? Zapraszajcie nas do szkoły, to nas odmładza!? ? Dzień Seniora na Falkowej

W dniu 31.01.2011 w Szkole Podstawowej nr 11 w Nowym Sączu odbył się Dzień Seniora. Uroczystość została zorganizowana przez radnego tej dzielnicy – Pana Artur Czerneckiego –  przy współudziale Społeczności Szkoły Podstawowej nr 11 oraz ks. Ryszarda Kudronia. Wśród zaproszonych gości był Poseł na Sejm RP – Pan Andrzej Czerwiński.
Dzień Seniora rozpoczął się od uroczystej mszy świętej odprawionej  przez ks. Ryszarda Kudronia w pobliskiej kaplicy pw. Świętego Antoniego. Następnie seniorzy przeszli do budynku Szkoły Podstawowej nr 11. Tutaj powitała wszystkich Dyrektor Szkoły – Pani Marta Plata. Składając seniorom życzenia podkreśliła niezwykle istotną rolę takich spotkań dla kształtowania więzi międzypokoleniowych. Do życzeń dołączyli się m.in.  Pan Poseł Andrzej Czerwiński i Pan Radny Artur Czernecki.
Seniorzy dzielnicy Falkowa są bardzo związani ze szkołą, gdyż wielu z nich budowało ten obiekt w ramach czynu społecznego. Dlatego też takie wspólne spotkania w ramach Dnia Seniora cieszą się znacznym powodzeniem. W tym niezwykłym dniu – 31.01.2012 r. –  130 seniorów z wielkim wzruszeniem  oglądało swoje wnuki na scenie. Uczniowie przygotowali bowiem dla nich tradycyjne jasełka. Nie zabrakło wierszy i tańców w wykonaniu najmłodszych pociech, które w ten sposób dziękowały swoim babciom i dziadkom za ich kochające serca. Nad całością programu artystycznego czuwały: Pani Jolanta Górowska, Pani Małgorzata Zając oraz Pani Monika Wójs.
W imieniu seniorów głos zabrał były dyrektor WPK , Pan Skwarło. Nie tylko gorąco dziękował za spotkanie, ale wyraził także następującą prośbę: ?Zapraszajcie nas do szkoły, to nas odmładza?. Potem nadszedł czas na wspólne spotkanie przy suto zastawionym stole. Takie uroczystości to wielka radość dla najstarszych mieszkańców dzielnicy, okazja do wspomnień i rozmów, a nawet do poznania nowych mieszkańców.

Z racji tego, że karnawał w pełni, na spotkaniu przygrywał zespół ? Rewers?. Seniorzy natychmiast odmłodnieli i ruszyli w tany. Zabawa trwała do wieczora. Wielu z nich wychodząc ze szkoły, mówiło: ?Takiego dnia jeszcze nie mieliśmy?.
Takie zadowolenie zaproszonych gości mobilizuje organizatorów, aby częściej pamiętać  o najstarszych mieszkańcach dzielnicy.