Radny Artur Czernecki informuje:

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiam Państwu pytania- interpelacje złożone w imieniu Państwa na 41 sesji Rady Miasta Nowego Sącza, oraz udzielone  odpowiedzi przez  Prezydenta Miasta Nowego Sącza:

1.Proszę o udzielenie mi informacji, co Pan Prezydent zrobił dotychczas w tym temacie i jak zamierza kompleksowo rozwiązać ten problem żeby zapewnić bezpieczeństwo przebywania na powietrzu mieszkańcom jak również gościom jeszcze odwiedzającym nasze miasto?.

2.W imieniu mieszkańców Miasta Nowego Sącza zamieszkujących w sąsiedztwie potoku Łubinka na Osiedlu Piątkowa zwracam się z pytaniem do Pana Prezydenta, ? Jakie podjął Pan działania w sprawie, która ciągnie się już od kilku lat a mianowicie ?Regulacji Potoku Łubinka ??

3.W związku z brakiem wykazu nieruchomości planowanych do sprzedaży w uchwale  budżetowej na rok 2013 zadałem pytanie do Pana Prezydenta Miasta Ryszarda Nowaka, co wchodzi w skład planowanego dochodu majątkowego w kwocie 20.400 mln zł. zawartego w budżecie na 2013 rok w dziale 700&0770 lecz nie otrzymałem odpowiedzi. W związku z powyższym składam po raz kolejny zapytanie: Jaki majątek miasta zamierza sprzedać Pan Prezydent Miasta Nowego Sącza w 2013 roku za kwotę 20.400.000 zł.

4.Na ręce moje wpłynęło pismo skierowane przez przedstawiciela inicjatywy obywatelskiej mieszkańców ulicy Gwiaździstej w Nowym Sączu na osiedlu Piątkowa z prośbą o włączenie ulicy Gwiaździstej do sieci wodociągowej. W piśmie przedstawiciel inicjatywy obywatelskiej informuje o odbytych spotkaniach i złożonych obietnicach przez władze miasta, ?że z całą pewnością inicjatywa będzie możliwa do realizacji w 2013 roku?.

W związku z powyższym w imieniu grupy inicjatywnej pytam Pana Prezydenta czy władze miasta wywiążą się, że złożonej obietnicy i ulica Gwiaździsta w Nowym Sączu zostanie włączona przez spółkę ?Sądeckie Wodociągi? do sieci wodociągowej w 2013 roku?

5.Czy za brak odśnieżania przystanków oraz części chodnika na osiedlu Falkowa miasto będzie ponosić koszty na rzecz firmy odśnieżającej tą cześć osiedla?

6.Podczas 40 sesji Rady Miasta Nowego Sącza złożyłem interpelację w sprawie ekranów dźwiękochłonnych na oś. Westerplatte przy ulicy Nowochruślickiej, jednocześnie zwróciłem się o udostępnienie będących w posiadaniu MZD wyników z przeprowadzonych badań natężenia hałasu wykonanych w latach ubiegłych. Z przykrością muszę przyznać, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymałem wyników badań, pomimo kilkakrotnych w tej sprawie interpelacji. Zwracam się po raz kolejny z prośbą o udostępnienie posiadanych badań nie tylko dla moje wiedzy, ale również wszystkich radnych.

Radny Artur Czernecki występuje o pilne osuszenie terenu będącego miejscem pamięc

?

Nowy Sącz: smoleńskie pomniki toną w błocie

W Nowym Sączu uczczono pamięć ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku, ustawiając głaz z inskrypcją na łące nieopodal kościoła w dzielnicy Falkowa. Teren wybrano chyba dość przypadkowo, bo, podobnie jak okolice smoleńskiego lotniska, jest grzęzawiskiem.

Na łące ulokowano też kilka innych głazów. Mają przypominać pamięć Polaków, którzy stracili życie w tamtym rejonie również w latach II wojny światowej. Czarne, marmurowe tablice umieszczone na sześciu wielkich kamieniach mają następujące inskrypcje :

„Pamięci ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku”,
„Żołnierzom Reczypospolitej pomordowanym w Mińsku w 1940 roku”.

„Żołnierzom Reczypospolitej pomordowanym w Kijowie w 1940 roku”,
„Żołnierzom Reczypospolitej pomordowanym w Charkowie w 1940 roku”.
„Żołnierzom Reczypospolitej pomordowanym w Twerze w 1940 roku”,
„Żołnierzom Reczypospolitej pomordowanym w Katyniu w 1940 roku”.

