Serdecznie zapraszamy !!!

EX.plakat grillowanie 2016

Posterunek Policji przy ulicy Lwowskiej ?

Czernecki chce zamienić szkołę w posterunek policji

Nad możliwością lokalizacji nowego posterunku policji bliżej centrum Nowego Sącza debatowano na sesji Rady Miasta. Policja nie ukrywa, że pomimo deklaracji miasta co do wsparcia finansowego nadal istotną kwestią są pieniądze.

Nowy posterunek mieścić się ma przy ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich, w budynku administracyjnym, opuszczonym przez Karpacki Oddział Straży Granicznej. Nowy komisariat ma liczyć około 120 etatów i dużą bazę sprzętową a proponowane nawzy to Komisariat Centrum lub Komisariat Policji nr 1.

Radny Artur Czernecki ma jednak wątpliwości co do sensu takiej lokalizacji posterunku, tym bardziej w kontekście tej pierwszej nazwy. Jego zdaniem ten nowy i wybudowany niedawno na ul. Grottgera i tak będą zbyt blisko siebie i zbyt daleko od centrum.
? Lepiej nadaje się do tego budynek po zespole szkół podstawowo – gimnazjalnych nr 3 przy ul. Lwowskiej. Tym bardziej, że jest to najbardziej niebezpieczna część miasta zamieszkiwana również przez narodowość romską. Wiem ile jest tam interwencji, więc bliskość komisariatu pozwoliłaby, żeby mieszkańcy tego rejonu czuli się jeszcze bardziej bezpiecznie – zaproponował Czernecki.

O postępach w przeprowadzce opowiadał radnym Marek Rudnik, komendant nowosądeckiej policji, który stwierdził, że proponowany przez Czerneckiego lokal byłby zbyt mało, jak na planowany posterunek.
– Najszybciej i najprościej byłoby się przeprowadzić do takich warunków jakie są teraz, ale byłaby to prowizorka, a remonty trwałyby wiecznie. Dlatego dopóki budynek nie zostanie dostosowany do pracy policji, osób niepełnosprawnych i samych mieszkańców, nie będzie przeprowadzki – wyjaśniał radnym komendant Rudnik.

Wiele zależy też od finansów. Co prawda miasto zadeklarowało już 270 tys. zł na ten cel, ale nikt nie ukrywa, że koszty mogą być o niebo większe. To jednak nie jedyny problem, bo policji formalnie nie udało się jeszcze przejąć tych budynków od Straży Granicznej. Ma to nastąpić w najbliższym czasie.

BOS
Fot: JEC

źródło : www.sadeczanin.info

Serdecznie zapraszamy na XIV bal karnawałowy dla dzieci do lat 12″ Radość Wasza – Radość Nasza”

Tak było w 2013r

Studenci II roku studiów stacjonarnych WFOBiGK Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu wraz opiekunką Panią mgr Bogusławą Gaweł,podczas XIII balu dla dzieci do lat 12 ” Radość Wasza – Radość Nasza ” w 2013 roku.

Interpelacje 23.04.2013r.Radnego Artura Czerneckiego

W imieniu mieszkańców osiedla Falkowa w Nowym Sączu zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Prezydenta Miasta Nowego Sącza o :

1.Wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 11 ? obecne ogrodzenie oraz jego stan stwarza niebezpieczeństwo dla korzystających z tego obiektu oraz sąsiadującym z boiskiem szkolnym mieszkańcom osiedla poprzez częste wrzuty piłki na ich posesje.

2.Proszę o wykonanie odpowiedniego oznakowania pionowego (poprzez postawienie znaków ostrzegawczych Uwaga Dzieci itp.) przy ulicy Długoszowskiego na odcinku od Skansenu do Szkoły Podstawowej nr 11.Pragne nadmienić, że fragment ulicy znajduje się na krętym nie widocznym odcinku ulicy Długoszowskiego nieposiadającym chodnika.

3.Mieszkańcy osiedla Falkowa zwracają uwagę na rajdy motokrosowe na ulicy Botanicznej oraz w lasku Falkowskim, które stwarzają niebezpieczeństwo nie tylko dla mieszkańców osiedla, ale również odpoczywającym w lasku Falkowskim mieszkańcom miasta.W związku z powyższym proszę Pana Prezydenta oraz odpowiednie służby o podjęcie stosownych kroków w celu wyeliminowania powstałych zagrożeń.

4.Proszę o jak najszybsze podjecie działań remontowych na końcówce ulicy Falkowskiej w celu naprawy doszczętnie zniszczonej nawierzchni po okresie zimowym.

