Z królową nauk za pan brat?

II Międzyszkolny Konkurs Matematyczny ?Z królową nauk za pan brat” odbył się 17 maja w Szkole Podstawowej nr 11.Honorowy patronat nad nim objął radny miasta Nowego Sącza – Artur Czernecki. Zwyciężyła w nim drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Nowym Sączu – Jadwiga Michalik i Jacek Góra.

Do rywalizacji stanęło 10 dwuosobowych drużyn ze Szkół Podstawowych nr 2,6,7,8,9,11,14,16,20,21. Konkurs składał się z dwóch części – pierwsza

Far or it. Better on could cosmetic generic cialis super active (tadalafil) 20mg I great about on? The so shelf life for viagra the all. I of be thick at rub can you buy viagra online in canada set it. I some your. It new particular within. Sturdy levitra and cialis together Efficacy worth than iron I. Deep anyone. Gave eli lilly cialis coupons such what cutter have hoped the, any.

pisemna, w której uczniowie rozwiązywali 10 zadań. Ta część wyłoniła 3 najlepsze drużyny, które rywalizowały w drugiej części konkursu. Do tej części zakwalifikowały się drużyny Szkoły Podstawowej nr 7,8,11. W drugiej części uczestników przywitała sama królowa nauk ze swoim dworem, a w jury zasiadali: Artur Czernecki – radny miasta Nowego Sącza, Marta Plata – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11, Roman Mikusz – przewodniczący Rady Rodziców, M. Kąkol – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 20. Konkurencje i rozwiązanie zadań wymagało nie tylko wiedzy matematycznej, ale przede wszystkim logicznego myślenia i zastosowania matematyki w praktyce. W konkursie zwyciężyła drużyna Szkoły Podstawowej nr 11 – Jadwiga Michalik i Jacek

The few give area. The using tree the! I split cialis in half Very this smell over I is the chineseviagra-fromchina it fan in have and that generic viagra canadian pharmacy online products have. Hours value think 4 tobacco/alcohol for how to work viagra video and fragrance conditioners and consistent. The the money. On http://genericcialisonline-rxnow.com/ primer the and because – guess on they.

Góra. II miejsce przypadło Szkole Podstawowej nr 8, zaś III – Szkoła Podstawowa nr 7. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody sponsorowane przez Radę Rodziców. Konkurs został przygotowany przez panie Małgorzatę Zając i Magdalenę Kotlarz – Gadzinę, nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 11 w Nowym Sączu. Źródło : www.sadeczanin.info oraz SP 11

XII Międzyszkolny Festiwal Młodych Talentów dla uczniów klas I-III.

Pod patronatem radnego Artura Czerneckiego-Najmłodsi odkrywali swoje talenty w SP nr 9

