Mieszkańcy Nowego Sącza drżą, kiedy pada deszcz

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do licznych spotkań i kierowanych próśb do mnie, jako Waszego radnego, uprzejmie informuję, iż w Waszym imieniu wystąpiłem dwa razy do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  w Krakowie oraz Pana Wojewody Małopolskiego z prośbą o szybką regulację potoku Łubinka w Nowym Sączu. W ostatnim czasie otrzymałem stosowne odpowiedzi, z których treścią chciałbym Państwa zapoznać.

Z poważaniem :

Radny Miasta Nowego Sącza

Artur Czernecki

Nowy Sącz 19 maj 2014r.

Szanowny Panie Wojewodo

Szanowny Panie Dyrektorze RZGW w Krakowie

Szanowni Państwo

W imieniu mieszkańców, a zarazem właścicieli nieruchomości znajdującej się w sąsiedztwie koryta potoku Łubinka na os.Falkowa przy  ulicy Obłazy w Nowym Sączu oraz własnym. Zwracam się z prośbą o podjęcie szybkich działań mający za zadanie zabezpieczenie brzegu na w/w odcinku potoku Łubinka przed powstawaniem dalszych strat w tym również dla Skarbu Państwa( wypłata odszkodowań).

Pragnę poinformować, iż podczas ostatnich ulew, jakie miały miejsce nad Nowym Sączem w dniach  16-17.05.2014r. przepływający przez miasto potok  Łubinka występując ze swojego koryta dokonał licznych szkód w tym zmianę swojego pierwotnego koryta na w/w odcinku powodując tym samym  podmywanie pól uprawnych zabierając wraz z wezbranym nurtem potoku grunty, co z kolei powoduje  straty dla właścicieli nieruchomości, Skarbu Państwa jak również środowiska naturalnego poprzez dodatkowe zmętnianie wód.

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie szybkich skutecznych działań powstrzymujących powstawanie z każdą godziną straty nie tylko dla właścicieli, ale również dla Skarbu Państwa a w przyszłości w skuteczny sposób zapobiegną powodzi w tej części miasta.

Zwracam się z prośbą o poinformowanie mnie o sposobie rozpatrzenia mojej prośby.

Zał.

1.Fotografia z miejsca zdarzenia szt.8

Z poważaniem: Radny Miasta Nowego Sącza

Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa w Nowym Sączu

Załączniki: Zdjęcia 8 szt.

Odpowiedz RZGW z dnia 17 czerwca 2014r.

Nowy Sącz 23 czerwiec 2014r.

Szanowna Pani

mgr inż.Małgorzata Owsiany

Z-ca Dyrektora RZGW

w Krakowie

Pragnę podziękować za podjęcie interwencji  w sprawie regulacji potoku Łubinka w Nowym Sączu na odcinku 7+100 – 7+300 na wysokości ul. Obłazy znajdującego się w zarządzanym przeze mnie osiedlu Falkowa w Nowym Sączu. W piśmie znak: TW-n-631-1-32/14 informuje mnie Pani również, że wykazie szkód powodziowych z maja br. ujęte zostały trzy zadania dotyczące przedmiotowego potoku związku z powyższy zwracam się z prośbą o uzupełnienie informacji, które odcinki pozostałe zostały ujęte w wykazie szkód prócz w/w, ponieważ  pełniąc funkcję Radnego Miasta Nowego Sącza na bieżąco zajmuję się tym problemem podczas pełnienia dyżurów i wielokrotnie podnosiłem podczas obrad Rady Miasta ten problem .

Z poważaniem :

Radny Miasta Nowego Sącza

Przewodniczący Zarządu osiedla Falkowa w Nowym Sączu

mgr Artur Czernecki

Odpowiedz z dnia 3 lipca 2014r.

Regulacja potoku Łubinka coraz bliżej-Skuteczna interwencja radnego Artura Czerneckiego

Szanowni Państwo, genericviagra-bestrxonline.com W ślad za moim wystąpieniem do Wojewody Małopolskiego oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie podjęcia szybkich prac regulacyjnych na potoku Łubinka (czytaj tutaj : http://arturczernecki.pl/2014/05/apel-do-wojewody-malopolskiego-jerzego-millera/ ) ,w pharmacy online dniu dzisiejszym otrzymałem odpowiedz od Pani Małgorzaty generic viagra Owsiany viagraonline-4rxpharmacy.com -Zastępcy Dyrektora RZGW w Krakowie z której wynika, iż Zarząd RZGW w Krakowie cialis 5 dosage rozpatrzył moją prośbę pozytywnie za co w imieniu poszkodowanych dziękuję i proszę o jak najszybsze podjęcie prac cialis price mexico regulacyjnych.

