Opłatek i zabawa noworoczna na osiedlu Falkowa

10 stycznia 2013 roku po raz pierwszy po ukonstytuowaniu się nowego zarządu osiedla Falkowa któremu przewodniczy radny Artur Czernecki .Spotkali się mieszkańcy osiedla jak również zaproszeni goście na spotkaniu świąteczno ? noworocznym w szkole podstawowej nr 11.Zanim jednak doszło do spotkania wszyscy uczestniczyli we mszy świętej koncelebrowanej przez . ks. Prepozyta , Proboszcza Bazyliki pw.Św. Małgorzaty Jana Piotrowskiego który wygłosił również homilie oraz ks. kan. Ryszarda Kudronia odprawionej w intencji mieszkańców oraz nowo wybranego zarządu osiedla Falkowa. Po mszy świętej wszyscy udali się do pobliskiej szkoły podstawowej nr 11 na spotkanie świąteczno ? noworoczne podczas którego uczniowie tej placówki przedstawili jasełka następnie przewodniczący osiedla wspólnie z członkami zarządu osiedla ,Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 Martą Platą oraz ks.kan.Ryszardem Kudroniem złożyli życzenia przybyłym mieszkańcom oraz gościom. Wśród gości był zastępca prezydenta miasta Pan Jerzy Gwiżdż który w imieniu Pana Prezydenta Ryszarda Nowaka oraz uczestniczących w spotkaniu dyrektorów Wydziału Organizacyjnego UM Agata Jasińska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej UM Grzegorza Chochli, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Józefa Markiewicza oraz prezesa Sądeckich Wodociągów Janusza Adamka złożył życzenia mieszkańcom osiedla ,kierując słowa podziękowania dla zarządu za organizacje spotkania świąteczno ? noworocznego a jako prezent od władz słowami ?My w ratuszu nic nie mamy ,ale chodnik wam damy? co zostało skwitowane przez mieszkańców gromkimi brawami , którzy od lat poprzez radnego a obecnie również przewodniczącego osiedla Artura Czerneckiego proszą władze miasta. Przewodniczący osiedla przy okazji poprosił jeszcze o udostępnienie pomieszczenia dla siedziby zarządu jak również na możliwość utworzenia klubu seniora na tej dzielnicy. Do życzeń dołączyli radni województwa Małopolskiego Pan Leszek Zegzda oraz Marta Mordarska która pełni również funkcje pełnomocnika prezydenta ds.społecznych Pan Komendant Straży Miejskiej Adam Kaufman i dzielnicowy straży miejskiej mł. spec. Jarosław Bużniak oraz w imieniu Komendanta KM Policji insp. mgr Henryka Koziała, podinspektor Albert Kogut wspólnie z dzielnicową tego osiedla sierż. szt. Bożeną Liszko .Na ręce przewodniczącego zarządu zostały również przesłane listy od parlamentarzystów posła Andrzeja Czerwińskiego oraz Arkadiusza Mularczyka .Następnie wszyscy przybyli na spotkanie goście połamali się opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia. Po życzeniach nastąpiła najważniejsza cześć czyli wręczenie po raz pierwszy w historii nie tylko osiedla Falkowa ale i Miasta Nowego Sącza specjalnych wyróżnień dla ludzi którym leży na sercu dobro tego osiedla .Po raz pierwszy w tym roku do tytułu ?Przyjaciela Osiedla Falkowa ? nominowani zostali : ks.prepozyt ,proboszcz parafii pw. św. Małgorzaty Jan Piotrowski, ks. kan. Ryszard Kudroń -opiekun kościółka na Falkowej, Ryszard Nowak-prezydent Miasta Nowego Sącza ,Jerzy Gwiżdż ,Bożena Jawor zastępcy prezydenta Nowego Sącza. Statuetkę ?Przyjaciela

Osiedla Falkowa ? otrzymał ks.kan Ryszard Kudroń za całokształt 16- letniego niesienia posługi kapłańskiej mieszkańcom osiedla Falkowa. Medalami ?Sympatyk Osiedla Fakowa? zostali wyróżnieni ks.prepozyt, proboszcz Jan Piotrowski, Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak wraz z zastępcami Jerzym Gwiżdzem oraz Bożeną Jawor za realizację różnych inwestycji, począwszy od przebudowy dróg, oświetlenie, po remont szkoły na osiedlu. Po części oficjalnej wszyscy udali się na spotkanie noworoczne do sali gimnastycznej która na czas spotkania zamieniła się w salę bankietową na wspólny poczęstunek oraz toast za pomyślność w roku 2013 na osiedlu Falkowa i w Nowym Sączu .Zabawa karnawałowa trwała do późnych godzin nocnych, a gościom do tańca przygrywał zespól Rewerss. http://www.nowysacz.pl/komunikaty-biura-prasowego/8746 http://www.sadeczanin.info/wiadomosci,5/oplatek-dla-seniorow-na-falkowej-gwizdz-obiecal-chodnik,42570#.UPPDffLzaho