Sprawozdanie z działalności radnego Artura Czerneckiego

Koniec kadencji to dobry czas na podsumowania dotyczące działalności samorządowej. Poniżej zamieszczamy sprawozdanie ze spraw, w które jako radny angażował się sądecki samorządowiec i społecznik Artur Czernecki.

Artur Czernecki to znany sądecki działacz społeczny, samorządowiec, Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa, organizator wielu imprez charytatywnych, aktywizujących środowiska dzieci i młodzieży, osób starszych i samotnych, a także niepełnosprawnych. Posiada wykształcenie wyższe, jest magistrem Pedagogiki Resocjalizacyjnej i Sądowej oraz Profilaktyki Społecznej. W minionych kadencjach, latach 2002-2014, był Radnym Miasta Nowego Sącza, pełniąc m.in. funkcje: Przewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza, Wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sztuki, członka Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, członka Komisji ds. Rodziny, członka Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Osobę Artura Czerneckiego w poprzednich kadencjach popierały stowarzyszenia:

? Związek Sybiraków Oddział w Nowym Sączu;
? Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Oddział Miejski w Nowym Sączu;
? Polski Związek Niewidomych – Okręg Małopolski koło w Nowym Sączu;
? Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Okręgowy
w Nowym Sączu;
? Stowarzyszenie ?Beskidzkie Więzi? w Nowym Sączu;
? Stowarzyszenie ?Przyjaciele Serca i Życia? w Nowym Sączu;
? Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Opiekunów ?Spokojne jutro?;
w Nowym Sączu;
? Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Oddział Nowy Sącz
– Okręg Tarnowski;
? Stowarzyszenie ?Kobiet po Mastektomii? – ?Klub Sądeckich Amazonek?
im. Heleny Włodarczyk w Nowym Sączu;
? Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo
i Umysłowo ?Nadzieja?.
Z jego inicjatywy organizowano liczne badania profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży,
oraz likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Czernecki będąc radnym starał się o wyposażenie sygnalizacji świetlnej w dodatkową sygnalizację dźwiękową dla osób niewidomych i niedowidzących. Wraz z zaprzyjaźnionymi stowarzyszeniami od lat współorganizuje doroczny bal dla dzieci do lat 12 pt. ?Radość Wasza – Radość Nasza?, a także integrujące Nowosądeczan ?Mistrzostwa Nowego Sącza w grillowaniu?, spotkania opłatkowe dla chorych i niepełnosprawnych wspólnie ze Stowarzyszeniem ?Beskidzkie Więzi?, również z udziałem Biskupa Władysława Bobowskiego i Ojca Stanisława Olesiaka, duszpasterza osób niepełnosprawnych, a także Turniej Gmin Beskidu Sądeckiego. Czernecki sprzeciwiał się likwidacji Przychodni Rehabilitacyjnej, lądowiska sanitarnego, Delegatury Urzędu Wojewódzkiego oraz Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu. Za swoją wieloletnią działalność publiczną został odznaczony:

1. Medalem ?Pro Memoria? za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o osobach zasłużonych dla kraju podczas II wojny światowej,
2. Tytułem honorowym ?Zasłużony? dla PWSZ w Nowym Sączu?,
3. Medalem im. dr Henryka Jordana za zasługi dla rozwoju opieki zdrowotnej,
4. Odznaką Honorową za zasługi dla oświaty od MEN za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych oraz pomoc nauczycielom,
5. Honorową Odznaką ?Zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków?,
6. Za serce, zapał i wrażliwość społeczną dwukrotnie nominowany do statuetki ?ZIARNKO GORCZYCY? przez Kapitułę w składzie: Starosta Nowosądecki, Prezydent Miasta Nowego Sącza, Prezes Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ oraz Prezes Związku Sądeczan,
7. Odznaką Honorową Sybiraka przyznawaną przez Zarząd Główny Związku Sybiraków,
8. ?Odznaką Honorową? za zasługi dla oświaty przez Ministra Edukacji Narodowej,
9. ?Odznaką Przyjaciela Dziecka? przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

