Prośba o remont wysepki

Nowy Sącz, dnia 5 stycznia 2021 r.

 

 

Szanowny Pan

Ludomir Handzel

Prezydent Miasta

Nowego Sącza

 

                                            Interpelacja

     Zwracam się z uprzejmą prośbą o wykonanie szybkiego remontu wysepki autobusowej dz.11/2 w obrębie 035 przy ulicy Lwowskiej w sąsiedztwie parkingu cmentarza Gołąbkowickiego. Obecny stan wysepki stwarza zagrożenie dla korzystających z przystanku i parkingu.

                                                                   Z poważaniem Artur Czermnecki

                                                                                           Radny Miasta Nowego Sącza