Interwencja Radnego Artura Czerneckiego

W dniu 06.07.2011r., zostałem wezwany w trybie pilnym przez mieszkańców ulicy Obłazy w dzielnicy Piątkowa w Nowym Sączu. Na miejscu potwierdziły się moje wcześniejsze przypuszczenia. Potok Łubinka odciął od świata mieszkańców ul. Obłazy a budowany most zagrożony jest poprzez zabieranie ziemi z pod przyczółku mostu na prawym brzegu potoku. Podjąłem interwencje alarmując służby kryzysowe miasta, oraz poinformowałem dyrektora MZD Grzegorza Mirka ( przebywa na urlopie poza Nowym Sączem), który zobowiązał się do skierowania w to miejsce inspektora nadzoru w celu podjęcia stosownych działań zabezpieczających inwestycje oraz udzielenia pomocy poszkodowanym mieszkańcom ul. Obłazy

Ulica Obłazy była już kilkakrotnie tematem moich interpelacji, niestety do dnia dzisiejszego problem nie został rozwiązany przez władze miasta. Całkowicie nie zrozumiałym jest fakt przerwania budowanej przeprawy przez Łubinkę. Ciekawy jestem, kto ponosiłby odpowiedzialność gdyby zaszła konieczność udzielenia natychmiastowej pomocy medycznej lub przeciwpożarowej?.

Wędrowanie mieszkańców po stalowych belkach mających być podstawą jezdni budowanego mostu jest bardzo niebezpieczne. Wystarczy, by poślizgnęła się noga lub nastąpiła utrata równowagi wówczas tragedia nieunikniona.

W imieniu mieszkańców ul. Obłazy zwracam się do władz miasta z prośbą do jak najszybszego zakończenia budowy mostu przez potok Łubinka, za co z góry w imieniu zainteresowanych serdecznie dziękuję.

Radny Miasta Nowego Sącza
Artur Czernecki

Gazeta Krakowska o zdarzeniu:

http://www.gazetakrakowska.pl/fakty24/423927,nowy-sacz-rzeka-lubinka-odciela-ludzi-od-swiata-zdjecia,id,t.html