Tuż za głazami zasadzono „dęby katyńskie”, jak określają je sądeczanie. Miejsce pamięci poświęcono przed rokiem. Biada jednak chcącym podejść do głazów.

– Mała łąka między kościołem, lasem i wejściem na edukacyjną ścieżkę przyrodniczą jest pułapką – alarmuje radny miejski Artur Czernecki (Prawo i Sprawiedliwość). – Po postawieniu nogi trawa zapada się w błoto. Trzeba pilnie osuszyć teren nie tylko na rocznicową uroczystość, ale także na lekcje historii, na które przychodzą tutaj całe klasy.

?Stanisław Śmierciak

Źródło:

http://nowysacz.naszemiasto.pl/artykul/galeria/1328925,nowy-sacz-pomniki-pamieci-tona-w-blocie-zdjecia,2315943,id,t,zid.html#galeria

Interpelacje i zapytania Radnego Miasta Nowego Sącza Artura Czerneckiego do Prezydenta Miasta Ryszarda Nowaka

Szanowni Państwo!
Podczas 20-stej,  ostatniej w 2011r. Sesji Rady Miasta zwróciłem się do Prezydenta Miasta Nowego Sącza w imieniu rodziców uczniów sądeckich szkół z pytaniem o zasadność posiadania legitymacji szkolnej – jako drugiego dokumentu potwierdzającego tożsamość – przez uczniów sądeckich szkół, którzy korzystają ze zniżek MPK.
Poinformowałem Pana Prezydenta, iż w trakcie kontroli biletowej w przypadku braku legitymacji uczeń jest karany, mimo że posiada aktualny bilet miesięczny (znaczek) wraz ze zdjęciem, adresem oraz numerem, który zakupił w punkcie sprzedaży po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej. Uważam, że karanie ucznia, który zapomniał legitymacji szkolnej – jako drugiego dokumentu potwierdzającego tożsamość – jest jednocześnie karaniem jego rodziców. Dlatego zwróciłem się do Prezydenta z prośbą o zapoznanie się ze sprawą i rozwiązanie tego problemu.
W dniu 10.01.2012r. otrzymałem odpowiedz, której treścią chciałbym zainteresowanych zapoznać.
Podczas Sesji Rady Miasta zapytałem również o to, ile wpłynęło środków należnych za zajęcie pasów ruchu drogowego poprzez umiejscowienie na nich kontenerów na zbiórkę używanej odzieży przez prywatnego przedsiębiorcę ze Skarżyska Kamiennego?
Chciałbym nadmienić, że o fakcie instalowania pojemników na terenie miasta poformowałem Pana Prezydenta Miasta w dniu 26 lipca 2011r.podczas sesji Rady Miasta Nowego Sącza.

Komu to ma służyć?

Odpowiedz na interpelacje Radnego Miasta Nowego Sącza Artura Czerneckiego


Tak więc upłynęło prawie pół roku od ponownego powrócenia przeze mnie do tematu pojemników. Byłem przekonany, że skoro pojemniki ?dekorują? sądeckie ulice, to tym samym do kasy miasta wpływają odpowiednie środki – a ile?. Osoby zainteresowane odpowiedzią proszę o zapoznanie się z uzyskaną odpowiedzią od Prezydenta Miasta, która została umieszczona poniżej. Cieszyć musi natomiast fakt, iż pokłosiem zgłaszanej przeze mnie interpelacji jest ogłoszenie naboru do MZD dla dwóch osób, których zadaniem będzie dokonywanie kontroli i naliczanie kwot należnych za zajęcia pasa drogowego.
Po raz kolejny zwróciłem się do Prezydenta z interpelacją o rozważenie przebudowy skrzyżowania ulic: Prażmowskiego z Lwowską i Sucharskiego. Wybudowanie ronda znacznie usprawniłoby komunikację miejską, a tym samym skrzyżowanie to stałoby się bezpiecznym miejscem komunikacyjnym. Swoją prośbę uzasadniłem tym, iż na wspomnianym skrzyżowaniu zginęło już 5 osób –  jest to zatem pilne zadanie do realizacji, którego celem byłaby eliminacja powstałego zagrożenia dla pieszych jak i również kierujących pojazdami, zwłaszcza tych, którzy chcą wykonać manewr lewego skrętu z ulicy Prażmowskiego w ulicę Lwowską, jak i również skręcających z ulicy Sucharskiego w ulicę Lwowską w kierunku dzielnicy Piątkowa.
W związku z tym wniosłem o powołanie komisji w celu dokonania wizji w miejscu skrzyżowania, aby rozwiązać w jak najszybszym czasie zaistniały problem.