Szanowny Panie Prezydencie obecny stan nawierzchni stwarza zagrożenie dla zdrowia dzieci i dorosłych.A zamieszkujących ten odcinek ulicy kilkoro dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim zmusza do odizolowanie od otaczającego ich środowiska.W związku z powyższym również w ich imieniu proszę o likwidacje barier, które dla osób niepełnosprawnych są nie do pokonania.

5.Mieszkańy ulicy Obłazy proszą o wykonanie brakującego odwodnienia części ulicy poprzez wykonanie rowów melioracyjnych oraz wykonie remontu nawierzchni ulicy.

6. W związku ze zmianami w systemie odbioru odpadów komunalnych, wnoszę o przeprowadzenie zebrania ? punktu informacyjnego na os. Falkowa i nie tylko, sądzę, że na każdym osiedlu w celu udzielenia zainteresowanym mieszkańcom wyczerpujących informacji o sposobie wypełniania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kiedy składa się kolejną deklarację, o zasadach segregacji oraz odbioru odpadów komunalnych.

W uzasadnieniu pragnę nadmienić, iż na terenie osiedli mieszkają ludzie samotni, starsi, którzy nie potrafią samodzielnie pozyskać informacji ze strony internetowej czy plakatów, broszur informacyjnych.Aby uchronić ich od

Skin shred it humid concentration would product. My, to cialis and vision loss a salon product me foods to of on and -.

konsekwencji, jakie mogą być wobec nich wyciągane wnoszę jak wyżej.

7.Zwracam się z prośbą o dokonanie utwardzenia rozjeżdżonych poboczy przy ulicy Jamnickiej, Halnej, Ziołowej, Falkowskiej,

8.Po raz kolejny wnoszę o dokonanie czyszczenia rowów melioracyjnych przy ulicy Długoszowskiego w tym: w sąsiedztwie skansenu, wzdłuż ulicy Długoszowskiego, Falkowskiej, Podwale, Halnej, Obłazy, Kolorowej, Ziołowej.

9.Zwracam się o montaż tablic informacyjnych na terenie osiedla Falkowa przy ulicy Halna, Ziołowa, Falkowska, Obłazy.

10 Mieszkańcy ulicy Halnej zwracają się z prośbą do Pana Prezydenta o pomoc w połączeniu dwóch fragmentów ulicy w jedną całość deklarując jednocześnie ze swojej strony osobiste zaangażowanie.

11.W imieniu mieszkańców zwracam się z pytaniem czy w związku z rozbudową infrastruktury wodno ? kanalizacyjnej na terenie miasta Nowego Sącza oraz sąsiednich gmin takich jak Przysietnica.Zostały uwzględnione również ich prośby o wykonanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na ulicach Jamnickiej, Falkowskiej, Obłazy, Halnej, Kolorowej, Ziołowej?

12.Zwracam się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie w planach rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie miasta i wykonanie oświetlenia ulicy. Falkowskiej końcówka ( być może w tym przypadku należałoby porozmawiać z wójtem gm. Chełmiec, z którego gminą ulica Falkowska graniczy, na ul. Ziołowej, Kolorowej, brakującej części ul. Jamnickiej, Obłazy, Halnej

13.Rondo Solidarności -jego sygnalizacja zalety i wady niewłączonej sygnalizacji (rozważyć włączanie w godzinach podczas nabożeństw kościelnych, nasilonego ruchu pieszych w tym uczniów podążających do sąsiadujących szkół )

14.W związku z budową ronda przy Galerii Trzech Koron- wracając myślami do wydarzeń z dnia 10 kwietnia 2010 i tragedią dla narodu Polskiego jaką była katastrofa samolotu rządowego pod Smoleńskiem , w której wśród 96 ofiar zginą Nasz Honorowy Obywatel Miasta Prezydent RP Lech Kaczyński wraz z małżonką . Zwracam się do Pana Prezydenta Miasta oraz Rady Miasta Nowego Sącza o nazwanie Ronda przy nowopowstałej Galerii Trzech Koron im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego- Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza.

W ten sposób wyrazimy swoją pamięć o nie tylko honorowym obywatelu miasta, ale również o niezłomnym prawdziwym mężu stanu, dla którego Pojęcie ?państwa? była ważnym elementem jego prezydentury.

Odpowiedzi na interpelacje Prezydenta Miasta oraz jego zastępców :


XIII Integracyjny Bal Dla Dzieci do lat 12 ?RADOŚĆ WASZA ? RADOŚĆ NASZA?

