Budowa kolumbarium w Nowym Sączu

Szanowni Państwo

W ślad za licznymi przeprowadzonymi konsultacjami z Państwem skierowałem interpelacje do Pana Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla  o rozważenie budowy na cmentarzu komunalnym kolumbarium.