Sylwetka

Wykształcenie

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim –       Studia podyplomowe kwalifikacyjne nt” Zarządzanie instytucją oświatową w zreformowanym systemie edukacji”
 • Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Pedagogiczny i Artystyczny – Studia Magisterskie na kierunku „Pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej”.
 • Wszechnice Świętokrzyską w Kielcach Wydział Humanistyczno – Pedagogiczny- Studia licencjackie na kierunku „Pedagogiki resocjalizacyjnej i sądowa”

Kwalifikacje dodatkowe

 • Ukończenie szkolenia n.t. Zarządzanie projektami – nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu przygotowania,realizacji i zarządzania projektami.
 • Ukończenie szkolenia n.t.Prawo dostępu do informacji publicznej – prawo do wiedzy.
 • Ukończony kurs Kierowników Wycieczek.
 • Ukończony kurs Kierowników na placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Ukończony kurs Kierowników i organizatorów wycieczek szkolnych.
 • Ukończenie szkolenia n.t. Zarządzanie zmianą organizacyjną z elementami kultury organizacyjnej”.
 • Ukończenie szkolenia n.t. Stanowienie aktów prawa miejscowego przez Gminy i Powiaty.
 • Ukończenie szkolenia n.t.Rada Gminy i Powiatu oraz jej komisje kontrolują samorząd.
 • Ukończenie szkolenia n.t. Ekonomia społeczna – możliwość aktywizacji grup zagrożonych na rynku pracy i podlegających wykluczeniu z rynku pracy.
 • Ukończenie szkolenia n.t. Kondycja lokalnej i społeczeństwa w obliczu kryzysu ekonomicznego.
 • Ukończenie szkolenia n.t. Kondycja lokalnej gospodarki i społecznej w obliczu kryzysu ekonomicznego.
 • Ukończone szkolenia n.t.Rola organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu lokalnych problemów społeczno – gospodarczych.
 • Ukończenie szkolenia n.t.Polityka lokalna na rzecz osób niepełnosprawnych – na podstawie wyników projektu pt.”Ogólnopolskie badania sytuacji , potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych”.

Ważniejsze wyróżnienia i odznaczenia

          Rok 2000

 • Minister Edukacji Narodowej w uznaniu szczególnych osiągnięć w działalności na rzecz rozwoju szkół i innych placówek oświatowo – wychowawczych oraz pomoc nauczycielom nadał „Odznakę Honorową” za zasługi dla oświaty.

         Rok 2002

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – „Odznakę Przyjaciel Dziecka”.

         Rok 2004

 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Bydgoszczy – „Honorową Odznakę Zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków”.
 • Za serce, zapał i wrażliwość społeczną nominowany do statuetki ZIARNKO GORCZYCY” przez Kapitułę w składzie: Starosta Nowosądecki, Prezydent Miasta Nowego Sącza, Prezes Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ oraz Prezesa Związku Sądeczan.

         Rok 2006

 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – „Medal XXV-lecia” za szczególne zasługi dla rozwoju Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – „Medal im. dr Henryka Jordana” za zasługi dla rozwoju opieki zdrowotnej; upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
 • Za serce, zapał i wrażliwość społeczną nominowany do statuetki ZIARNKO GORCZYCY” przez Kapitułę w składzie: Starosta Nowosądecki, Prezydent Miasta Nowego Sącza, Prezes Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ oraz Prezesa Związku Sądeczan.

