Sylwetka

Wykształcenie

 • Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim –       Studia podyplomowe kwalifikacyjne nt” Zarządzanie instytucją oświatową w zreformowanym systemie edukacji”
 • Uniwersytet Humanistyczno ? Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Pedagogiczny i Artystyczny ? Studia Magisterskie na kierunku ?Pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej?.
 • Wszechnice Świętokrzyską w Kielcach Wydział Humanistyczno – Pedagogiczny- Studia licencjackie na kierunku ?Pedagogiki resocjalizacyjnej i sądowa?

Kwalifikacje dodatkowe

 • Ukończenie szkolenia n.t. Zarządzanie projektami – nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu przygotowania,realizacji i zarządzania projektami.
 • Ukończenie szkolenia n.t.Prawo dostępu do informacji publicznej – prawo do wiedzy.
 • Ukończony kurs Kierowników Wycieczek.
 • Ukończony kurs Kierowników na placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Ukończony kurs Kierowników i organizatorów wycieczek szkolnych.
 • Ukończenie szkolenia n.t. Zarządzanie zmianą organizacyjną z elementami kultury organizacyjnej?.
 • Ukończenie szkolenia n.t. Stanowienie aktów prawa miejscowego przez Gminy i Powiaty.
 • Ukończenie szkolenia n.t.Rada Gminy i Powiatu oraz jej komisje kontrolują samorząd.
 • Ukończenie szkolenia n.t. Ekonomia społeczna ? możliwość aktywizacji grup zagrożonych na rynku pracy i podlegających wykluczeniu z rynku pracy.
 • Ukończenie szkolenia n.t. Kondycja lokalnej i społeczeństwa w obliczu kryzysu ekonomicznego.
 • Ukończenie szkolenia n.t. Kondycja lokalnej gospodarki i społecznej w obliczu kryzysu ekonomicznego.
 • Ukończone szkolenia n.t.Rola organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu lokalnych problemów społeczno – gospodarczych.
 • Ukończenie szkolenia n.t.Polityka lokalna na rzecz osób niepełnosprawnych – na podstawie wyników projektu pt.”Ogólnopolskie badania sytuacji , potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych”.

Ważniejsze wyróżnienia i odznaczenia

          Rok 2000

 • Minister Edukacji Narodowej w uznaniu szczególnych osiągnięć w działalności na rzecz rozwoju szkół i innych placówek oświatowo – wychowawczych oraz pomoc nauczycielom nadał ?Odznakę Honorową” za zasługi dla oświaty.

         Rok 2002

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – ?Odznakę Przyjaciel Dziecka?.

         Rok 2004

 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Bydgoszczy – ?Honorową Odznakę Zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków?.
 • Za serce, zapał i wrażliwość społeczną nominowany do statuetki ZIARNKO GORCZYCY? przez Kapitułę w składzie: Starosta Nowosądecki, Prezydent Miasta Nowego Sącza, Prezes Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ oraz Prezesa Związku Sądeczan.

         Rok 2006

 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – ?Medal XXV-lecia? za szczególne zasługi dla rozwoju Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – ?Medal im. dr Henryka Jordana? za zasługi dla rozwoju opieki zdrowotnej; upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
 • Za serce, zapał i wrażliwość społeczną nominowany do statuetki ZIARNKO GORCZYCY? przez Kapitułę w składzie: Starosta Nowosądecki, Prezydent Miasta Nowego Sącza, Prezes Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ oraz Prezesa Związku Sądeczan.

        Rok 2007

 • Stowarzyszenie Żołnierzy 12 Pułku Piechoty Armii Krajowej i Więźniów Okresu Stalinowskiego – ?Krzyż 12 Pułku Piechoty Armii Krajowej?.
 • Nominowany w ?Plebiscycie Sądeczanin roku 2006?
 • Nominowany w plebiscycie Gazety Krakowskiej ?Człowiek Roku 2007?

          Rok 2008

 • Związek Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej – ?Srebrny Medal? za zasługi dla pożarnictwa.
 • Liga Obrony Kraju Zarząd Główny – ?Złoty Medal? Za Zasługi dla Ligii Obrony Kraju? (we wcześniejszych latach medal brązowy oraz srebrny).
 • Nominowany w plebiscycie Gazety Krakowskiej ?Człowiek Roku 2007

         Rok 2009

 • Nominowany w plebiscycie Gazety Krakowskiej ?Człowiek Roku 2008?
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji- ?Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej? za ratowanie życia i ochronę mienia.
 • Zarząd Główny Ligii Obrony Kraju – ?Odznakę Honorową? Za Wybitne Zasługi dla Ligii Obrony Kraju.
 • Zarząd Główny Związku Sybiraków – ?Odznakę Honorową Sybiraka?.

         Rok 2010

 • Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – ?Dyplom Uznania? Za Pielęgnowanie Dobrych Tradycji Amii Krajowej.
 • Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – ?Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej?.
 • – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Medal?Pro Memoria? Za Wybitne Zasługi w Utrwalaniu Pamięci o Ludziach i ich Czynach w Walce o Niepodległość Polski podczas II Wojny Światowej i po jej zakończeniu

         Rok 2011

 • Senat PWSZ  – Tytuł honorowy ?Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu?.
 • Starosta Nowosądecki –„Złote Jabłko Sądeckie”

         Rok 2013

 • Prezes Ligi Obrony Kraju –Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla Klubów Żołnierzy Rezerwy

         Rok 2014

 • Prezes Ligi Obrony Kraju – Złoty Krzyż” Za Zasługi dla Klubów Żołnierzy Rezerwy

         Rok 2015

 • Prezes Ligi Obrony Kraju – Porcelanowy Krzyż” Za Zasługi dla Klubów Żołnierzy Rezerwy”

         Rok 2016

 • Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków – Złota Oznaka „Za Zasługi dla Związku Sybiraków”

         Rok 2018

        Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Medal – „Pro             Patria „