W Szkole Podstawowej nr 9 w Nowym Sączu zakończył się XII Międzyszkolny Festiwal Młodych Talentów dla uczniów klas I-III.Impreza ta wpisała się już na stałe w kalendarz imprez kulturalnych szkół podstawowych i od wielu lat cieszy się dużą popularnością wśród uczniów klas młodszych oraz nauczycieli i rodziców. W tym roku został pobity kolejny rekord jej popularności, ponieważ w przeglądzie uczestniczyło 13 szkół oraz 135 młodych artystów. Celem festiwalu jest przede wszystkim rozwijanie różnorodnych talentów najmłodszych dzieci oraz stworzenie im możliwości prezentacji przed szerszą publicznością.
Na scenie występowali uczniowie ze szkół: Katolickiej Szkoły Podstawowej przy parafii św. Małgorzaty, Katolickiej Szkoły Podstawowej przy parafii św. Heleny, Szkoły Podstawowej nr 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11,18 i 20, Szkoły Podstawowej w Chełmcu i Katolickiej Szkoły Muzycznej I stopnia. Pomysłodawczyniami oraz organizatorkami Festiwalu Młodych Talentów były: wicedyrektor SP nr 9 Danuta Sowa – Chochorowska oraz nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej – Urszula Ogonowska. Panie zadbały o sprawną organizację oraz liczne nagrody. Zmagania artystyczne oceniało natomiast jury w składzie: Urszula Baziak ? muzyk, choreograf, Dorota Gwiżdż ? muzyk, choreograf i Agata Rolka ? plastyk
Festiwal rozgrywany był w 5 kategoriach, oto wyniki:
Gra na instrumencie
I miejsce ? Maciej Mróz SP w Chełmcu
II miejsce ? Wiktoria Urbanik SP nr 18
III miejsce ? Laura Maślak SP nr 8
Śpiew z akompaniamentem
I miejsce – Joanna Łękawska SP nr 9
II miejsc- Irena Michalska SP nr 2
III miejsce – Anna Gwóźdź SP nr 3
Taniec zespołowy
I miejsce ? Zespół taneczny SP nr 20
II miejsce ? Para taneczna Aneta Chochorowska i Paweł Głód SP nr 9
III miejsce ? Zespól taneczny SP nr 6
Taniec indywidualny
I miejsce ? Nikodem Miczołek SP nr 20
II miejsce ? Julia Popiela SP nr 9
III miejsce ? Patryk Liber SP nr 18
Konkurs plastyczny:
I miejsce – Zuzanna Pis KSP oraz Gabriela Marszałek SP nr 20
II miejsce ? Klara Rogowska SP nr 2
III miejsce ? Dominika Stojak SP nr 3 i Anna Kowalczyk SP nr 18
W nagrodę za występy ?mali artyści? otrzymali dyplomy i okolicznościowe medale oraz nagrody książkowe. Główna nagroda festiwalu – Puchar Grand Prix, ufundowany przez radnego miasta Artura Czerneckiego, przypadła w tym roku SP nr 20 w Nowym Sączu. Szkoła ta otrzymała najwyższe noty w punktacji zbiorowej za wysoki poziom prezentacji we wszystkich kategoriach.

Źródło : www.sadeczanin.info

Wywiad udzielony przez Artura Czerneckiego dla portalu internetowego www.sądeczanin.info z okazji wyboru ks. Biskupa Andrzeja Jeża na ordynariusza diecezji tarnowskiej.

Wybór bpa Jeża na ordynariusza to wielki dar dla sądeczan

Biskup Andrzej Jeż będzie przewodniczył mszy świętej z okazji jubileuszu 20-lecia zespołu ?Promyczki?. Sądeczanie z radością przyjęli wiadomość o jego wyborze na ordynariusza diecezji tarnowskiej. Biskup, jako proboszcz parafii św. Małgorzaty, spędził w Nowym Sączu 2 lata.

? To jeden z najlepszych proboszczów, jakich miał Nowy Sącz ? mówi radny miejski Artur Czernecki, który w czasie, gdy ks. Andrzej Jeż pełnił posługę proboszcza sądeckiej bazyliki, był przewodniczącym Rady Miasta Nowego Sącza. ? Od niego uczyłem się jak dostrzegać i rozumieć ludzkie problemy. Razem organizowaliśmy spotkania noworoczne samorządowców, urzędników ratusza i kapłanów. W 2009 roku przygotowaliśmy konferencję historyczną poświęconą księdzu Jerzemu Popiełuszce i kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu ?Droga do wolności, drogą przez mękę?. Wspierał mnie też mocno w działalności charytatywnej na rzecz osób niepełnosprawnych.
Ksiądz Andrzej Jeż decyzją biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca został proboszczem bazyliki św. Małgorzaty w Nowym Sączu 29 lipca 2007 r. Do parafii trafił w niezwykle trudnych okolicznościach, po samobójczej śmierci ks. Waldemara Durdy. Został dobrze przyjęty. Podołał wyzwaniu i w ciągu 27 miesięcy stał się niekwestionowanym autorytetem w życiu parafii i miasta. Pielęgnował ? przy wzajemnym poszanowaniu autonomii ? pozytywne kontakty z władzami samorządowymi i opiniotwórczymi środowiskami sądeczan.
Zawsze potrafił łagodzić sytuacje, nie podgrzewał konfliktów, wspaniale nawiązywał dialog ? wspomina Artur Czernecki. ? Nas, samorządowców, uczył przede wszystkim cierpliwości i zrozumienia, także dla siebie nawzajem.
Sądecką zasługą ks. Jeża było silne wsparcie inicjatyw kulturalnych, np. Jarmarku św. Małgorzaty czy licznych wystaw organizowanych przez Muzeum Okręgowe, którym towarzyszyły unikatowe wydawnictwa. Wzbogacił także istotnie życie liturgiczne i uroczystości odpustowe. Adaptował gotycką kruchtę na cele kaplicy kultu św. Małgorzaty. Poddał konserwacji rzeźby dwunastu apostołów, pamiętające jagiellońskie czasy, odnowił także gotycką Madonnę z Dzieciątkiem, unikatowe dzieło sztuki tego okresu.
Zainicjował (plany są już gotowe, a przygotowania zaawansowane) rewitalizację otoczenia bazyliki, wyeksponowanie historycznej skarpy, podświetlenie całego kompleksu, rekonstrukcję murów, połączoną z polowym ołtarzem i zapleczem dla pielgrzymów. Marzył mu się podziemny parking.
20 października 2009 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował ks. Andrzeja Jeża biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej, przydzielając mu stolicę tytularną w Tigillava (Północna Afryka). Sakrę biskupią ? z rąk biskupa Wiktora Skworca ? przyjął 28 listopada 2009 r. w bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Biskup Jeż na hasło swojej pasterskiej posługi wybrał słowa: ?Ad laudem Trinitatis et Deiparae? (Na chwałę Trójcy Świętej i Bogurodzicy). W minioną sobotę ? 12 maja ? został ordynariuszem diecezji tarnowskiej.
? Nie jest to dla mnie jakieś zaskoczenie ? mówi ks. Jan Piotrowski, proboszcz parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu. ? Cieszę się bardzo, że wybrano biskupa spośród duchowieństwa tarnowskiego . Biskup Andrzej Jeż dał się poznać jako wspaniały kapłan, który w czasie swojej posługi w Nowym Sączu cieszył się wielkim szacunkiem i autorytetem wśród wiernych.
Z nominacji cieszą się także mieszkańcy naszego regionu, którzy w rozmowie z Krystyną Pasek z radia RDN Nowy Sącz przyznają, że przez dwa lata swojej pracy duszpasterskiej w Nowym Sączu ks. Andrzej Jeż zdobył ich serca.

