Moja interpelacja o rekompensatę dla przedsiebiorców

Artur Czernecki                                                                Nowy Sącz 9 maja 2019r.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Nowego Sącza

Szanowny Pan

Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

INTERPELACJA

W związku z otwarciem nowej przeprawy nad rzeką Dunajec tzw. most heleński. Zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o rozważenie przyznania rekompensaty dla przedsiębiorców prowadzących swoją działalność gospodarczą na osiedlu Helena, którzy z powodu pozbawienia ich połączenia osiedla Helena z centrum miasta spowodowanego przez realizacje zadania, jakim była budowa nowej przeprawy nad rzeką Dunajec i związanymi z tym utrudnieniami. Przedsiębiorcy przez trwającą długo inwestycje pozbawieni byli klientów, którzy widząc, zakorkowaną Obwodnicę Północną, rezygnowali z prowadzenia z nimi współpracy, a co z kolei przełożyło się na olbrzymie z tym związane dla ich działalności strat. W związku z powyższym przyznanie rekompensaty w postaci np. zwolnienia ich z należnego podatku znajduje swoje uzasadnienie.

Z poważaniem : Artur Czernecki