Apel do Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera

Szanowni Państwo,

W ostatnim czasie potok Łubinka W Nowym Sączu zmienił swoje pierwotne koryto na osiedlu Falkowa w sąsiedztwie ulicy Obłazy. Wspólnie z Państwem byłem obserwatorem podmywania a następnie zabierania uprawnych gruntów w dół nurtu potoku.

Widząc bezradność podpowiedzianych instytucji za ten stan rzeczy w imieniu Państwa jak również własnym wystąpiłem do Pana Jerzego Millera – Wojewody Małopolskiego oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z prośbą o jak najszybsze podjęcie działań zabezpieczających brzegi potoku Łubinka przed dalszymi zniszczeniami. Obecnie czekam na odpowiedz, z której treścią Państwa zapoznam niezwłocznie.

Z poważaniem Radny Miasta Nowego Sącza

Artur Czernecki

Nowy Sącz 20 maj 2014r.

Szanowny Panie Wojewodo Małopolski
Szanowny Panie Dyrektorze RZGW w Krakowie

Szanowni Państwo

W imieniu mieszkańców, a zarazem właścicieli nieruchomości znajdującej się w sąsiedztwie koryta potoku Łubinka na os.Falkowa przy  ulicy Obłazy w Nowym Sączu oraz własnym . Zwracam się z prośbą o podjęcie szybkich działań mający za zadanie zabezpieczenie brzegu na w/w odcinku potoku Łubinka przed powstawaniem dalszych strat w tym również dla Skarbu Państwa( wypłata odszkodowań).

Pragnę poinformować, iż podczas ostatnich ulew, jakie miały miejsce nad Nowym Sączem w dniach  16-17.05.2014r. przepływający przez miasto potok  Łubinka występując ze swojego koryta dokonał licznych szkód w tym zmianę swojego pierwotnego koryta na w/w odcinku powodując tym samym  podmywanie pól uprawnych zabierając wraz z wezbranym nurtem potoku grunty , co z kolei powoduje  straty dla właścicieli nieruchomości, Skarbu Państwa jak również środowiska naturalnego poprzez dodatkowe zmętnianie wód.

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie szybkich skutecznych działań powstrzymujących powstawanie z każdą godziną straty nie tylko dla właścicieli, ale również dla Skarbu Państwa a w przyszłości w skuteczny sposób zapobiegną powodzi w tej części miasta.

Zwracam się z prośbą o poinformowanie mnie o sposobie rozpatrzenia mojej prośby.

Zał.

1.Fotografie  z miejsca zdarzenia szt.8

Z poważaniem: Radny Miasta Nowego Sącza

Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa w Nowym Sączu

Artur Czernecki

Potok Łubinka tym razem oszczędził miasto-Kamienica oraz Dunajec przypomnieli o sobie -Zobacz zdjęcia

Jesteśmy po nieprzespanej nocy, tym razem Bóg wysłuchał naszych modlitw i nie zostaliśmy zalani wodą, ale to, co przeszliśmy przez te 12 godzin trudno wyrazić słowami  -mówią mieszkańcy osiedli Piątkowa i Chruślice, którzy wyrażają wdzięczność wszystkim, którzy wspierali ich przez ostatnie godziny a w szczególności Ochotniczej Straży Pożarnej z Biegonic w Nowym Sączu, która w strugach deszczu dostarczała  na miejsce zagrożenia worki z piaskiem. Dziękujemy!!!

A tak wyglądał potok Łubinka o 6  rano

A tak rzeka Kamienica w rejonie Hali Widowiskowo- Sportowej.

Rzeka Kamienica tym razem dała mocno znać o sobie i przysporzyła niemało kłopotów Państwowej Straży Pożarnej, która ofiarnie pracowała nad likwidacją występujących zagrożeń .