Z poważaniem:

Radny Miasta Nowego Sącza

Przewodniczący Zarządu osiedla Falkowa

Artur Czernecki

czytaj tutaj : http://arturczernecki.pl/2014/05/liczy-sie-kazde-wsparcie-medialne-rowniez/

Apel do Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera

Szanowni Państwo,

W ostatnim czasie potok Łubinka W Nowym Sączu zmienił swoje pierwotne koryto na osiedlu Falkowa w sąsiedztwie ulicy Obłazy. Wspólnie z Państwem byłem obserwatorem podmywania a następnie zabierania uprawnych gruntów w dół nurtu potoku.

Widząc bezradność podpowiedzianych instytucji za ten stan rzeczy w imieniu Państwa jak również własnym wystąpiłem do Pana Jerzego Millera – Wojewody Małopolskiego oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z prośbą o jak najszybsze podjęcie działań zabezpieczających brzegi potoku Łubinka przed dalszymi zniszczeniami. Obecnie czekam na odpowiedz, z której treścią Państwa zapoznam niezwłocznie.

Z poważaniem Radny Miasta Nowego Sącza

Artur Czernecki

Nowy Sącz 20 maj 2014r.

Szanowny Panie Wojewodo Małopolski
Szanowny Panie Dyrektorze RZGW w Krakowie

Szanowni Państwo

W imieniu mieszkańców, a zarazem właścicieli nieruchomości znajdującej się w sąsiedztwie koryta potoku Łubinka na os.Falkowa przy  ulicy Obłazy w Nowym Sączu oraz własnym . Zwracam się z prośbą o podjęcie szybkich działań mający za zadanie zabezpieczenie brzegu na w/w odcinku potoku Łubinka przed powstawaniem dalszych strat w tym również dla Skarbu Państwa( wypłata odszkodowań).

Pragnę poinformować, iż podczas ostatnich ulew, jakie miały miejsce nad Nowym Sączem w dniach  16-17.05.2014r. przepływający przez miasto potok  Łubinka występując ze swojego koryta dokonał licznych szkód w tym zmianę swojego pierwotnego koryta na w/w odcinku powodując tym samym  podmywanie pól uprawnych zabierając wraz z wezbranym nurtem potoku grunty , co z kolei powoduje  straty dla właścicieli nieruchomości, Skarbu Państwa jak również środowiska naturalnego poprzez dodatkowe zmętnianie wód.

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie szybkich skutecznych działań powstrzymujących powstawanie z każdą godziną straty nie tylko dla właścicieli, ale również dla Skarbu Państwa a w przyszłości w skuteczny sposób zapobiegną powodzi w tej części miasta.

Zwracam się z prośbą o poinformowanie mnie o sposobie rozpatrzenia mojej prośby.

Zał.

1.Fotografie  z miejsca zdarzenia szt.8

Z poważaniem: Radny Miasta Nowego Sącza

Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa w Nowym Sączu

Artur Czernecki

Kto komu ma być wsparciem ?

Szanowni Państwo,

Od paru dni wszystkie media informują o zbliżającej  się fali dużych opadów deszczu , którym towarzyszyć będą silne podmuchy wiatru. Wczoraj odbyłem na zaproszenie mieszkańców osiedla Chruślice oraz Piątkowej w Nowym Sączu spotkanie nad potokiem Łubinka gdzie zamieszkujący tą cześć osiedla mieszkańcy od lat zabiegają o regulację a tym samym stworzenie minimum bezpieczeństwa dla nich i ich rodzin przez władze miasta. Niestety pomimo mojego od lat zaangażowania i mieszkańców nie ma nadziei na szybką regulację potoku a ludzie popadają już z tego powodu w stany depresyjne i dostają palpitacji serca. Brak zaangażowania instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie w należytym stanie wałów, grobli oraz koryt rzek i potoków nie usprawiedliwia Prezydenta Ryszarda Nowaka, który jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa miasta  i jego mieszkańców.

Kilkakrotnie interpelowałem do władz o przycięcie zwisających nad ulicą Jamnicką konarów drzew jak widać natura w dniu dzisiejszym 15 maja 2014r. dokonała sama tego dzieła tylko na szczęście, że stało się to tuż przed nadjeżdżającym pojazdem, w którym było troje dzieci. Co byłoby za kilka sekund wole nie myśleć.

Pierwsza nawałnica nad miastem ul.Jamnicka dzięki szybkiej interwencji Państwowej Straży Pożarnej udrożniona.

