego Festiwalu Piosenki Country „Mayflower”

Wielki finał Małopolskiego Festiwalu Piosenki Country „Mayflower”

W czwartek (19 stycznia) odbył się Koncert Laureatów Małopolskiego Festiwalu Piosenki Country „Mayflower” organizowanego przez Pałac Młodzieży w Nowym Sączu i Stowarzyszenie „Sądeczanie Razem”. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawował prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak, który ufundował Nagrodę Grand Prix.

Eliminacjom konkursowym, które odbyły się kilka dni wcześniej przysłuchiwało się jury w składzie: Małgorzata Miecznikowska-Gurgul – profesor śpiewu w Państwowej Szkoły Muzycznej w Nowym Sączu, Anna Moszycka – była solistka Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej, gitarzysta Krzysztof Guc i nauczyciel języka angielskiego Mariusz Wróbel. Jurorzy wyłonili 14 laureatów z grona 25 uczestników: dzieci i młodzieży w wieku 11 –19 lat.

Koncert Laureatów uroczyście otworzyli Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak, Dyrektor Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu Milenia Małecka-Rogal oraz Radny RM i Prezes Stowarzyszenia „Sądeczanie Razem” Mieczysław Gwiżdż.

Organizatorzy Festiwalu powitali znamienitych gości i sponsorów nagród. Wśród przybyłych na koncert znaleźli się: Senator RP Grzegorz Napieralski, minister Marek Pol, Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza Wojciech Piech, Joanna i Tomasz Lemańscy z LKP Lemańska, Marlena i Mariusz Wójcikowie, przedstawiciel Urzędu Marszałka Województwa Małopolskiego, radni Nowego Sącza, przedstawiciele samorządów miast: Starego Sącza, Gorlic i Muszyny, dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta Nowego Sącza, przedstawiciele Wydziału Edukacji i Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, dyrektorzy szkół oraz członkowie stowarzyszenia „Sądeczanie Razem”.

Głównymi bohaterami wieczoru byli laureaci, reaktywowanego po 12-letniej przerwie, Małopolskiego Festiwalu Piosenki Country. Jego dwie wcześniejsze edycje cieszyły się ogromnym powodzeniem z racji tematyki, jaką jest muzyka country, a poziom występów był imponujący. Gościem specjalnym koncertu była Estera Szczypuła, która wygrała obydwie edycje festiwalu. Już wtedy czarowała słuchaczy swoim aksamitnym głosem i nienaganną angielszczyzną.
Nagroda Specjalna tegorocznej edycji festiwalu powędrowała do Julii Nazimek, która zaśpiewała na eliminacjach piosenkę „Dwa serca jak pociągi dwa” akompaniując sobie na klarnecie. Nagrodę wręczał jej fundator Pan Artur Czernecki.

Jurorzy przyznali III miejsca w poszczególnych kategoriach Julii Serafin, Alicji Pietrzak i Katarzynie Pawlik. O wręczenie dyplomów i nagród laureatkom poproszono sponsorów: Dariusza Śliwę i Andrzeja Zonia. Dziewczyny zaprezentowały się w znanych wszystkim utworach: „Są takie dni w tygodniu”,”Baju-baj” oraz „Your Cheating Heart”.

II miejsca zajęły solistki: w kategorii szkoła podstawowa – Eliza Kaczanowska piosenką „Konie na nieboskłonie”, w kategorii szkoła gimnazjalna – Łucja Jasiurkowska, która zaśpiewała piosenkę pt. „Nothin’ ‘Bout Memphis”, w kategorii szkoła ponadgimnazjalna – Emilia Madej za wykonanie piosenki „Two more bottles of wine”. Łucja i Emilia są podopiecznymi Doroty Szymbary i Leszka Zygmunta ze Studia Piosenki Pałacu Młodzieży.W kategorii zespoły nagrodę otrzymał duet z Zespołu Szkół w Jelnej – Aleksandra Baziak i Anna Świderska, które zaśpiewały piosenkę „Ojciec żył tak jak chciał”. Nagrody laureatom II miejsca wręczyli ich sponsorzy: Tomasz Lemański, Tomasz Radoń, Marlena Wójcik, Mieczysław Gwiżdż i Elżbieta Chowaniec.

Zwycięzcami festiwalu zostali: w kategorii szkoła podstawowa – Dominika Stabrawa, która brawurowo wykonała piosenkę pt . „Chcemy country”, w kategorii szkoły gimnazjalne – Aneta Siedlarz ze szkoły „School of Rock – Krzysztof Szczypuła” piosenką „Like I’m gonna lose you” W najstarszej grupie wiekowej zwycięstwo zapewniła sobie Anna Sekuła z Pałacu Młodzieży utworem „Loving Arms”. Wśród duetów I miejsce zapewnili sobie wychowankowie Pałacu Młodzieży Edyta Dobroszek i Mateusz Zwolenik utworem „Endless Love”. Nagrody laureatom I miejsca wręczali ich sponsorzy: senator Grzegorz Napieralski, minister Marek Pol, Tomasz Klasa oraz Tomasz Lemański.