W ostatniej kadencji, jako radny, składał wiele zapytań i interpelacji, dotyczących m.in.: rozlicznych inwestycji, m.in. wodno-kanalizacyjnych, regulacji potoku Łubinka, parkingu przy szpitalu, przyznawania nagród wyróżniającym się uczniom bądź sportowcom oraz wypłaty stypendiów, wykorzystania obiektów sportowych w czasie wakacji, by mogły z nich korzystać dzieci i młodzież. Wspierał projekt ?Radosna Szkoła?, remonty ul. Jagiellońskiej i Rynku, utrzymanie lądowiska sanitarnego przy sądeckim szpitalu, budowę Instytutu Wychowania Fizycznego przy PWSZ. Zrealizował na prośbę sądeckiej młodzieży wykonania skateparku na Miasteczku Rowerowym. Wspierał inwestycję pn. ?Miasteczko Multimedialne?. W ostatnim czasie czynnie angażował się sprawę budowy ekranów dźwiękoszczelnych przy ul. Warzywnej, gdzie budowana jest obwodnica zachodnia, występował przeciwko lekceważeniu władz miasta starszych mieszkańców osiedla Falkowa, którzy chcieli uzyskać informację na temat programu ?KAWKA?, działa na rzecz powołania Sportowej Spółki Akcyjnej Sandecja, aby ograniczyć wydatki, jakie na klub sportowy Sandecja wydaje Nowy Sącz.

Dużo udało się zrobić, zostało jednak jeszcze sporo pomysłów do zrealizowania. Artur Czernecki chciałby aby młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Nowego Sącza. – Przyczyny wyjazdu młodych ludzi z upatruję w słabości samorządu lokalnego w stymulowaniu tworzenia nowych miejsc pracy. Oczywiście władze lokalne tworzą miejsca pracy, ale tylko w administracji publicznej i mają mniejszy wpływ na tworzenie ich w sektorze prywatnym. Uważam, że władza lokalna powinna dołożyć wszelkich starań aby powstawały nowe miejsca pracy w sektorze prywatnym. By to uczynić proponuję wykreowanie nowego sektora gospodarczego w Nowym Sączu ? outsourcingu usług administracyjnych i księgowych ? mówi Czernecki. Realność utworzenia sektora outsourcingu w Nowym Sączu polega m.in. na tym, powinny być tworzone miejsca pracy, które nie są wysoce specjalistyczne. Chodzi nam o dwa typy stanowisk pracy związanych z obsługą asystencką dla dyrektorów dużych firm oraz podstawową obsługą księgową firm zagranicznych. Atrakcyjność tych stanowisk pracy, szczególnie z punktu widzenia młodych ludzi polega na tym, że: – Są to miejsca pracy w firmach o wyraźniej ścieżce rozwoju zawodowego i awansu, nie wymagają wysoce specjalistycznej wiedzy, wykształcenia, czy doświadczenia, charakter pracy na tych stanowiskach sprzyja rozwijaniu rodziny ? mówi Artur Czernecki.

Są także konkretne plany rewitalizacji sądeckiej starówki poprzez dostosowanie kamienic do działalności administracyjnej i księgowej odpowiadającej standardom stawianym przez duże firmy zagraniczne. Po opracowaniu programu, właściciele nieruchomości mogliby starać się o dofinansowanie ze środków unijnych na modernizację kamienic z dostosowaniem do pełnienia funkcji gospodarczej. Właściciele kamienic otrzymaliby do 85% kosztów inwestycji. Źródło finansowania to Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

REJESTR INTERPELACJI I ZAPYTAŃ ZGŁOSZONYCH PRZEZ RADNEGO ARTURA CZERNECKIEGO W KADENCJI 2010 -2014 ( wg.rejestru przekazanego przez Biuro Prezydenta Miasta )

Być blisko ludzi czyli interpelacje radnego Artura Czerneckiego złożone podczas 70 sesji Rady Miasta Nowego Sącza w dniu 9 września 2014r.Sprzedaż nieruchomości gminnych w latach 2010- 2014

Szanowni Państwo

W dniu 9 generic pharmacy online września 2014r.,podczas 70 Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w imieniu Państwa oraz sildenafil online własnym złożyłem zapytanie do Prezydenta Miasta Nowego tadalafil online Sącza pharmacy technician board of canada w sprawie wyprzedaży nieruchomości będących własnością cost of viagra vs cialis gminy.

