Płynące z serca życzenia dla ks. bpa Andrzeja Jeża

Tarnów 28.XI.2012r.

Ekscelencja

Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej

Biskup Andrzej Jeż

Wasza Ekscelencjo!

Trzy lata temu, 28 listopada w naszym mieście odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Nowego Sącza, przyjęcie przez Waszą Eminencje sakry biskupiej. Od ponad roku możemy cieszyć się również faktu, że jak dobry ojciec pomagasz swoim diecezjanom przemieniać ich życie, pomnażając najważniejsze dobro każdego człowieka czyli świętość a także dbasz o dobro diecezji tarnowskiej. Miniony rok, Waszej pracy w diecezji pokazał że twoja posługa spotkała się z miłością oraz szacunkiem kapłanów oraz wiernych.

Najlepszymi życzeniami z tej okazji będą słowa bp. Wiktora Skworca wypowiedziane w dniu konsekracji ?Bądź znakiem miłości Chrystusa do każdego człowieka ? na chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego? .

Niech dobry Bóg obdarzy Cię zdrowiem i nadal udziela Ci swego błogosławieństwa które niech pozostanie w Twoich kapłańskich dłoniach. Niechaj Matka Boża, wstawia się za Tobą u Boga, na dalsze lata biskupiego posługiwania.

Z wyrazami szacunku:

Artur Czernecki z rodziną