Artur Czernecki                                                             Nowy Sącz, 24 lipca 2019 r.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Nowego Sącza

Szanowny Pan

Ludomir Handzel

Prezydent Miasta Nowego Sącza

INTERPELACJA

Szanowny Panie Prezydencie

Od lat każda władza zastanawia się nad ożywieniem Sądeckiej Starówki,
ja po raz kolejny chciałbym wrócić do tematu, który anonsowałem w roku 2004,
a następnie w roku 2013, lec
z nie spotkało się to z pozytywnym odbiorem przez ówczesne władze miasta. Moja propozycja dotyczy podjęcia działań zmierzających do udostępnienia dla mieszkańców i turystów wieży nowosądeckiego ratusza.

Licząc na Pana kreatywność i otwartość na propozycje Sądeczan, zwracam, się
z prośbą o podjęcie działań, które w niedalekiej przyszłości umożliwiłyby udostępnienie wieży nowosądeckiego ratusza dla mieszkańców oraz turystów odwiedzających Ziemie Sądecką. Obecnie wieża ratusza wykorzystywana jest wyłącznie w celach komercyjnych – zainstalowane są tam nadajniki telefonii komórkowej, które w mojej opinii można było by przenieść do budynku byłej jednostki Straży Pożarnej przy ul. Grybowskiej, którą również proponuję udostępnić w celach turystycznych, gdyż ona również jest położona
w atrakcyjnym punkcie miasta .

Wieża nowosądeckiego ratusza mogłaby być udostępniona jako platforma widokowa dla turystów, a tym samym stanowiłaby wyjątkową atrakcję zarówno dla mieszkańców jak
i osób goszczących w naszym mieście. Oferta tego rodzaju spowodowałaby w znacznym stopniu ożywienie i podniesienie atrakcyjności turystycznej przede wszystkim nowosądeckiej starówki. Widok na całą panoramę naszego miasta i okolicznych miejscowości stanowiłby niezwykle ciekawy punkt na mapie atrakcji turystycznych Nowego Sącza i doskonale wpisałaby się jako element niedawno utworzonej na płycie Rynku ?strefy relaksu?. Jestem przekonany, że przygotowanie i wyposażenie platformy widokowej np. w lornetki lub inne urządzenia w wymierny sposób zachęciłoby przede wszystkim mieszkańców
? w tym dzieci, młodzież szkolną, do obejrzenia miasta z perspektywy, do której nie mieli dotychczas dostępu. Nowy Sącz może się wszak poszczycić jednym
z piękniejszych zabytkowych, średniowiecznych centrów miasta i warto podjąć wszelkie możliwe działania mające na celu promocję naszego dziedzictwa kulturowego.

Jestem przekonany, że moja propozycja udostępnienia dla zwiedzających jednego
z piękniejszych obiektów architektonicznych Nowego Sącza spotka się z przychylnością Pana Prezydenta. Tego rodzaju oferta w znaczący sposób wpłynęłaby na ożywienie centrum miasta, na czym myślę powinno nam wszystkim zależeć. Rozwój turystyki pociąga za sobą rozwój gospodarczy, nowe miejsca pracy. Turyści oczekują jednak aby oferta turystyczna była atrakcyjna ? myślę, że taka możliwość zobaczenia Miasta Nowego Sącza cieszyłaby się sporą popularnością.

                                                                Z poważaniem :      Artur Czernecki