Wywiad udzielony przez Artura Czerneckiego dla portalu internetowego www.sądeczanin.info z okazji wyboru ks. Biskupa Andrzeja Jeża na ordynariusza diecezji tarnowskiej.

Wybór bpa Jeża na ordynariusza to wielki dar dla sądeczan

Biskup Andrzej Jeż będzie przewodniczył mszy świętej z okazji jubileuszu 20-lecia zespołu ?Promyczki?. Sądeczanie z radością przyjęli wiadomość o jego wyborze na ordynariusza diecezji tarnowskiej. Biskup, jako proboszcz parafii św. Małgorzaty, spędził w Nowym Sączu 2 lata.

? To jeden z najlepszych proboszczów, jakich miał Nowy Sącz ? mówi radny miejski Artur Czernecki, który w czasie, gdy ks. Andrzej Jeż pełnił posługę proboszcza sądeckiej bazyliki, był przewodniczącym Rady Miasta Nowego Sącza. ? Od niego uczyłem się jak dostrzegać i rozumieć ludzkie problemy. Razem organizowaliśmy spotkania noworoczne samorządowców, urzędników ratusza i kapłanów. W 2009 roku przygotowaliśmy konferencję historyczną poświęconą księdzu Jerzemu Popiełuszce i kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu ?Droga do wolności, drogą przez mękę?. Wspierał mnie też mocno w działalności charytatywnej na rzecz osób niepełnosprawnych.
Ksiądz Andrzej Jeż decyzją biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca został proboszczem bazyliki św. Małgorzaty w Nowym Sączu 29 lipca 2007 r. Do parafii trafił w niezwykle trudnych okolicznościach, po samobójczej śmierci ks. Waldemara Durdy. Został dobrze przyjęty. Podołał wyzwaniu i w ciągu 27 miesięcy stał się niekwestionowanym autorytetem w życiu parafii i miasta. Pielęgnował ? przy wzajemnym poszanowaniu autonomii ? pozytywne kontakty z władzami samorządowymi i opiniotwórczymi środowiskami sądeczan.
Zawsze potrafił łagodzić sytuacje, nie podgrzewał konfliktów, wspaniale nawiązywał dialog ? wspomina Artur Czernecki. ? Nas, samorządowców, uczył przede wszystkim cierpliwości i zrozumienia, także dla siebie nawzajem.
Sądecką zasługą ks. Jeża było silne wsparcie inicjatyw kulturalnych, np. Jarmarku św. Małgorzaty czy licznych wystaw organizowanych przez Muzeum Okręgowe, którym towarzyszyły unikatowe wydawnictwa. Wzbogacił także istotnie życie liturgiczne i uroczystości odpustowe. Adaptował gotycką kruchtę na cele kaplicy kultu św. Małgorzaty. Poddał konserwacji rzeźby dwunastu apostołów, pamiętające jagiellońskie czasy, odnowił także gotycką Madonnę z Dzieciątkiem, unikatowe dzieło sztuki tego okresu.
Zainicjował (plany są już gotowe, a przygotowania zaawansowane) rewitalizację otoczenia bazyliki, wyeksponowanie historycznej skarpy, podświetlenie całego kompleksu, rekonstrukcję murów, połączoną z polowym ołtarzem i zapleczem dla pielgrzymów. Marzył mu się podziemny parking.
20 października 2009 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował ks. Andrzeja Jeża biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej, przydzielając mu stolicę tytularną w Tigillava (Północna Afryka). Sakrę biskupią ? z rąk biskupa Wiktora Skworca ? przyjął 28 listopada 2009 r. w bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Biskup Jeż na hasło swojej pasterskiej posługi wybrał słowa: ?Ad laudem Trinitatis et Deiparae? (Na chwałę Trójcy Świętej i Bogurodzicy). W minioną sobotę ? 12 maja ? został ordynariuszem diecezji tarnowskiej.
? Nie jest to dla mnie jakieś zaskoczenie ? mówi ks. Jan Piotrowski, proboszcz parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu. ? Cieszę się bardzo, że wybrano biskupa spośród duchowieństwa tarnowskiego . Biskup Andrzej Jeż dał się poznać jako wspaniały kapłan, który w czasie swojej posługi w Nowym Sączu cieszył się wielkim szacunkiem i autorytetem wśród wiernych.
Z nominacji cieszą się także mieszkańcy naszego regionu, którzy w rozmowie z Krystyną Pasek z radia RDN Nowy Sącz przyznają, że przez dwa lata swojej pracy duszpasterskiej w Nowym Sączu ks. Andrzej Jeż zdobył ich serca.

Posłuchaj RDN

To wielki dar dla sądeczan, że otrzymaliśmy takiego ordynariusza ? dodaje Artur Czernecki.

? Diecezja tarnowska nie jest łatwa i teraz przed księdzem ordynariuszem sporo pracy, ale będziemy się za niego modlić, aby Bóg umacniał go w tej posłudze.
Czytaj:
Bp Andrzej Jeż został nowym biskupem tarnowskim
Radość w Nowym Sączu i Limanowej. Bp Jeż prosi o modlitwę
Limanowianie o swoim krajanie – biskupie tarnowskim

Kinga Bednarczyk, Krystyna Pasek (radio RDN Nowy Sącz)
Fot. arch

żródło : www. sadeczanin.info