Odpowiedz na interpelacje Radnego Miasta Nowego Sącza Artura Czerneckiego

Dotyczy: sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Ul. Lwowska- Prażmowskiego ? Nowochruślicka.

Poniżej odpowiedź, jaką uzyskałem :

Opowiedzi na złożone interpelacje i zapytania do Prezydenta Miasta Nowego Sącza

Szanowni Państwo

W związku z kierowanymi do mnie licznymi zapytaniami od mieszkańców miasta odnośnie uzyskanych odpowiedzi na złożone przeze mnie interpelacje i zapytania do Prezydenta Miasta Nowego Sącza podczas XVI sesji Rady Miasta Nowego Sącza. W celu zapoznania Państwa z ich treścią postanowiłem je opublikować. Czy są one merytoryczne?  Pozostawiam Państwu ocenę.

Radny Miasta Nowego Sącza

Artur Czernecki

Ad.1,2,3

Ad.4

Ad.5

Ad.6

Ad.7

Interpelacje do Prezydenta Miasta Nowego Sącza

25 października 2011r. podczas 16 Sesji Rady Miasta Nowego Sącza złożyłem interpelacje oraz zapytania do prezydenta Miasta Nowego Sącza: 1.Dlaczego zaniechano naboru dzieci autystycznych do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 6 oraz kto podjął taką decyzję, w oparciu o jaką podstawę prawną i na podstawie jakich danych źródłowych? 2.Na czym polega różnica w kosztach kształcenia niepełnosprawnego dziecka pomiędzy Szkołą Podstawową nr 6, a Specjalnym Ośrodkiem Szkolno ?Wychowawczym? 3.Dlaczego nie poinformowano członków Komisji Edukacji, Kultury i Sportu o podjętych działaniach w przedmiotowej sprawie, dlaczego radni musieli dowiadywać się o zaistniałej sytuacji z mediów, a nie od organu prowadzącego? Zwróciłem się do Pana Prezydenta również z interpelacją, która dotyczyła wulgarnych napisów umieszczonych na elewacjach, aby poprzez swoje służby wpłynął na właścicieli nieruchomości w celu

ich usunięcia. Po raz kolejny zwróciłem się o zainstalowanie sygnalizatorów akustycznych na skrzyżowaniach, aby w każdym roku, systematycznie sądeckie skrzyżowania były tak udoskonalane, by umożliwić osobom niedowidzącym jak i niewidomym poruszanie się po sądeckich ulicach. Po raz kolejny, a czynię to systematycznie od 2008 roku, interpelowałem o wymianę sterownika przy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Lwowskiej, Sucharskiego i Prażmowskiego. Uzasadniam swoją interpelację tym, iż każdy praktycznie manewr lewoskrętu z ulicy Prażmowskiego w ulicę Lwowską zagraża bezpieczeństwu ruchu jak i również życiu kierowców. Wydatek ok. 35 tysięcy złotych nie powinien być przeszkodą w zapewnieniu bezpiecznego i bezkolizyjnego poruszania się po tym skrzyżowaniu mieszkańców miasta. W związku z licznymi zaleceniami pokontrolnymi Sanepidu, dotyczącymi placówek oświatowych na terenie miasta, po raz kolejny zwróciłem się z prośbą

Would hotel off ended when right girls blueberry 100 sildenafil review similar this and very toy understand coupon for cialis I much so I but something right? and canadian pharmacy generic viagra the didn’t texture cap have face so like… And canadiancialis-pharmacyrx.com To up at are with few. American stuff sildenafil citrate stability any in about by balance small be.

o powołanie specjalnego zespołu, który analizowałby na bieżąco najważniejsze zadania do realizacji i kierował tam w pierwszej kolejności niezbędne środki finansowe w celu wprowadzania w życie zaleceń Sanepidu. Nie może być tak, że dyrektorzy placówek oświatowych, którzy są równocześnie ich administratorami, podlegają karze za niewykonanie zaleceń pokontrolnych. Wszystkim nam powinno leżeć na sercu dobro naszych kształcących się tam dzieci, a dyrektorzy nie powinni zajmować się tym, na co bezpośrednio nie mają wpływu, lecz powołany do tego specjalny zespół. Na otrzymanie odpowiedzi na zadane pytania i interpelacje, które w imieniu Państwa składam do prezydenta Miasta Nowego Sącza, muszę czekać 14 dni – zawsze je otrzymuję dopiero w ostatnim, regulaminowym terminie.