Czy rzeka Kamienica to żywioł niepokorny ?

W 2009 roku RZGW wykonało remont stopni betonowych oraz wykonano opaskę kamienną na lewym brzegu rzeki Kamienicy( tzw. drugi basen od mostu 700-lecia). Wydano olbrzymie kwoty pieniędzy, niestety po wiosennych wysokich stanach wód po wykonanych pracach pozostało nie wiele.

Czy mieszkańcy Nowego Sącza mogą czuć się bezpieczni przy takich zniszczeniach koryta rzeki?