Czytaj tutaj :

http://arturczernecki.pl/2014/04/byc-blisko-ludzi-czyli-interpelacje-radnego-artura-czerneckiego-zlozone-podczas-64-sesji-rady-miasta-nowego-sacza-w-dniu-18-marca-2014r/

http://arturczernecki.pl/2014/05/byc-blisko-ludzi-czyli-interpelacje-radnego-artura-czerneckiego-zlozone-podczas-65-sesji-rady-miasta-nowego-sacza-w-dniu-22-kwietnia-2014r/

http://arturczernecki.pl/2013/02/3243/

http://arturczernecki.pl/2013/02/interpelacje-i-zapytania-radnego-artura-czerneckiego-zgloszone-podczas-41-sesji-rady-miasta-nowego-sacza-w-dniu-29-stycznia-2013r/

http://arturczernecki.pl/2012/05/interpelacje-i-zapytania-radnego-miasta-nowego-sacza-artura-czerneckiego-zlozone-podczas-xxvi-sesji-rady-miasta/

http://arturczernecki.pl/2012/05/odpowiedzi-prezydenta-miasta-nowego-sacza-na-zlozone-interpelacje-i-zapytania-przez-radnego-artura-czerneckiego-podczas-xxvi-sesji-rady-miasta-nowego-sacza/

http://arturczernecki.pl/2011/07/dofinansowanie-zadaniaodbudowa-mostu-w-ulicy-oblazyna-potoku-lubinka-etap-ii/

http://arturczernecki.pl/2011/07/interwencja-radnego-artura-czerneckiego/

http://arturczernecki.pl/2011/07/skuteczne-zaangazowanie-radnego-artura-czerneckiego/

W listopadzie 2014r.,odbędą się wybory do Samorządu Terytorialnego ,warto zastanowić się kogo obdarzyć powinniśmy zaufaniem, aby później nie mieć wyrzutów sumienia i pretensji do samego siebie.

Z poważaniem

Artur Czernecki

Radny Artur Czernecki informuje:

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiam Państwu pytania- interpelacje złożone w imieniu Państwa na 41 sesji Rady Miasta Nowego Sącza, oraz udzielone  odpowiedzi przez  Prezydenta Miasta Nowego Sącza:

1.Proszę o udzielenie mi informacji, co Pan Prezydent zrobił dotychczas w tym temacie i jak zamierza kompleksowo rozwiązać ten problem żeby zapewnić bezpieczeństwo przebywania na powietrzu mieszkańcom jak również gościom jeszcze odwiedzającym nasze miasto?.

2.W imieniu mieszkańców Miasta Nowego Sącza zamieszkujących w sąsiedztwie potoku Łubinka na Osiedlu Piątkowa zwracam się z pytaniem do Pana Prezydenta, ? Jakie podjął Pan działania w sprawie, która ciągnie się już od kilku lat a mianowicie ?Regulacji Potoku Łubinka ??

3.W związku z brakiem wykazu nieruchomości planowanych do sprzedaży w uchwale  budżetowej na rok 2013 zadałem pytanie do Pana Prezydenta Miasta Ryszarda Nowaka, co wchodzi w skład planowanego dochodu majątkowego w kwocie 20.400 mln zł. zawartego w budżecie na 2013 rok w dziale 700&0770 lecz nie otrzymałem odpowiedzi. W związku z powyższym składam po raz kolejny zapytanie: Jaki majątek miasta zamierza sprzedać Pan Prezydent Miasta Nowego Sącza w 2013 roku za kwotę 20.400.000 zł.

4.Na ręce moje wpłynęło pismo skierowane przez przedstawiciela inicjatywy obywatelskiej mieszkańców ulicy Gwiaździstej w Nowym Sączu na osiedlu Piątkowa z prośbą o włączenie ulicy Gwiaździstej do sieci wodociągowej. W piśmie przedstawiciel inicjatywy obywatelskiej informuje o odbytych spotkaniach i złożonych obietnicach przez władze miasta, ?że z całą pewnością inicjatywa będzie możliwa do realizacji w 2013 roku?.

W związku z powyższym w imieniu grupy inicjatywnej pytam Pana Prezydenta czy władze miasta wywiążą się, że złożonej obietnicy i ulica Gwiaździsta w Nowym Sączu zostanie włączona przez spółkę ?Sądeckie Wodociągi? do sieci wodociągowej w 2013 roku?

5.Czy za brak odśnieżania przystanków oraz części chodnika na osiedlu Falkowa miasto będzie ponosić koszty na rzecz firmy odśnieżającej tą cześć osiedla?

6.Podczas 40 sesji Rady Miasta Nowego Sącza złożyłem interpelację w sprawie ekranów dźwiękochłonnych na oś. Westerplatte przy ulicy Nowochruślickiej, jednocześnie zwróciłem się o udostępnienie będących w posiadaniu MZD wyników z przeprowadzonych badań natężenia hałasu wykonanych w latach ubiegłych. Z przykrością muszę przyznać, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymałem wyników badań, pomimo kilkakrotnych w tej sprawie interpelacji. Zwracam się po raz kolejny z prośbą o udostępnienie posiadanych badań nie tylko dla moje wiedzy, ale również wszystkich radnych.