?Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu, jedni przeciw drugim?

O to przykład jak można łatwo skrzywdzić człowieka a w tym przypadku Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza. Liczę, iż zaświadczenie z Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oddział w Krakowie jest wystarczającym dowodem dla grupy działaczy z Solidarności, którzy podpisali się pod listem protestacyjnym w sprawie uhonorowania Pana Kazimierza Pazgana tytułem Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza zarzucając mu współpracę z organami bezpieczeństwa w czasach komunizmu.

Szkoda że wyszło jak zawsze a mogło być donośnie i uroczyście.Cóż taką mamy obecnie pojmowaną demokracje przez część Polaków. Dziwić musi fakt iż nie dokonano dogłebi sprawdzenia podjętej informacji tylko z góry obrzucono człowieka błotem a przecież ?Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu, jedni przeciw drugim? – tych pamiętnych słów Ojca Świętego Jana Pawła II podczas jego III wizyty duszpasterskiej w Polsce dzisiaj zabrakło.

Honorowemu Obywatelowi Miasta Nowego Sącza Panu Kazimierzowi Pazganowi oraz całej rodzinie Państwa Pazganów wyrażam wyrazy współczucia wraz z gratulacjami .

Z wyrazami należnego szacunku Artur Czernecki

więcej czytaj tutaj :

http://arturczernecki.pl/2014/05/honorowy-obywatel-miasta-nowego-sacza-obrzucony-blotem-czy-slusznie/

http://arturczernecki.pl/2014/06/artur-czernecki-w-obronie-honorowego-obywatela-miasta-nowego-sacza-kazimierza-pazgana-wywiad-dla-portalu-internetowego-sadeczanin-info/

http://arturczernecki.pl/2014/05/komentarz-artura-czerneckiego/