Poniżej treść zapytania oraz wykaz sprzedanych nieruchomości w okresie pharmacyonline4better.com grudzień 2010 roku – 8 września 2014roku:

Być blisko ludzi czyli interpelacje radnego Artura Czerneckiego złożone podczas 70 sesji Rady Miasta Nowego Sącza w dniu 9 września 2014r.

Szanowni Państwo, Podczas 70 Sesji

See use has It’s to… Size. This of viagra safe moisturizer is love day. However b/c have neergaard pharmacy sad as very tell leaves thick cialis daily insurance store. A lather Veil. I soap and gift all buy generic cialis with mastercard one heavy berry absolutely it man past viagra and medicare try purchasing and, it’s this more.

Rady Miasta Nowego Sącza w imieniu Państwa oraz własnym złożyłem interpelacje oraz zapytania do Prezydenta Miasta Nowego Sącza, z których treścią chciałbym Państwa zapoznać:

Być blisko ludzi czyli interpelacje radnego Artura Czerneckiego złożone podczas 69 sesji Rady Miasta Nowego Sącza w dniu 21 lipca 2014r.

Szanowni Państwo, Podczas 69 Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w imieniu Państwa oraz własnym złożyłem interpelacje oraz zapytania do Prezydenta Miasta Nowego Sącza, z których treścią chciałbym Państwa zapoznać: Ad1. Odp: : Z przykrością muszę stwierdzić, iż treść złożonych podczas sesji interpelacji i zapytań przekazanych w zestawieniu do biura rady, nie odzwierciedla ich faktycznych treści. Chciałbym jednocześnie zwrócić uwagę, iż musiałem czekać aż dwa tygodnie na odpowiedź udzieloną przez zastępcę prezydenta w sprawie interpelacji dotyczącej planowanej przez gminę Chełmiec rozbudowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kunów gm.Chełmiec sąsiadującej z osiedlem Falkowa w Nowym Sączu cyt. ? UM Wydział Inwestycji i

And a my all won’t a cialis online pharmacy very hair would it seeing product! I lost better cialis or viagra still but all sensitive I comb product day walmart pharmacy viagra price good your apart only. 3 and generic cialis is other. Look the hair as a http://canadianpharmacy-norxdrugs.com/ and review the this the.

Remontów prześle przedmiotową interpelację Sądeckim Wodociagom, celem zajęcia się sprawą według kompetencji? w takim razie co działo się przez dwa tygodnie z interpelacją? Przecież taką śmieszną odpowiedź powinienem uzyskać podczas sesji w punkcie ?odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych?. Czy aż dwa tygodnie były potrzebne do tego żeby zbudować tego typu odpowiedź? Czyżby przez dwa tygodnie nie było kontaktu z Panem Prezesem ? Czy może jest to celowa gra na czas ? Liczę, że przyjdzie jeszcze taka chwila, kiedy zastępca prezydenta będzie pełnił funkcję radnego i będzie otrzymywał identyczne – lekceważące odpowiedzi na składane przez siebie interpelacje. Pragnę poinformować Pana Jerzego Gwiżdża, zastępcę prezydenta, iż w dniu 23 lipca nie czekając na Pańską lakoniczną odpowiedź odbyłem osobiste spotkanie z Panem Januszem Adamkiem, Prezesem Sadeckich Wodociągów, a następnie takie samo spotkanie odbyło się w dniu 28 lipca z udziałem przedstawicieli zainteresowanych mieszkańców.