Odpowiedz rodziców dzieci autystycznych

Szanowni Państwo

Poniżej zamieszczam w oryginale pismo, jakie otrzymałem od rodziców dzieci autystycznych dotyczące oświadczenia Pani radnej Barbary Jurowicz

MY RODZICE DZIECI AUTYSTYCZNYCH SKŁADAMY SWOJĄ INTERPEKACJĘ, CYTUJEMY:

Obecnie każda szkoła ma obowiązek przyjąć dziecko autystyczne, ale szkoła bez oddziałów integracyjnych zmuszona jest do zorganizowania odpowiednich warunków do nauczania takiego ucznia( z artykułu Pani Katarzyny Patyk miesięcznika Wychowawca”).

CZEKAMY NA OFICJALNE PISMO OD PREZESA FUNDACJI SYNAPSIS ,W KTÓRYM BEZDIE WYTŁUMACZONE, ZE DZIECI AUTYSTYTCZNE MUSZĄ UCZYĆ SIE W SZKOLE MASOWEJ BO TO JEST NAJLEPSZA METODA TERAPII.

AUTYZM JESZCZE RAZ PODKREŚLAMY -TO NIE UPOŚLEDZENIE-TO CHOROBA MÓZGU, KTÓRA POPRZEZ DOBRĄ SYNCHRONIZAJCĘ  MOŻNA ZŁAGODZIĆ, AUTYSTYCY UCZZ ŻYCIA POPRZEZ NAŚLADOWNICTWO-DLATEGO WEDŁUG NAJNOWSZYCH METOD W LECZENIU OGÓLNOŚWIATOWYM AUTYZMU -NALEŻY UMIESZCZAC DZIECI AUTYSTYCZNE W KLASACH DL;A DZIECI AUTYSTYCZNYCH  W SZKOŁACH MASOWYCH.

W KSIĄŻCE PANI M. CHODKOWSKIEJ „WIELOWYMIAROWOŚC INTEGRACJI W TEORII I PRAKTYCE EDUKACYJNEJ” ?ROZDZIAŁ „CZYNNIKI WARUNKUJĄCE PRAWIDLOWE FUNKCJONOWANIE DZIECKA AUTYSTYCZNEGO W SZKOLE” -CZYTAMU ZAŚ”

Dzieci autystyczne uczące się w szkole , w której pracuję są zawsze obecne podczas wszelkich imprez, występów, spotkań  z  zaproszonymi gośćmi organizowanymi w naszej  placówce. Biorą udział także w wyjazdach szkolnych do kina, teatru czy na ścieżki edukacyjne do lasu. Zawsze podczas tych wszystkich przedsięwzięć towarzyszą im rodzice, co ma ogromny wpływ na pogłębienie ich więzi z dziećmi oraz na poszerzenie współpracy ze szkołą.

I TAK JEST W SZKOLE NR 6.

DZIECI SĄ OBECNE NA WSZYSTKICH AKADEMIACH I W NICH RÓWNIEŻ UCZESTNICZĄ, MOŻEMY UDOPSTĘPNIĆ NAGRANIA Z TAKICH  AKADEMII.

ODNOŚNIE OŚRODKA-TEJ PLACÓWCE-NIKT NIE UBLIŻA, A WRECZ ODWROTNIE, SZANUJEMY PRACĘ NAUCZYCIELI PRACUJĄCYCH  TAM Z DZIEĆMI, ALE TO   JEST MIEJSCE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY UPOŚLEDZONEJ A NIE DLA DZIECI AUTYSTYCZNYCH.

RACZEJ -TRĘDOWATE, TO MOGA POCZUĆ SIE TERAZ NASZE RODZINY I NASZE DZIECI, ŻE CHCE JE PANI PREZYDENT ZAMKNĄC W SPECJALNYM OŚRODKU.

TA SPRAWA JUZ NIE DOTYCZY SAMEGO NOWEGĄ SĄCZA ALE POLSKI, PONIEWAZ ŁAMANE JEST W SĄCZU PRAWO EDUKACJI DZIECKA AUTYSTYCZNEGO PRZESTRZEGANEGO W POLSCE I NA ŚWIECIE.

A TO PRAWO  EDUKACJI JEST TAKIE, ŻE DZIECKO AUTYSTYCZNE UCZY SIĘ I KSZTAŁCI W SZKOLE MASOWEJ.

RODZICE DZIECI AUTYSTYCZNYCH.