Wniosek do budżetu, zgłoszony przez radnego Artura Czerneckiego, znalazł uznanie i będzie realizowany w 2012 roku.

Rada Miasta Nowego Sącza uchwalając w dniu wczorajszym Budżet Miasta na rok 2012 uwzględniła realizację kierowanej przeze mnie prośby do Pana Prezydenta w sprawie wykonania nowego ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 20 przy ulicy Nadbrzeżnej. Myślę, że załączone fotografie przedstawiające stan obecnego  ogrodzenia w pełni uzasadniają mój wniosek do budżetu na 2012 rok.

Przecież bezpieczeństwo uczęszczających do tej placówki oświatowej dzieci jest nadrzędnym celem nie tylko Dyrekcji i kadry pedagogicznej, lecz również radnych, którzy reprezentują mieszkańców miasta. Cieszyć  musi fakt, że po latach dwudziestu placówka ta doczeka się ogrodzenia w prawdziwym tego słowa znaczeniu.

Obecne, pozostałe po budowie  blachy, nie tylko nie spełniają funkcji bezpiecznego ogrodzenia,  ale wręcz szpecą wizerunek wspaniałych  placówek oświatowych, jakim są Szkoła Podstawowa nr 20 oraz Gimnazjum nr 5 w Nowym Sączu. Na szczęście wkrótce znikną z krajobrazu tych placówek.
Pomimo kilkuletniego oczekiwania na reakcje dotyczące moich interpelacji, chciałbym jednak podziękować Panu Prezydentowi, za ich realizację. Dziękuję nie tylko w swoim imieniu, lecz również całej społeczności szkolnej.

Poniżej stan obecny ogrodzenia przy SP 20 oraz stan po wykonaniu nowego ogrodzenia przy Gimnazjum nr 5 w ubiegłym roku.