Błogosławiony Jan Paweł II namalowany przez \"Morsa\"