Jurorzy byli zgodni, iż największy poziom wokalny zaprezentowała na eliminacjach Oliwia Ślipek z Pałacu Młodzieży, która brawurowo wykonała piosenkę „Let Er Rip”. Tym wykonaniem zapewniła sobie Nagrodę GRAND PRIX Małopolskiego Festiwalu Piosenki Country „Mayflower”.

Koncert Laureatów był dla Pałacu Młodzieży okazją do zaprezentowania jego utalentowanych wychowanków. Galę otworzyła, wykonując piosenką pozakonkursową Edyta Dobroszek, której towarzyszyły tancerki z grupy baletowej „Adagio” pod kierunkiem Urszuli Baziak. Koncert zakończył piosenką „Eldorado” Krystian Gizicki, uczestnik „pałacowego” koła teatralnego i solista „Promyczków Dobra”, którego do występu przygotowała Agnieszka Basiaga.

Laureaci Festiwalu Piosenki Country otrzymali w formie nagród: telewizory, laptopy, tablety, smartfony, drukarkę, słuchawki, myszkę bezprzewodową, plecaki, torby podróżnicze, gry planszowe i książki. Dziękujemy licznym sponsorom za ich cenne nagrody.
Składamy serdeczne podziękowania Panu Mieczysławowi Gwiżdżowi za ogromne zaangażowanie w organizację festiwalu, zwłaszcza za zainteresowanie ideą festiwalu znaczące postacie życia politycznego, społecznego i biznesu w całym kraju.
Dziękujemy Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu Marcie Jakubowskiej, za użyczenie pomieszczeń MOK na przeprowadzenie festiwalu.

Gratulujemy wszystkim laureatom i życzymy im dalszego rozwoju i sukcesów. Gratulacje i podziękowania kierujemy również do rodziców i opiekunów artystycznych, którzy przygotowali ich do występów.

Scenografię Festiwalu wykonały nauczycielki, plastyczki: Renata Kubiesza, Agata Rolka, Anna Skierska.
Scenariusz i koordynacja: Lucyna Urbańska i Urszula Baziak.
Dokumentacja fotograficzna i poligrafia: Paweł Gutowski.
Koncert Laureatów poprowadzili Dorota Gwiżdż i Zbigniew Kukla.

Festiwal był dla młodych ludzi okazją do zaprezentowania swoich zdolności wokalnych, muzycznych i językowych. Organizatorzy postawili sobie za cel promowanie uczniów uzdolnionych, pogłębienie wiedzy młodego pokolenia na temat kultury amerykańskiej oraz rozwijanie ciekawości i tolerancji wobec innych kultur.

Zarówno Honorowy Patron Festiwalu prezydent Ryszard Nowak, jak i jego organizatorzy zapewnili o kontynuacji tego wydarzenia kulturalnego w naszym mieście. Dlatego już dziś zapraszamy na kolejną, czwartą już edycję Festiwalu Piosenki Country „Mayflower”, którego finał planujemy na listopad 2017 roku. ZAPRASZAMY

źródło : http://palacmlodziezy.pl/2017/01/20/wielki-final-malopolskiego-festiwalu-piosenki-country-mayflower/
Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Otagowano , | Możliwość komentowania Miałem zaszczyt być uczestnikiem oraz jednym ze sponsorów finału Małopolskiego Festiwalu Piosenki Country „Mayflower” została wyłączona

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2016r.

zyczenia-swiateczne-falkowa-2016-1

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Otagowano , | Możliwość komentowania Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2016r. została wyłączona

Wigilia Beskidzkich Więzi dla niepełnosprawnych w Nowym Sączu

24 wigilia dla potrzebujących Sądeczan

24 wigilia dla potrzebujących Sądeczan
W ostatnią niedzielę z udziałem prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka w auli Szkoły Podstawowej nr 20 w Nowym Sączu odbyło się wigilijne spotkanie Stowarzyszenia „Beskidzkie Więzi” dla osób samotnych, potrzebujących i niepełnosprawnych oraz bezdomnych.

Tradycyjny opłatek został poprzedzony mszą świętą koncelebrowaną, w imieniu biskupa tarnowskiego, przez ks. infułata Adama Kokoszkę w Kościele Matki Bożej Niepokalanej. proboszcza parafii pw. Matki Boskiej Niepokalanej oraz kapelana ludzi chorych ks. Józefa Wojnickiego. 

