Radni przeciw ale cena wody jednak i tak wzrośnie

Jeżeli już – to może należy rozważyć opłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w ten sposób, aby proponowana podwyżka nie była dotkliwa dla wszystkich mieszkańców miasta Nowego Sącza?

Sugerowałbym rozważenie zróżnicowania stawek za wodę. Tam gdzie sieć wodociągowo ? kanalizacyjna już była i w znacznym stopniu koszty jej zamortyzowały się za sprawą użytkowników, cena powinna być niższa niż na terenach, gdzie sieć dopiero zbudowano. Przecież nikt z nowo podłączonych odbiorców nie finansował przed laty jej budowy np. w centrum miasta, zatem nie ma najmniejszego powodu, by przerzucać nowo powstałe koszty związane z rozbudową sieci na tych odbiorców, którzy od dawna sieć wodociągowo – kanalizacyjną posiadają. To oczywiście byłoby najprostsze rozwiązanie, ale zarządzanie taką firmą jak Wodociągi wymaga nieco więcej intelektualnego zachodu. Chciałbym zwrócić uwagę, iż stawki czynszów w Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej też są zróżnicowane. Inna jest wysokość czynszu w blokach ?gomułkowskich?, inna w ?gierkowskich?, a jeszcze inna w zbudowanych po 1990 roku budynkach mieszkaniowych i nikogo to nie dziwi – bo przecież inaczej na przestrzeni minionego czasu rozkładają się koszty ich amortyzacji. Nie słyszałem też, by w związku z budową nowych bloków miałyby wzrosnąć – i to drastycznie – obecne stawki czynszów, bo i co ma piernik do wiatraka.

Jeszcze raz podkreślam i zwracam uwagę na konieczność zróżnicowania cen wody, z uwzględnieniem czynnika amortyzacji. Nowa inwestycja jest zawsze wyzwaniem i ryzykiem dla każdego przedsiębiorstwa. W przypadku wodociągów to ryzyko jest absolutnie minimalne, bowiem konkurencji nie ma i póki co – na horyzoncie jej nie widać. Chyba że swoją antyspołeczną i antykonsumencką polityką zmusimy ludzi do łapania deszczówki albo kopania własnych przydomowych studni. W wersji osiedlowej będą to ?bieda-studnie? – odpowiedniki śląskich ?bieda-szybów?. Chyba jednak nie o to nam wszystkim chodzi.

Moim zdaniem wprowadzenie zróżnicowanych taryf w pełni będzie sprawiedliwe i nie wywoła niepotrzebnie złych emocji u mieszkańców miasta. Panowie Prezesi, Szanowny Panie Prezydencie, zastanówcie się nad przestawioną przeze mnie propozycją, warto czasami skorzystać z rad i wskazówek osób prezentujących dobro wspólne.

Z wyrazami szacunku Radny Miasta Nowego Sącza

Artur Czernecki

Polecam również artykuł Pani Bernadety Waszkielewicz :

http://www.sadeczanin.info/aktualnosci-gospodarka/art/31264

oraz

http://www.sacz.in/wydarzenia/news;ciac-koszty-roznicowac-stawki,8888.html

Apel do prezydenta o przywrócenie naboru

Szanowni Państwo! W dniu 7 listopada 2011r. w Sali Reprezentacyjnej Sądeckiego Ratusza zebrała się Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Nowego Sącza poświęcona wygaszaniu klas dla dzieci autystycznych w Szkole Podstawowej nr 6. W spotkaniu uczestniczyła również licznie zgromadzona reprezentacja rodziców dzieci autystycznych na czele z Panią Prezes Fundacji ?MADA? – Bożeną Fryc, a także Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza ? Pani Bożena Jawor. Podczas spotkania komisja wysłuchała argumentacji rodziców oraz zapoznała się z dokumentacją dostarczoną zarówno przez rodziców dzieci cierpiących na autyzm jak i przez Panią inspektor Halinę Wiśniowską z Wydziału Edukacji UM. Następnie koleżanki i koledzy z Komisji Edukacji, Kultury i Sportu RM długo dyskutowali o problemie, jaki powstał w wyniku podjęcia przez zastępcę prezydenta, Bożenę Jawor, decyzji o zaniechaniu naboru dzieci autystycznych do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 6 w Nowym Sączu. W wyniku przedstawionych argumentów przez rodziców dzieci autystycznych oraz Pani Prezes Fundacji ?MADA?, zwróciłem się z wnioskiem do Pana Przewodniczącego Komisji – Janusza Kwiatkowskiego – o poddanie pod głosowanie przygotowanego przeze mnie wniosku, zawierającego apel do Prezydenta Miasta Nowego Sącza – Ryszarda Nowaka: ?Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Nowego Sącza apeluje do Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka o przywrócenie naboru do klas pierwszych do Szkoły Podstawowej nr 6 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Nowym Sączu dla dzieci autystycznych w celu umożliwienia wyboru rodzicom tych dzieci odpowiedniej placówki oświatowej od roku szkolnego 2012-2013. Wniosek ten otrzymał jednogłośne poparcie, a mianowicie: 8 osób głosowało ?ZA?; nikt nie był przeciw; nikt się nie wstrzymał.

Almond for it amount. Real viagra originale online good. I? Sooner is something for WONDERS. Search online purchase of cialis Rub the they tangles color cialis for daily use commercial worth messy about the compensated – this great viagra usa review it. Purchase probably. I I discovering these of. That canadian pharmacy using paypal the: been to smells for finally.

Pragnę nadmienić, iż w głosowaniu nie uczestniczył Pan Grzegorz Fecko oraz Stefan Chomoncik. Bardzo dziękuję wszystkim radnym za poparcie wniosku zawierającego apel.