W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców miasta

Artur Czernecki                                                                Nowy Sącz 9 maja 2019r.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Nowego Sącza

Szanowny Pan

Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

INTERPELACJA

W związku z licznymi kierowanymi do mnie informacjami w sprawie wad konstrukcji przeprawy nad rz. Dunajec . Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy na 900 -metrowym odcinku Obwodnicy Północnej, na który składa się estakada nad ulicą Dunajcową i torami kolejowymi, a także most nad Dunajcem,łączący lewo i prawobrzeżną część Nowego Sącza doszło do naruszenia konstrukcji w postaci pęknięcia przęsła lub innych uszkodzeń konstrukcyjnych ? Jeżeli tak to czy planowane jest jego wyłączenie z eksploatacji z powodu planowanych przeglądów lub usunięcia uszkodzonych elementów konstrukcji ?

                                                                  Z poważaniem : Artur Czernecki