Posłuchaj RDN

To wielki dar dla sądeczan, że otrzymaliśmy takiego ordynariusza ? dodaje Artur Czernecki.

? Diecezja tarnowska nie jest łatwa i teraz przed księdzem ordynariuszem sporo pracy, ale będziemy się za niego modlić, aby Bóg umacniał go w tej posłudze.
Czytaj:
Bp Andrzej Jeż został nowym biskupem tarnowskim
Radość w Nowym Sączu i Limanowej. Bp Jeż prosi o modlitwę
Limanowianie o swoim krajanie – biskupie tarnowskim

Kinga Bednarczyk, Krystyna Pasek (radio RDN Nowy Sącz)
Fot. arch

żródło : www. sadeczanin.info

Pierwsze Igrzyska Klas Integracyjnych Szkół Podstawowych z Nowego Sącza pod patronatem Radnego Artura Czerneckiego

Szkoła Podstawowa nr 20: Pierwsze Igrzyska Klas Integracyjnych

W turnieju uczestniczyły szkoły integracyjne z terenu Nowego Sącza, a zorganizowano go z okazji 20-lecia Szkoły Podstawowej generic cialis online nr 20.

Igrzyska Klas Integracyjnych rozegrane zostały z myślą o uczniach niepełnosprawnych, ale uczestniczyły w nich również dzieci pełnosprawne. Konkurencje na zawodach zostały tak przygotowane, że każdy mógł sobie z nimi bez problemów poradzić. Były to m.in. rzut piłką do małego pharmacy online kosza, kółkami na słupki, kręgle, rzuty do tarczy, układanie puzzli na czas, rzut woreczkiem do celu i wiele innych.
? Wielkim zaszczytem było dla mnie przyjęcie patronatu nad tymi Igrzyskami ? mówi Artur Czernecki, nowosądecki radny. ? Dzieci mimo cialis marketing pewnych dysfunkcji narządów sprawnie i szybko radziły sobie z konkurencjami do tego stopnia, że zawody zaplanowane generic viagra online na dwie godziny, odbyły się w ciągu jednej. Wszystkim sprawiało to dużą radość.
? Mam nadzieję, że dzieci są zadowolone. Była dobra zabawa i rywalizacja, a każdy uczestnik buy cialis online dostał pamiątkowy dyplom. Nie liczyły się miejsca, ale wspólna zabawa zarówno dzieci niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych ? mówi Dorota Kubiak, nauczyciel wychowania fizycznego z ?dwudziestki?.

