?Zmarłym pamięć. Żywym pojednanie?

16 września Artur Czernecki  uczestniczył w uroczystościach  związanych
z 72. rocznicą agresji ZSRR na Polskę oraz z Światowym Dniem Sybiraka.

Na Cmentarzu Komunalnym przy sądeckim pomniku, symbolizującym mogiłę tych, którzy nigdy nie powrócili z zesłania na ?nieludzka ziemię?, tradycyjnie już od kilku lat  spotykają się wszyscy, którzy pamiętają o tych, co przeszli przez piekło gułagów i o tych, którzy znaleźli śmierć na ?ziemi przeklętej?. Pamięć o poniżeniu, upodleniu, zmuszaniu do katorżniczej pracy, nieludzkim zamęczeniu wciąż trwa wśród Sądeczan. Zanim pod pomnikiem złożono wieńce i kwiaty, Kazimierz Korczyński ?prezes Związku Sybiraków w Nowym Sączu -przypomniał tragiczną historię września 1939 roku, podkreślając, iż to właśnie 17 września dał początek niesłychanemu do tej pory ludobójstwu – zbrodniach na oficerach polskich i ludności cywilnej.

Pamięć ta winna być przekazywana z pokolenia na pokolenie, dlatego też cieszy fakt, iż w uroczystościach, upamiętniających istotne wydarzenia dla Ojczyzny, biorą udział także najmłodsi mieszkańcy Sądecczyzny.