Przedświąteczne spotkanie, które poprowadzili Artur Czernecki i Barbara Jurowicz, rozpoczęły tradycyjne jasełka, przygotowane jak co roku przez uczniów młodszych i starszych klas szkoły podstawowej nr 20 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Sączu pod opieką Ewy Zielińskiej.

W tym roku w spotkaniu wigilijnym wzięły udział organizacje pozarządowe niosące pomoc ludziom chorym, niepełnoprawnym, samotnym oraz bezdomnym: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo „NADZIEJA”, Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA”, Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Opiekunów „Spokojne Jutro”, Stowarzyszenie „Przyjaciele Serca i Życia”, Klub Sądeckich Amazonek, Związek Sybiraków, Polski Związek Niewidomych, Fundacja Pomagam Niewidomym, Diabetycy.
Przesłaniem artystycznego występu był fragment listu do Efezjan [4, 32], którego słowa stały się jednocześnie życzeniami świątecznymi od młodych artystów: „Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie”.   

O sensie Świąt Bożego Narodzenia i ich symbolice mówił do zgromadzonych ks. infułat Adam Kokoszka.
 Koncert kolęd był kontynuacją naszej modlitwy w kościele podczas mszy świętej. To co usłyszeliśmy i przeżyliśmy przed chwilą, to nie jest rozrywka, ale modlitwa. Dlatego chcę pogratulować tej wspaniałej modlitwy. Święty Augustyn powiedział, że kto dobrze śpiewa, ten dwa razy się modli, ten podwójnie się modli. Byliśmy świadkami nie tylko dobrego śpiewu, ale również pięknego śpiewu – mówił reprezentujący biskupa tarnowskiego ks. infułat Adam Kokoszka.
Nawiązał również do symboliki światła jako symbolu Chrystusa, obecnego także podczas tego wspólnego spotkania.
– Życzę abyśmy tego światła właśnie doświadczyli podczas Świąt Bożego Narodzenia, każdy z nas na swój sposób. Żebyśmy doświadczyli tego ciepła, które Chrystus wnosi poprzez swoją łaskę. Oby to ciepło było odczuwalne nie tylko w naszych rodzinach, ale w całej ojczyźnie. 

Świąteczne życzenia złożył także prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak. – Spokojnych, miłych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich państwa i dla waszych rodzin. Życzę również aby nowy 2017 rok, który jest przed nami był nie gorszy, a lepszy od mijającego – mówił Ryszard Nowak. – Ważne aby towarzyszyła nam siła i wytrwanie, bo czasy mamy niełatwe i musimy być nadal wierni wartościom, które przekazujemy naszym dzieciom i wnukom. Jeszcze raz życzę państwu wszystkiego co najlepsze w imieniu swoim i swoich współpracowników.  
Życzenia wszystkim obecnym podczas tradycyjnego spotkania opłatkowego przekazali również: proboszcz Parafii Matki Bożej Niepokalanej ks. Kazimierz Markowicz, kapelan chorych ks. Józef Wojnicki, Poseł Barbara Bartuś, Dyrektor Małopolskiego  Oddziału PFRON Marta Mordarska, Przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza Bożena Jawor, Naczelnik wydziału prewencji Krzysztof Chochliński, Prezes klubu sportowego Snajper Józef Fiut, Dyrektor MOPS Józef Markiewicz, Prezes MPEC Piotr Polek, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 Hanna Śpiewak, a także w imieniu organizatora spotkania wigilijnego, Stowarzyszenia „Beskidzkie Więzi”,  prezes Artur Czernecki, który podkreślił, że za rok odbędzie się jubileuszowy 25. opłatek dla osób samotnych i potrzebujących.  

 Część oficjalna zakończyła się wspólnymi życzeniami i łamaniem się opłatkiem, a chwilę później wszyscy zasiedli do wigilijnego stołu, przy którym nie zabrakło tradycyjnych świątecznych potraw.

Organizatorzy spotkania w sposób szczególny pragną podziękować Siostrze Agnes oraz uczniom  – wolontariuszom  z Technikum Gastronomicznego Sióstr Niepokalanek za sprawną obsługę zaproszonych gości.

źródło : http://www.sacz.in/wydarzenia/news;24-wigilia-dla-potrzebujacych-sadeczan,34719.html

 

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Otagowano , , , , , , , , , | Możliwość komentowania Wigilia Beskidzkich Więzi dla niepełnosprawnych w Nowym Sączu została wyłączona

Wigilijne spotkanie Stowarzyszenia „Beskidzkie Więzi”

Wigilijne spotkanie Stowarzyszenia „Beskidzkie Więzi”

Z udziałem prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 20 odbyło się wigilijne spotkanie Stowarzyszenia „Beskidzkie Więzi” dla osób samotnych, potrzebujących i niepełnosprawnych. Tradycyjny opłatek został poprzedzony mszą świętą celebrowaną, w imieniu biskupa tarnowskiego, przez ks. infułata Adama Kokoszkę w Kościele Matki Bożej Niepokalanej.

