Potok Łubinka już w swoim korycie

Miło mi poinformować, iż Zarząd RZGW przychylił się do mojej oraz Państwa prośby ( czytaj tutaj: http://arturczernecki.pl/2014/07/mieszkancy-nowego-sacza-drza-kiedy-pada-deszcz/) i rozpoczęły się prace przy regulacji potoku Łubinka w rejonie ulicy Obłazy w Nowym Sączu .

Już dzisiaj potok Łubinka płynie w swoim korycie.

W imieniu mieszkańców oraz własnym serdecznie dziękuje Zarządowi RZGW w Krakowie za wykonanie pilnych prac regulacyjnych na potoku.

Z poważaniem :

Radny Miasta Nowego Sącza

Artur Czernecki

Apel do Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera

Szanowni Państwo,

W ostatnim czasie potok Łubinka W Nowym Sączu zmienił swoje pierwotne koryto na osiedlu Falkowa w sąsiedztwie ulicy Obłazy. Wspólnie z Państwem byłem obserwatorem podmywania a następnie zabierania uprawnych gruntów w dół nurtu potoku.

Widząc bezradność podpowiedzianych instytucji za ten stan rzeczy w imieniu Państwa jak również własnym wystąpiłem do Pana Jerzego Millera – Wojewody Małopolskiego oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z prośbą o jak najszybsze podjęcie działań zabezpieczających brzegi potoku Łubinka przed dalszymi zniszczeniami. Obecnie czekam na odpowiedz, z której treścią Państwa zapoznam niezwłocznie.

Z poważaniem Radny Miasta Nowego Sącza

Artur Czernecki

Nowy Sącz 20 maj 2014r.

Szanowny Panie Wojewodo Małopolski
Szanowny Panie Dyrektorze RZGW w Krakowie

Szanowni Państwo

W imieniu mieszkańców, a zarazem właścicieli nieruchomości znajdującej się w sąsiedztwie koryta potoku Łubinka na os.Falkowa przy  ulicy Obłazy w Nowym Sączu oraz własnym . Zwracam się z prośbą o podjęcie szybkich działań mający za zadanie zabezpieczenie brzegu na w/w odcinku potoku Łubinka przed powstawaniem dalszych strat w tym również dla Skarbu Państwa( wypłata odszkodowań).

Pragnę poinformować, iż podczas ostatnich ulew, jakie miały miejsce nad Nowym Sączem w dniach  16-17.05.2014r. przepływający przez miasto potok  Łubinka występując ze swojego koryta dokonał licznych szkód w tym zmianę swojego pierwotnego koryta na w/w odcinku powodując tym samym  podmywanie pól uprawnych zabierając wraz z wezbranym nurtem potoku grunty , co z kolei powoduje  straty dla właścicieli nieruchomości, Skarbu Państwa jak również środowiska naturalnego poprzez dodatkowe zmętnianie wód.

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie szybkich skutecznych działań powstrzymujących powstawanie z każdą godziną straty nie tylko dla właścicieli, ale również dla Skarbu Państwa a w przyszłości w skuteczny sposób zapobiegną powodzi w tej części miasta.

Zwracam się z prośbą o poinformowanie mnie o sposobie rozpatrzenia mojej prośby.

Zał.

1.Fotografie  z miejsca zdarzenia szt.8

Z poważaniem: Radny Miasta Nowego Sącza

Przewodniczący Zarządu Osiedla Falkowa w Nowym Sączu

Artur Czernecki

Wniosek do budżetu na 2013 rok Radnego Artura Czerneckiego

Szanowni Państwo, W dniu 28.09.2012 r.skierowałem prośbę do Pana Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka o uwzględnienie w opracowywanym budżecie na 2013

rok niezbędnych inwestycji.

Z wyrazami szacunku:

Wasz Radny Miasta Nowego Sącza

Artur Czernecki