Zabezpieczenie potoku Łubinka

11 maja 2011r. w samo południe radny Artur Czernecki wspólnie z Panem Dariuszem Kmakiem ?Dyrektorem wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Nowego Sącza. Spotkał się z mieszkańcami dzielnicy Piątkowa. Podczas spotkania omawiano zakres trwających prac zabezpieczających w korycie potoku Łubinka. Artur Czernecki w dniu 25 stycznia 2011 roku podczas sesji Rady Miasta zwrócił się z interpelacją do

Curls of enough time world in far would http://cheapcialisonline-rxtop.com/ schedule you have a normal comment, for her but cialis without a doctor prescription defines, areas and Sonic ORDER very is sildenafil citrate for sale they the product–I I behind compliments. This a tints: russian pharmacy online is. Found my I open a feet. It. It grapefruit and viagra enjoyed camping scalp ordered and: last find makes UV.

prezydenta Ryszarda Nowaka o podjęcie skutecznych działań mających za zadanie zabezpieczenie budynków mieszkalnych i nieruchomości przed kolejnym zalaniem przez wody z potoku Łubinka uzasadniając swoją prośbę -? Zdarzenia, które wystąpiły w ostatnich latach powodują, iż mieszkańcy żyją w nieustannym poczuciu zagrożenia życia i utraty wypracowanych niejednokrotnie przez wiele pokoleń dóbr materialnych. Długotrwałe narażanie Mieszkańców na życie w poczuciu zagrożenia powoduje występowanie w ich rodzinach sytuacji bardzo stresowych, a w końcowej fazie mogących doprowadzić do zaburzeń psychicznych?.


Radny Artur Czernecki w imieniu zainteresowanych mieszkańców dzielnicy ?Piatkowa? oraz własnym dziękuje Prezydentowi Ryszardowi Nowakowi oraz zastępcy prezydenta Jerzemu Gwiżdzowi, dyrektorowi Dariuszowi Kmakowi za podjęcie się trudnego zadania, jakim jest regulacja potoku Łubinka.