 


Przedświąteczne spotkanie, które poprowadzili Artur Czernecki i Barbara Jurowicz, rozpoczęły tradycyjne jasełka, przygotowane jak co roku przez uczniów młodszych i starszych klas „Dwudziestki”, którzy klimatycznymi wykonaniami kolęd i pastorałek w wigilijny klimat wprowadzili wszystkich przybyłych na spotkanie opłatkowe. Najważniejszym przesłanie artystycznego występu był fragment listu do Efezjan [4, 32], którego słowa stały się jednocześnie życzeniami świątecznymi od młodych artystów: „Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie”.  
O sensie Świąt Bożego Narodzenia i ich symbolice mówił do zgromadzonych ks. infułat Adam Kokoszka:. – Koncert kolęd był kontynuacją naszej modlitwy w kościele podczas mszy świętej. To co usłyszeliśmy i przeżyliśmy przed chwilą, to nie jest rozrywka, ale modlitwa. Dlatego chcę pogratulować tej wspaniałej modlitwy. Święty Augustyn powiedział, że kto dobrze śpiewa, ten dwa razy się modli, ten podwójnie się modli. Byliśmy świadkami nie tylko dobrego śpiewu, ale również pięknego śpiewu – mówił reprezentujący biskupa tarnowskiego ks. infułat Adam Kokoszka. Nawiązał również do symboliki światła jako symbolu Chrystusa, obecnego także podczas tego wspólnego spotkania. – Życzę abyśmy tego światła właśnie doświadczyli podczas Świąt Bożego Narodzenia, każdy z nas na swój sposób. Żebyśmy doświadczyli tego ciepła, które Chrystus wnosi poprzez swoją łaskę. Oby to ciepło było odczuwalne nie tylko w naszych rodzinach, ale w całej ojczyźnie. 
Świąteczne życzenia złożył także prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak. – Spokojnych, miłych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich państwa i dla waszych rodzin. Życzę również aby nowy 2017 rok, który jest przed nami był nie gorszy, a lepszy od mijającego – mówił Ryszard Nowak. – Ważne aby towarzyszyła nam siła i wytrwanie, bo czasy mamy niełatwe i musimy być nadal wierni wartościom, które przekazujemy naszym dzieciom i wnukom. Jeszcze raz życzę państwu wszystkiego co najlepsze w imieniu swoim i swoich współpracowników.  
Życzenia wszystkim obecnym podczas tradycyjnego spotkania opłatkowego przekazali również: proboszcz Parafii Matki Bożej Niepokalanej ks. Kazimierz Markowicz, ks. Józef Wojnicki, poseł Barbara Bartuś, przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza Bożena Jawor, dyrektor małopolskiego PFRON Marta Mordarska , dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 Hanna Śpiewak, a także w imieniu organizatora spotkania wigilijnego, Stowarzyszenia „Beskidzkie Więzi”, wiceprezes Barbara Jurowicz oraz prezes Artur Czernecki, który podkreślił, że za rok odbędzie się jubileuszowy 25. opłatek dla osób samotnych i potrzebujących.

 

Część oficjalna zakończyła się wspólnymi życzeniami i łamaniem się opłatkiem, a chwilę później wszyscy zasiedli do wigilijnego stołu, przy którym nie zabrakło tradycyjnych świątecznych potraw.

[POBIERZ ZDJĘCIA: fot_1]
[POBIERZ ZDJĘCIA: fot_2]

źródło :nowysacz.pl

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Otagowano , , , , , , , , , , , | Możliwość komentowania Wigilijne spotkanie Stowarzyszenia „Beskidzkie Więzi” została wyłączona

ZAPROSZENIE

  W ten Bożonarodzeniowy czas serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego osiedla na wigilijne spotkanie. Rozpocznie się ono w dniu 18.12.2016r. Mszą Świętą o godz.9.00 w kaplicy  p.w. Św. Antoniego na Falkowej, następnie  łamiąc się opłatkiem, złożymy sobie świąteczne  życzenia.

                         Zapraszamy:             Ksiądz  Kazimierz Dudzik

                                                            Przewodniczący  Zarządu Osiedla Falkowa

Artur Czernecki

 

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia, Zarząd Osiedla Falkowa w Nowym Sączu | Otagowano , , | Możliwość komentowania ZAPROSZENIE została wyłączona