Kochana mamo !

Kochana mamo, tak wiele chciałbym ci powiedzieć, lecz nie mogę, tak wiele bym chciał ci pokazać,  lecz nie mogę, tak bym chciał cię przytulić, lecz nie mogę. A tak bardzo chcę wyrazić wdzięczność właśnie tobie Mamo za matczyną odwagę, cierpliwość, dobroć i zrozumienie.

Czytaj dalej

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców miasta

Artur Czernecki                                                                Nowy Sącz 9 maja 2019r.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Nowego Sącza

Szanowny Pan

Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

INTERPELACJA

W związku z licznymi kierowanymi do mnie informacjami w sprawie wad konstrukcji przeprawy nad rz. Dunajec . Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy na 900 -metrowym odcinku Obwodnicy Północnej, na który składa się estakada nad ulicą Dunajcową i torami kolejowymi, a także most nad Dunajcem,łączący lewo i prawobrzeżną część Nowego Sącza doszło do naruszenia konstrukcji w postaci pęknięcia przęsła lub innych uszkodzeń konstrukcyjnych ? Jeżeli tak to czy planowane jest jego wyłączenie z eksploatacji z powodu planowanych przeglądów lub usunięcia uszkodzonych elementów konstrukcji ?

                                                                  Z poważaniem : Artur Czernecki

Moja interpelacja o rekompensatę dla przedsiebiorców

Artur Czernecki                                                                Nowy Sącz 9 maja 2019r.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Nowego Sącza

Szanowny Pan

Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

INTERPELACJA

W związku z otwarciem nowej przeprawy nad rzeką Dunajec tzw. most heleński. Zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o rozważenie przyznania rekompensaty dla przedsiębiorców prowadzących swoją działalność gospodarczą na osiedlu Helena, którzy z powodu pozbawienia ich połączenia osiedla Helena z centrum miasta spowodowanego przez realizacje zadania, jakim była budowa nowej przeprawy nad rzeką Dunajec i związanymi z tym utrudnieniami. Przedsiębiorcy przez trwającą długo inwestycje pozbawieni byli klientów, którzy widząc, zakorkowaną Obwodnicę Północną, rezygnowali z prowadzenia z nimi współpracy, a co z kolei przełożyło się na olbrzymie z tym związane dla ich działalności strat. W związku z powyższym przyznanie rekompensaty w postaci np. zwolnienia ich z należnego podatku znajduje swoje uzasadnienie.

Z poważaniem : Artur Czernecki