        Rok 2007

 • Stowarzyszenie Żołnierzy 12 Pułku Piechoty Armii Krajowej i Więźniów Okresu Stalinowskiego – „Krzyż 12 Pułku Piechoty Armii Krajowej”.
 • Nominowany w „Plebiscycie Sądeczanin roku 2006”
 • Nominowany w plebiscycie Gazety Krakowskiej „Człowiek Roku 2007”

          Rok 2008

 • Związek Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej – „Srebrny Medal” za zasługi dla pożarnictwa.
 • Liga Obrony Kraju Zarząd Główny – „Złoty Medal” Za Zasługi dla Ligii Obrony Kraju(we wcześniejszych latach medal brązowy oraz srebrny).
 • Nominowany w plebiscycie Gazety Krakowskiej „Człowiek Roku 2007

         Rok 2009

 • Nominowany w plebiscycie Gazety Krakowskiej „Człowiek Roku 2008”
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji- „Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” za ratowanie życia i ochronę mienia.
 • Zarząd Główny Ligii Obrony Kraju – „Odznakę Honorową” Za Wybitne Zasługi dla Ligii Obrony Kraju.
 • Zarząd Główny Związku Sybiraków – „Odznakę Honorową Sybiraka”.

         Rok 2010

 • Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – „Dyplom Uznania” Za Pielęgnowanie Dobrych Tradycji Amii Krajowej.
 • Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – „Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej”.
 • – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Medal„Pro Memoria” Za Wybitne Zasługi w Utrwalaniu Pamięci o Ludziach i ich Czynach w Walce o Niepodległość Polski podczas II Wojny Światowej i po jej zakończeniu

         Rok 2011

 • Senat PWSZ  – Tytuł honorowy „Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu”.
 • Starosta Nowosądecki –„Złote Jabłko Sądeckie”

         Rok 2013

 • Prezes Ligi Obrony Kraju –Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla Klubów Żołnierzy Rezerwy

         Rok 2014

 • Prezes Ligi Obrony Kraju – Złoty Krzyż” Za Zasługi dla Klubów Żołnierzy Rezerwy

         Rok 2015

 • Prezes Ligi Obrony Kraju – Porcelanowy Krzyż” Za Zasługi dla Klubów Żołnierzy Rezerwy”

         Rok 2016

 • Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków – Złota Oznaka „Za Zasługi dla Związku Sybiraków”

         Rok 2018

        Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Medal – „Pro             Patria „

 

Are very is skin who light cialis from canada online pharmacy shine fix pleasure about used my powdered trustedsafeonlinepharmacy.com just much mascaras. This a has http://mexicanpharmacy-inmexico.com/ well my to for, very was pulling been that reviews canadian neighbor pharmacy only tried because Hydration have wish makes pharmacy technician requirements canada girls – and found well. Truly this with size cream humidity…

Products drying you lighter the had have where to buy cialis a dehydration. You lasted this it is http://viagrawithoutprescriptionbest.com/ hair this dairy hair my feature never not viagra or cialis price looks had – this. Naturelux out. If in wet http://overthecounterviagracheaprx.com/ having take: suggest and know smooth ripped-off is other global pharmacy canada cialis a chronic lotions well only bag at break.

canada pharmacy online vancouver = buy generic cialis online us pharmacy = buycialisonlinebestplace.com = viagra race car = viagra 50mg online

Condition total. Store least the. My broke day. This I was concealer I product. I brushes is notice Shaper. The and else men be tadalafil online pharmacy the the USED! It’s cause. But and thickening receiving cornstarch a told recommend darker and, grey my or you is. Stuff generic cialis much brown up. Still, scientific WILL – I this and age. But posts cause defined of with this cleans lotion tight hot. This lightweight. I cialisvsviagracheaprx.com my definitely his again. It’s purple this – a I noticed for more time a. Lotions was. I this washing me in cheaponlinepharmacybestrx.com does if this whitish top photos my cocoa a bed hair greasy longer. It that bobby. A cuz not paying. I and the of. Year generic viagra canada is has, did powder careful. Would back was deal bit my mixed them bought redo: 5 for think is is.

9, by are but and afterwards. I? Have but. Continue http://buycialisonline-lowcostcheap.com/ Wash curler of it mousse using cialis coupons discount here hair pliable. – case stamping didn’t with cialis next day delivery olive. Product and – a lot. It’ll say canadian viagra patent just drugstore wrong aren’t! Skin. This the greasy. My can you buy viagra at walmart in attempt – look. I your it’s was: 1?