Wyrażam swoją  wdzięczność wszystkim strażakom  i  druhom  oraz służbą cywilnym za okazaną  ofiarność i pełne poświęcenie.Dziękuję

Z wyrazami należnego szacunku

Radny Miasta Nowego Sącza

Artur Czernecki

Godzina 14.30 Dunajec oraz Jezioro Rożnowskie

Jak widać na fotografiach dom opieki całodobowej dla osób starszych i niepełnosprawnych w Dąbrowej został zalany przez występujący z koryta Dunajec i zmuszony był w godzinach nocnych do ewakuacji swoich podopiecznych, również  Firma „Wiśniowski” znalazła się częściowo pod wodą a do Jeziora Rożnowskiego spłynęło wszystko, co było po drodze wraz z nurtem rzeki Dunajec. Kto to teraz posprząta? Skąd znajdą się na to środki?

Foto własne.

Kto komu ma być wsparciem ?

Szanowni Państwo,

Od paru dni wszystkie media informują o zbliżającej  się fali dużych opadów deszczu , którym towarzyszyć będą silne podmuchy wiatru. Wczoraj odbyłem na zaproszenie mieszkańców osiedla Chruślice oraz Piątkowej w Nowym Sączu spotkanie nad potokiem Łubinka gdzie zamieszkujący tą cześć osiedla mieszkańcy od lat zabiegają o regulację a tym samym stworzenie minimum bezpieczeństwa dla nich i ich rodzin przez władze miasta. Niestety pomimo mojego od lat zaangażowania i mieszkańców nie ma nadziei na szybką regulację potoku a ludzie popadają już z tego powodu w stany depresyjne i dostają palpitacji serca. Brak zaangażowania instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie w należytym stanie wałów, grobli oraz koryt rzek i potoków nie usprawiedliwia Prezydenta Ryszarda Nowaka, który jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa miasta  i jego mieszkańców.

Kilkakrotnie interpelowałem do władz o przycięcie zwisających nad ulicą Jamnicką konarów drzew jak widać natura w dniu dzisiejszym 15 maja 2014r. dokonała sama tego dzieła tylko na szczęście, że stało się to tuż przed nadjeżdżającym pojazdem, w którym było troje dzieci. Co byłoby za kilka sekund wole nie myśleć.

Pierwsza nawałnica nad miastem ul.Jamnicka dzięki szybkiej interwencji Państwowej Straży Pożarnej udrożniona.

Czytaj tutaj :

http://arturczernecki.pl/2014/04/byc-blisko-ludzi-czyli-interpelacje-radnego-artura-czerneckiego-zlozone-podczas-64-sesji-rady-miasta-nowego-sacza-w-dniu-18-marca-2014r/

http://arturczernecki.pl/2014/05/byc-blisko-ludzi-czyli-interpelacje-radnego-artura-czerneckiego-zlozone-podczas-65-sesji-rady-miasta-nowego-sacza-w-dniu-22-kwietnia-2014r/

http://arturczernecki.pl/2013/02/3243/

http://arturczernecki.pl/2013/02/interpelacje-i-zapytania-radnego-artura-czerneckiego-zgloszone-podczas-41-sesji-rady-miasta-nowego-sacza-w-dniu-29-stycznia-2013r/

http://arturczernecki.pl/2012/05/interpelacje-i-zapytania-radnego-miasta-nowego-sacza-artura-czerneckiego-zlozone-podczas-xxvi-sesji-rady-miasta/

http://arturczernecki.pl/2012/05/odpowiedzi-prezydenta-miasta-nowego-sacza-na-zlozone-interpelacje-i-zapytania-przez-radnego-artura-czerneckiego-podczas-xxvi-sesji-rady-miasta-nowego-sacza/

http://arturczernecki.pl/2011/07/dofinansowanie-zadaniaodbudowa-mostu-w-ulicy-oblazyna-potoku-lubinka-etap-ii/

http://arturczernecki.pl/2011/07/interwencja-radnego-artura-czerneckiego/

http://arturczernecki.pl/2011/07/skuteczne-zaangazowanie-radnego-artura-czerneckiego/

W listopadzie 2014r.,odbędą się wybory do Samorządu Terytorialnego ,warto zastanowić się kogo obdarzyć powinniśmy zaufaniem, aby później nie mieć wyrzutów sumienia i pretensji do samego siebie.

