Dotyczy: sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Ul. Lwowska- Prażmowskiego ? Nowochruślicka.

Nowy Sącz 25 stycznia 2011 r.

Artur Czernecki
Radny Miasta Nowego Sącza
Interpelacja ? zapytanie
Nr.2/01/V/2011
Szanowny Pan
Ryszard Nowak
Prezydent Miasta Nowego Sącza

Dotyczy: sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Ul. Lwowska- Prażmowskiego ?
Nowochruślicka.

Podczas LXXV sesji Rady Miasta Nowego Sącza w dniu 28 października 2010r. Składałem interpelacje w sprawie dokonania regulacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Lwowska ? Prażmowskiego ? Nowochruślicka. Z przykrością muszę stwierdzić, że również i w tej sprawie nie otrzymałem do dnia dzisiejszego odpowiedzi .
W związku z powyższym, po raz kolejny interpeluję w sprawie pilnego podjęcia działań dotyczących sprawnego i bezpiecznego lewo skrętu z ulicy Prażmowskiego w ulicę Lwowską.
Pragnę nadmienić, że za dwa miesiące zostanie uruchomiona Galeria Handlowa ? Gołąbkowice?, nie wykonanie tego zadania przed tym czasem skutkować będzie zakorkowaniem w/w skrzyżowania przez pojazdy, których zamiarem jest lewo skręt z ulicy Prażmowskiego w ulicę Lwowską.

Z poważaniem:
Artur Czernecki