Kandydaci na Radnych Miasta Nowego Sącza z KWW Artura Czerneckiego Solidarni Sądeczanie

Okręg nr 1 (6 mandatów) – Osiedla: Centrum, Helena, Kochanowskiego, Przetakówka, Stare Miasto, Zabełcze)

1. Józef Kaczmarczyk ? wykształcenie wyższe, inżynier telekomunikacji, prezes Fundacji im. dr Jerzego Masiora, członek Zarządu Osiedla Przetakówka, w ubiegłej kadencji radny Miasta Nowego Sącza.
2. Mariusz Obrzut ? wykształcenie wyższe, nauczyciel w prywatnych szkołach i liceach zawodowych w Nowym Sączu.
3. Jonasz Olesiak ? wykształcenie wyższe ekonomiczne, referent ds. obsługi klienta w dużej firmie kurierskiej, muzyk regionalny w zespołach Sądeczoki i Lachy.
4. Małgorzata Tyliszczak ? Słyś ? wykształcenie wyższe pedagogiczne, nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 3, członek NSZZ Solidarność.
5. Monika Szufa – wykształcenie wyższe, prowadzi własna działalność gospodarczą, prezes Stowarzyszenia Beskidzkie Więzi.
6. Wojciech Hojdys ? wykształcenie wyższe, nauczyciel w SOSW nr 1 w Nowym Sączu, kurator sądowy Sądu Rejonowego w Nowym Sączu.
7. Paweł Kożuch ? prezes Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Sandecja, działa w sekcjach młodzieżowych MKS Sandecja, pracownik firmy Fakro.
8. Agata Biela ? wykształcenie wyższe, absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu.
9. Dorota Łukasik ? wykształcenie wyższe, pedagog w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
10. Jan Czelusta ? właściciel firmy recyklingowej Eko-Fol-Met.
11. Justyna Kurzeja ? wykształcenie wyższe, księgowa, inspektor w Powiatowym Urzędzie Pracy.
12. Maria Poremba ? wykształcenie wyższe, pracownik cywilny Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej, członek związków zawodowych SG pracowników cywilnych.

Okręg nr 2 (5 mandatów) – Osiedla: Barskie, Chruślice, Falkowa, Gołąbkowice, Piątkowa, Westerplatte)

1. Artur Czernecki ? wykształcenie wyższe pedagogiczne, wieloletni Radny Miasta Nowego Sącza, w ub. kadencji przewodniczący Rady, przewodniczący Zarządu osiedla Falkowa.
2. Mateusz Górowski ? przedsiębiorca, prezes Fundacji Polska bez Korupcji.
3. Renata Groń ? doradca klienta biznesowego w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
4. Marek Górecki ? wieloletni trener i wychowawca młodych piłkarzy w sądeckich klubach: Jedność, Dunajec, Sandecja, MUKS Orlik i Akademia Małego Piłkarza oraz trener piłkarskich reprezentacji OZPN i Małopolski.
5. Krzysztof Wilczyński ? wykształcenie wyższe, nauczyciel i ratownik, pracuje w PWSZ w Nowym Sączu, członek Fundacji Na Ratunek.
6. Marek Grzegorczyk ? wykształcenie wyższe, nauczyciel Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Nowym Sączu, działacz uczniowskich klubów sportowych.
7. Elżbieta Kaczor ? wykształcenie medyczne, technik eletroradiologii, obecnie na emeryturze.
8. Marek Czelusta ? prowadzi własną działalność gospodarczą, właściciel firmy recyklingowej Eko-Fol-Met.
9. Arleta Batkowska ? wykształcenie wyższe pedagogiczne, nauczyciel w SOSW w Nowym Sączu, aktywnie działa w Caritas Nowy Sącz.
10. Krystyna Bąk ? wykształcenie ekonomiczne, obecnie na emeryturze, aktywnie działająca na rzecz dzieci chorych na autyzm.