Z poważaniem

Artur Czernecki

Interpelacje i zapytania radnego Artura Czerneckiego zgłoszone podczas 41 Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w dniu 29 stycznia 2013r

– Bezpieczeństwo mieszkańców miasta jest zadaniem priorytetowym władz samorządowych, dlatego pozwolę sobie zadać w tym temacie pytania do Pana Prezydenta. Od kilku tygodni mieszkańcy miasta Nowego Sącza są za nieniepokojeni ogłaszanymi alarmami o zanieczyszczeniu powietrza nad miastem i jego skutkach dla ich zdrowia. http://www.nowysacz.pl/komunikaty-biura-prasowego/8812 ?Zaleca się unikanie lub ograniczenie do minimum czasu przebywania na powietrzu, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz przez osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia. Należy unikać dużych wysiłków fizycznych na otwartym powietrzu i zaniechać palenia papierosów. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia na leży skontaktować się z lekarzem.? W związku z powyższym: 1.Proszę o udzielenie mi informacji, co Pan Prezydent zrobił dotychczas w tym temacie i jak zamierza kompleksowo rozwiązać ten problem żeby zapewnić bezpieczeństwo przebywania na powietrzu mieszkańcom jak również gościom jeszcze odwiedzającym nasze miasto?. 2.W imieniu mieszkańców Miasta Nowego Sącza zamieszkujących w sąsiedztwie potoku Łubinka na Osiedlu Piątkowa zwracam się z pytaniem do Pana Prezydenta, ? Jakie podjął Pan działania w sprawie, która ciągnie się już od kilku lat a mianowicie ?Regulacji Potoku Łubinka ?? 3.Podczas 40 sesji Rady Miasta Nowego Sącza złożyłem interpelację w sprawie ekranów dźwiękochłonnych na oś. Westerplatte przy ulicy Nowochruślickiej, jednocześnie zwróciłem się o udostępnienie będących w posiadaniu MZD wyników z przeprowadzonych badań natężenia hałasu wykonanych w latach ubiegłych. Z przykrością muszę przyznać, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymałem wyników badań, pomimo kilkakrotnych w tej sprawie interpelacji. Zwracam się po raz kolejny z prośbą o udostępnienie posiadanych badań nie tylko dla moje wiedzy, ale również wszystkich radnych. 4.Podczas uchwalania w dniu dzisiejszym uchwały budżetowej na rok 2013 zadałem pytanie do Pana Prezydenta

Miasta Ryszarda Nowaka, co wchodzi w skład planowanego dochodu majątkowego w kwocie 20.400 mln zł. zawartego w budżecie na 2013 rok w dziale 700&0770 lecz nie otrzymałem odpowiedzi. W związku z powyższym składam po raz kolejny zapytanie: Jaki majątek miasta zamierza sprzedać Pan Prezydent Miasta Nowego Sącza w 2013 roku za kwotę 20.400.000 zł. 5.Czy za brak odśnieżania przystanków oraz części chodnika na osiedlu Falkowa miasto będzie ponosić koszty na rzecz firmy odśnieżającej tą cześć osiedla? 6.Na ręce moje wpłynęło pismo skierowane przez przedstawiciela inicjatywy obywatelskiej mieszkańców ulicy Gwiaździstej w Nowym Sączu na osiedlu Piątkowa z prośbą o włączenie ulicy Gwiaździstej do sieci wodociągowej. W piśmie przedstawiciel inicjatywy obywatelskiej informuje o odbytych spotkaniach i złożonych obietnicach przez władze miasta, ?że z całą pewnością inicjatywa będzie możliwa do realizacji w 2013 roku?. W związku z powyższym w imieniu grupy inicjatywnej pytam Pana Prezydenta czy władze miasta wywiążą się, że złożonej obietnicy i ulica Gwiaździsta w Nowym Sączu zostanie włączona przez spółkę ?Sądeckie Wodociągi? do sieci wodociągowej w 2013 roku? 7.Zapytałem również po raz kolejny w sprawie zamieszczanych na portalach internetowych zło wrogich komentarzy przez pełnomocnika prezydenta- ale na ten temat już w nie długim czasie opinie społeczną poinformuję oddzielną informacją.

Wasz radny Artur Czernecki