Powiatowe Święto Straży Pożarnej 2011

W dniu 21 maja 2011 roku na zaproszenie Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego mgr Antoniego Bieniasa oraz Komendanta Państwowej Straży Pożarnej st.bryg.mgr inż. Janusza Basiagi uczestniczyłem w obchodach ?Powiatowego Dnia Strażaka 2011?

W tym roku uroczystości miały miejsce w Ptaszkowej gdzie po uroczystej mszy świętej w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Wszystkich Świętych odbył się uroczysty apel, podczas którego nastąpiło wręczenie odznaczeń i awansów oraz składanie życzeń i gratulacji.

Z okazji Dnia Strażaka składam wszystkim druhom serdeczne życzenia wraz z podziękowaniami za ofiarność i trud ponoszony w wypełnianie obowiązków strażaków. Serdecznie dziękuję za wykazywanie pełnej gotowości i zdecydowanej postawy w trudnych do pokonania zadaniach chroniąc życie, zdrowie i mienie ludzkie oraz życzę, by trud, który wspólnie podejmujemy dla ratowania bliźnich był zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

Z wyrazami szacunku

Radny Miasta Nowego Sącza

Artur Czernecki