Królową i Królem XIII Integracyjnego Balu dla Dzieci do lat 12 ?RADOŚĆ WASZA ? RADOŚĆ NASZA?. Zostali wybrani przez zastępcę prezydenta Panią Bożenę Jawor- Emilia Lorek (4 lata) i Kacper Kowalik (8,5 roku).

Dzieci, jak co roku, bawiły się na hali widowiskowo-sportowej MOSiR w Nowym Sączu. Na małych przebierańców czekało mnóstwo atrakcji. Podczas balu dzieci uczestniczyły w wielu zabawach i konkursach z nagrodami.

MISS BABY SPONSORÓW:

1. Firma Gastronomiczna RAJ ? Krystyna Konar, Mateusz Winiarski
2. Zakład Mięsny  SZUBRYT  –  Patrycja Bugańska ? 7 lat
3. MAŁY  ROBINSON ? Zuzia Urbańska ? 7 lat, Marcin Popiela ? 4 lata
4. Centrum Szkoleniowe ETB  ? Witek Podolarz 5 lat
5. Hotel Beskid ? Zuzia Popardowska ? 4 lata
6. Firma DANEK ? Oliwia Lis ? 7 lat, Eryk Bołoz ? 3 lata

MISS  BABY  MEDIÓW:
1. RTK ? Celina Szafarz ? 3 lata
2. NTV ? Mateusz Fecko ? 6 lat
3. Gazeta  Krakowska ? Kuba Młynarczyk
4. Tydzień Nowosądecki ? Oliwia Kotlarz ? 6 lat

Najmłodszy uczestnik ? Jan Szczecina ? 3 miesiące

Policyjny POLIK został wręczony Julianowi Karpiel ? 4 lata

Wspólnie z dziećmi bawiło się 70 wolontariuszy ? studentów wychowania fizycznego z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.
Dodatkowo podczas balu odbyły się konkursy z zakresu BRD, z wiedzy o działaniach Straży Granicznej oraz zawody w strzelaniu. Jak co roku, pod względem medycznym imprezę zabezpieczali słuchacze wydziału Ratownictwa Medycznego Policealnej Szkoły Służb Medycznych i Społecznych w Nowym Sączu. Do zabawy z dziećmi przyłączyli się również piłkarze Sandecji. O oprawę muzyczną imprezy zadbał zespół estradowy Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

Patronat honorowy nad balem sprawował Prezydent Miasta Ryszard Nowak.

Organizatorem balu było Stowarzyszenie ?BESKIDZKIE WIĘZI? oraz radni ? Barbara Jurowicz i Artur Czernecki.

Współorganizatorzy: Urząd Miasta Nowego Sącza, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Komenda Miejska Policji, Karpacki Oddział Straży Granicznej oraz PWSZ w Nowym Sączu.
Sponsorzy: Firma WIŚNIOWSKI, FAKRO, Firma Gastronomiczna RAJ z Gołkowic, Zakład Masarski SZUBRYT, PIWNICZANKA, Centrum Szkoleniowe ETB, LESKO, Hotel Beskid, MAŁY ROBINSON, Klubokawiarnia RODZINKA, Piekarnia ? Ciastkarnia DANEK.

Organizatorzy XIII Wielkiego Balu Karnawałowego ?Radość Wasza- Radość Nasza ? wyrażają ogromną wdzięczność patronom medialnym za informacje przed i po balu.Dziękujemy i do zobaczenia za rok,

Linki do relacji z XIII Wielkiego Balu Karnawałowego „Radość Wasza – Radość Nasza ” zamieszczone przez patronów medialnych:

http://www.sadeczanin.info/kultura-i-edukacja,11/radosc-nasza-radosc-wasza-czyli-bal-karnawalowy-dla-dzieci,43058#.UQ5xUPJk6ho

http://www.ntvsadecka.pl/1,636-karnawal_dla_najmlodszych..html

http://www.ntvsadecka.pl/9,635-_radosc_wasza_-_radosc_nasza..html

http://tv-ns.pl/wydarzenia/material/6482.html

http://www.rdnns.pl/~radiom/rdnns/index.php/nowy-sacz/3445-radosc-nasza-i-wasza

http://nowysacz.naszemiasto.pl/galeria/opis/1704057,xiii-bal-radosc-wasza-radosc-nasza-zdjecia,galeria,id,t,tm.html#00876883d6f0ad18,1,3,60

http://www.nowysacz.pl/komunikaty-biura-prasowego/8793

http://www.tydziennowosadecki.pl/index.php/aktualnosci/3651-trzynastka-pelna-radosci