Jubileuszowy strzał Artura Czerneckiego

21 stycznia na strzelnicy sportowej LOK w Nowym Sączu odbyły się Jubileuszowe XX zawody strzeleckie z okazji 67. rocznicy Wyzwolenia Miasta Nowego Sącza. Uroczystości zostały przygotowane przez Pana Józefa Fiuta, Prezesa Klubu Ligi Obrony Kraju ?SNAJPER?  w Nowym Sączu. Wśród obecnych gości był Radny Miasta – Artur Czernecki, który zabierając głos podziękował  Panu Prezesowi Józefowi  Fiutowi za zorganizowanie po raz kolejny zawodów sportowych, gratulując jednocześnie wszystkim zwycięzcom. Ponadto miał zaszczyt wręczyć przygotowane na tą okoliczność nagrody.

Artur Czernecki poza konkursem zmierzył się z przedstawicielem Klubu LOK ?SNAJPER? w strzelaniu do tarczy i należy podkreślić, że efekty były porównywalne  z osiągnięciami pozostałych zawodników.