4+ czy 3+ a może 2+ ?

Szanowni Państwo

Moim zdaniem, jeżeli mamy dostrzec każdą rodzinę to należałoby objąć akcją wszystkie dzieci zamieszkałe w Nowym Sączu, jeśli z przyczyn finansowych jest to nie możliwe, to przynajmniej powinno się dostrzec rodzinę z dwójką dzieci. Jest to przeciętna rodzina, czyli 2+  zamieszkująca miasto Nowy Sącz. Taką propozycje złożyłem podczas sesji Rady Miasta Nowego Sącza 26.03.2013r., podczas omawiania uchwały tzw 4+ złożonej przez poszczególne kluby radnych . Przykrością przyjąłem do wiadomości fakt ,iż propozycja moja nie znalazła uznania w oczach pozostałych radnych.

Poniżej cześć artykułu, jaki ukazał się w Gazecie Krakowskiej

Nowy Sącz: karta rodzinna już od 1 lipca 2013 r.?

2013-03-27,

–   ” Po długiej i burzliwej dyskusji sądeccy radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do wprowadzenia w Nowym Sączu programu „Karta Sądeckiej Rodziny 4+”. Karta może już funkcjonować od 1 lipca br.

Choć wszyscy byli zgodni, że jest to dobry pomysł, to jednak szczegóły różniły radnych. Kontrowersje wzbudził pomysł, by pod projektem jako wnioskodawcy podpisali się radni klubu PO, PiS, Dla Miasta i radni niezrzeszeni. Ci ostatni nie wyrazili zgody, żeby podpisać się pod projektem uchwały, którego nie przygotowywali, choć przyznali, że będą za nim głosować.

Spierano się też, dlaczego programem mają być objęte rodziny 4+, a nie 2+, których w Nowym Sączu jest zdecydowanie więcej. Radny Artur Czernecki twierdził, że miasto nie zubożeje, jeśli obejmie programem rodziny już z dwojgiem dzieci. Niektórzy z radnych dociekali, czy policzono, ile jest w mieście rodzin 4+. Okazało się, iż może być ich około 400. ?..”

Źródło materiału: Naszemiasto.pl Teresa Zielińska

http://nowysacz.naszemiasto.pl/artykul/1790292,nowy-sacz-karta-rodzinna-juz-od-1-lipca-2013-r,id,t.html#4323de2978af1873,1,3,60