Zaproszenie na spotkanie z przedstawicielami władz miasta Nowego Sącza

Zarząd Osiedla  Falkowa

zaprasza mieszkańców osiedla Falkowa na spotkanie z przedstawicielami:

 

Miejskiego  Zarządu Dróg w Nowym Sączu

Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Nowego Sącza

Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Nowego Sącza

Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza

Wydziału Geodezji i Mienia Urzędu Miasta Nowego Sącza

Straży Miejskiej oraz Policji

Spółki Sądeckie Wodociągi     

które odbędzie się w dniu 22.06.2015 r. o godz. 1700 (poniedziałek)  w Szkole  Podstawowej nr 11  ul. Długoszowskiego  126.

 

Za Zarząd: Przewodniczący Zarządu Falkowa

                                                                                                                                                              Artur Czernecki

www.falkowa.pl