Okręg nr 3 (7 mandatów) – Osiedla: Gorzków, Kilińskiego, Millenium, Nawojowska, Wojska Polskiego, Zawada)

1. Barbara Jurowicz ? wykształcenie Wyższe, nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Sączu, aktywnie działa w organizacjach pozarządowych wspierających dzieci niepełnosprawne, wieloletnia radna Miasta Nowego Sącza.
2. Marta Dobosz ? wykształcenie wyższe, dyrektor banku BGŻ S.A. w Starym Sączu.
3. Paweł Terebka ? wykształcenie wyższe, nauczyciel przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział Nowy Sącz.
4. Jan Puchała ? wykształcenie wyższe techniczne, prowadzi własną działalność gospodarczą.
5. Maria Niewolik ? wykształcenie wyższe, lekarz pediatra w NZOZ Remedium, specjalista w zakresie rehabilitacji medycznej.
6. Grzegorz Olszewski ? wykształcenie wyższe, historyk, autor wielu książek o tematyce historycznej , członek Polskiego Towarzystwa Historycznego.
7. Lech Zwoliński ? konferansjer, organizator wielu imprez charytatywnych, wśród młodzieży znany jako DJ BIGOS.
8. Tomasz Strachanowski ? wykształcenie wyższe, nauczyciel w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu, opiekun szkolnego koła PTTK.
9. Agnieszka Balicka ? wykształcenie wyższe, nauczyciel logopeda w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Nowym Sączu.
10. Dorota Kronenberger ? wykształcenie medyczne, starsza pielęgniarka w szpitalu specjalistycznym im. J. Śniadeckiego na oddziale chirurgii ogólnej i naczyniowej.
11. Ewa Filipek ? kierownik sklepu z artykułami domowymi, absolwentka szkoły ekonomicznej w Nowym Sączu.
12. Anna Nowak ? technik

architekt, referent obsługi ruchu turystycznego, pracuje w biurze podróży.
13. Marzena Żelazko ? wykształcenie wyższe, nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkolno ? Gimnazjalnym w Łącku, członek Zarządu Stowarzyszenia Akademia Małego Piłkarza.
14. Marek Buda ? wykształcenie wyższe pedagogiczne, nauczyciel wychowania fizycznego, dyrektor Szkoły Podstawowej w Maciejowej, działacz PTTK BESKID w Nowym Sączu.

Okręg nr 4 (6 mandatów) – Osiedla: Biegonice, Dąbrówka, Kaduk, Poręba Mała, Przydworcowe, Szujskiego, Wólki)

1. Teresa Cabała ? wykształcenie wyższe, pracuje jako nadinspektor pracy-ekspert w okręgowym inspektoracie pracy w Krakowie, do 2010 roku przez 3 kadencje radna miasta Nowego Sącza, przez 16 lat przewodnicząca Zarządu osiedla Dąbrówka.
2. Roman Bąk ? wykształcenie wyższe, specjalista BHP SGI Carbon, członek NSZZ Solidarność, członek Zarządu Osiedla Biegonice.
3. Robert Rogowski ? wykształcenie wyższe, dr socjologii, starszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu.
4. Leszek Zakrzewski ? wykształcenie wyższe techniczne, specjalista konstruktor w firmie NOVITUS-Centrum Technologii Sprzedaży, sekretarz zarządu Katolickiego Stowarzyszenia CIVITAS CHRISTIANA, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział Nowy Sącz.
5. Marcin Kościsz ? wykształcenie wyższe, absolwent Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu, słynny sądecki bloger o pseudonimie Martinoff.
6. Danuta Popko ? wykształcenie wyższe, absolwentka WSP-Kraków, nauczycielka w Zespole Szkół w Lipnicy Wielkiej.
7. Agnieszka Małecka ? studentka politologii w Wyższej Szkole Biznesu, początkująca dziennikarka.
8. Sylwia Tomasiak ? wykształcenie techniczne, masażysta, aktywnie działa na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych.
9. Grzegorz Tyrpak ? wykształcenie wyższe, nauczyciel w Szkole Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Nowym Sączu, tancerz Zespołu Regionalnego ?Dolina Dunajca?.
10. Łukasz Wideł ? wykształcenie wyższe, absolwent Wyższej Szkoły Biznesu, członek Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei.