XIII Międzyszkolny Konkurs ?Mój region?Pod patronatem radnego Artura Czerneckiego

Możemy być dumni z naszych dzieci, ich wiedza o naszym regionie jest fenomenalna. Wielką przyjemnością było dla mnie objęcie po raz kolejny patronatu nad konkursem ?Mój region?. Gratuluję wszystkim uczestnikom dla nas wszyscy jesteście zwycięzcami chociażby dla tego, że byliście jego uczestnikami.

Wasz radny Artur Czernecki

27 lutego 2013 r. jedenaście drużyn z klas I-III nowosądeckich szkół podstawowych przyjęło zaproszenie do Szkoły Podstawowej nr 9  w Nowym Sączu na organizowany tam już po raz trzynasty Międzyszkolny Konkurs ?Mój region?.

Jak co roku cieszył się on dużym zainteresowaniem ze strony uczniów klas młodszych oraz nauczycieli. W konkursie wzięły udział  następujące szkoły: nr 3, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 20 i 21. Jak co roku jego organizatorkami  były: wicedyrektor szkoły Danuta Sowa ? Chochorowska oraz nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej Urszula Ogonowska, które od wielu lat odnoszą sukcesy w pracy z uczniami zdolnymi w nowosądeckiej ?Dziewiątce?.

Gościem honorowym konkursu ?Mój region? była Inspektor Wydziału Edukacji UM Nowego Sącza Halina Wiśniowska, a patronat nad nim sprawował Radny Miasta Nowego Sącza Artur Czernecki,  który ufundował puchary dla trzech zwycięskich szkół.

Dzieci w ciekawej formie potyczek zespołowych oraz zabawy zgłębiały swoje wiadomości o Nowym Sączu i najbliższym regionie. Każda szkoła reprezentowana była przez 5 ? cio osobową drużynę, która uczestniczyła
w konkursie wiedzy oraz plastycznym. Jury konkursu stanowiły następujące osoby: Halina Wiśniowska z Wydziału Edukacji oraz Urszula Baziak, Dorota Gwiżdż i Agata Rolka z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu.

Konkurs ?Mój region? był świetną zabawą dla uczniów z klas I-III
i dostarczył im wielu ciekawych wrażeń, a duża wiedza dzieci o Nowym Sączu
i regionie została nagrodzona medalami oraz upominkami. I miejsce wywalczyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 18 w Nowym Sączu, która w punktacji zbiorowej uzyskała najwyższą liczbę 129,5 pkt. /135.

Na zakończenie wicedyrektor szkoły Danuta Sowa ? Chochorowska podziękowała nauczycielom klas młodszych za przygotowanie dzieci do konkursu oraz Radnemu Miasta Arturowi Czerneckiemu za sponsorowanie pucharów dla trzech zwycięskich drużyn.

Wyniki XIII Międzyszkolnego Konkursu ?Mój region?:

  • I miejsce –  SP nr 18      129,5 pkt. /135
  • II miejsce –  SP nr 8       128 pkt./135
  • III miejsce – SP nr 15       121 pkt./135
  • wyróżnienia SP nr 3, 6, 7, 9, 11, 16, 20 i 21.

Żródło materiału: Szkoła Podstawowa nr 9 w Nowym Sączu