?Europejskie dylematy: partnerstwo czy rywalizacja?? ?Artur Czernecki uczestnikiem XXI Forum Ekonomicznego w Krynicy

W dniach 07-09 września 2011r. na zaproszenie Zygmunta Berdychowskiego ?przewodniczącego Rady Programowej – uczestniczyłem w XXI Forum Ekonomicznym w Krynicy oraz Forum Regionów w Muszynie.

Jako gość forum miałem możliwość uczestniczenia w licznych panelach dyskusyjnych; wśród nich najbardziej cenię sobie udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym ?Miejsca samorządów w perspektywie finansowej UE(2014-2020)?, którego gościem specjalnym była Mercedes Bresso(Włochy) –  Przewodnicząca Komitetu Regionów Unii Europejskiej oraz Pani Elżbieta Bieńkowska – Minister Rozwoju Regionalnego, a także Pan Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego, Hanna Gronkiewicz?Waltz – Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Christine Lieberknecht – Premier Rządu Kraju Związkowego Turyngii (Niemcy), Kazimierz Marcinkiewicz ? Doradca Goldman Sachs i Bernard Soulage, czyli Wiceprzewodniczący ds. Europy i Stosunków Międzynarodowych oraz przedstawiciel Rady Regionalnej Rodan-Alpy(Francja).Panel dyskusyjny poświęcony był przede wszystkim finansowaniu przez Unię Europejską inwestycji samorządowych w Polsce. Zgodnie z wytycznymi w przyszłych działaniach finansowych Unii Europejskiej większą rolę będą odgrywać m.in. zwrotne mechanizmy finansowe. W najbliższych latach jedną z zasadniczych kwestii dla samorządów będą zatem metody i źródła finansowania inwestycji. Stanie się tak głównie z powodu rosnącego poziomu zadłużenia sektora samorządowego i w związku z tym wyczerpujących się limitów zadłużenia oraz zmniejszającej się stopniowo dostępności środków z budżetu Unii Europejskiej. Samorządowcy będą musieli rozważać inne formy finansowania inwestycji, takich jak partnerstwo publiczno ? prywatne, projekt finance, bądź unijna inicjatywa JESSICA.

Podczas konferencji uwagę zwróciły wystąpienia: Jarosława Kaczyńskiego -Prezesa Prawa i Sprawiedliwości oraz Witolda Modzelewskiego – Prezesa Zarządu Instytutu Studiów Podatkowych, a także Pawła Szałamacha – Prezesa Zarządu Instytutu Sobieskiego, Pani Beaty Szydło – posłanki na Sejm RP. W panelu dyskusyjnym: ?Nowa jakoś ? podatki, które dają szanse? Prezes Prawa i Sprawiedliwości – Jarosław Kaczyński ? zaprezentował zgromadzonym uczestnikom dwie kartki formularzy PIT i VAT, jako symbol programu fiskalnego Prawa i Sprawiedliwości. Te dwie proste kartki ? zdaniem prelegenta – mają zastąpić w przyszłości obecne, wielostronicowe formularze deklaracji podatkowych wraz z załącznikami. Podatki zaproponowane przez Prawo i Sprawiedliwość będą prostsze, a system ? zdaniem Jarosława Kaczyńskiego – mniej represyjny.

XXI Forum Ekonomiczne objęło swym zasięgiem 176 debat w 13 sektorach tematycznych, w tym 18 z prezentowanych paneli miało miejsce w ramach wydarzeń i prezentacji specjalnych. Ponadto miało miejsce 8 debat plenarnych. Do Krynicy-Zdroju przyjechało ponad 3 000 gości z ponad 60 krajów.

Misją corocznego forum jest stworzenie korzystnego klimatu dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej między Unią Europejską a krajami sąsiadującymi. Krynica-Zdrój dzięki temu stała się ważnym punktem na mapie politycznej świata, gdzie na tak dużą skalę Wschód spotyka się z Zachodem. Uczestnicy tegoż forum to grono ekspertów i liderów życia politycznego, społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego z Europy, Azji i Ameryki.

?Forum Ekonomiczne w Krynicy jest bezsprzecznie spotkaniem elit ekonomicznych i politycznych Europy Środkowej i Wschodniej? ? i dlatego jestem dumny, że mogłem w nim uczestniczyć.

Składam serdeczne podziękowanie za zaproszenie mnie do udziału w XXI Forum Ekonomicznym oraz Forum Regionów Panu Przewodniczącemu -Zygmuntowi Berdychowskiemu. Dzięki uczestnictwu w panelach i debatach  mogłem globalnie spojrzeć na kwestię samorządów lokalnych ? w kontekście Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że zdobytą wiedzą jeszcze niejednokrotnie przysłużę się miastu -Nowemu Sączowi i jego mieszkańcom.

Z wyrazami szacunku

Artur Czernecki