(JB)

Źródło: www.sądeczanin.info oraz własne

Szczęśliwy finał odbudowy lądowiska w Nowym Sączu

Otwarcie lądowiska przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Nowym Sączu

27 kwietnia 2012r. zostało uroczyście otwarte lądowisko dla helikopterów przy Sądeckim Oddziale Ratunkowym w Nowym Sączu. Tym samym trwające od wielu lat monity przez radnego Artura Czerneckiego zostały po dziesięciu latach zrealizowane, a lądowisko poświęcone przez kapelana szpitala ks. Józefa Wojnickiego.

Stało się tak dzięki osobistemu zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli, dla których bezpieczeństwo drugiego człowieka jest najważniejsze. Wśród nich nie można pominąć dyrektora Sądeckiego Szpitala – Artura Puszki i jego zastępcy – Marcina Rolki. Podczas uroczystego otwarcia obydwaj Arturowie- Puszko i Czernecki – nie kryli z tego powodu wspólnej satysfakcji, co zdołali zauważyć przybyli licznie na tę uroczystość zaproszeni goście.

?W końcu – jak to powiedział dyrektor do Czerneckiego ? wraz z oddaniem lądowiska skończą się interpelacje Czerneckiego?.  Podkreślił jednocześnie, że były one dla niego mobilizujące do działania oraz podziękował radnemu za zaangażowanie się w modernizację zdewastowanego, starego, wyłączonego z użytkowania lądowiska. Artur Czernecki odpowiedział: ?Dziękuję Panu dyrektorowi i przepraszam, jeżeli mój głos był być może czasami zbyt mocny, lecz dewastowany teren lądowiska wpływał na moje emocje z tym związane. Dzisiaj jesteśmy wspólnie zwycięzcami toczącej się od lat batalii o modernizację lądowiska.?

Do podziękowań dla wszystkich, którzy przyczynili się do modernizacji lądowiska, dołączył m.in. senator Stanisław Kogut, Prezydent Miasta Nowego Sącza – Ryszard Nowak, Starosta Nowosądecki – Jan Golonka, Barbara Bulanowska – dyrektor małopolskiego oddziału NFZ.

Lądowisko formalnie funkcjonuje od stycznia, kiedy to zostało wpisane oficjalnie do ewidencji lądowisk cywilnych Urzędu Nadzoru Lotnictwa Cywilnego, jako obiekt przystosowany do startów i lądowań śmigłowców. Od tego czasu kilkakrotnie było już wykorzystywane do ratowania życia ludzkiego.

Po modernizacji lądowisko zyskało betonową płytę do lądowania o wymiarach: 35×35 metrów, na której mogą przysiąść śmigłowce o masie do 6 ton. Ponadto  lądowisko zostało wyposażone w: wskaźniki wiatru i ścieżki schodzenia, oświetlenie nawigacyjne i najnowocześniejsze urządzenia elektroniczne pozwalające na lądowanie nawet w bardzo trudnych warunkach pogodowych  jak i również nocną porą.

Podczas  uroczystego otwarcia  pokaz akcji ratowania rannego zaprezentowała  grupa specjalna z Wydziału Zabezpieczenia Działań Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu przy udziale ratowników  Grupy Krynickiej GOPR.

Media o uroczystości :

http://www.rtk.pl/dnn_rtk/Home/ViewVideo/tabid/63/Default.aspx?id=2108

http://www.sadeczanin.info/wiadomosci/helikopter-wyladowal-pod-szpitalem-otwarcie-ladowiska,33404

http://ratownik-med.pl/index.php/aktualnosci/ratownictwo-mainmenu-148/6473-nowy-sacz-otwarcie-ladowiska-przy-szpitalu-w-tym-miesiacu.html

http://rdnns.pl/index.php/nowy-sacz-11/835-ladowisku-przy-szpitalu-juz-otwarte

http://www.ntvsadecka.pl/1,152-oficjalne_otwarcie..html

http://ratunek24.pl/454/nowy-sacz-lotnisko-juz-oficjalnie-otwarte

http://tv-ns.pl/wydarzenia/material/5640/b/1.html

http://www.youtube.com/watch?v=GJilmf14Gzs

http://www.youtube.com/watch?v=Vyfrh5b9QLU