Czy Nowy Sącz będzi gorszy od Krakowa?

Szanowni Państwo

Miło nam zakomunikować, iż portal www.sądeczanin.info w ślad za zgłoszoną interpelacją przez radnego Artura Czerneckiego w sprawie  złego stanu powietrza nad miastem i wynikającego z tego faktu zagrożenia dla jego mieszkańców poruszył bardzo ważny temat na stronach swojego portalu, z którego treścią pozwolę sobie państwa zapoznać tym bardziej że nasuwa się pytanie:

Czy po raz kolejny Nowy Sącz przespał możliwość aplikowania po środki UE?, z wypowiedzi rzecznika prasowego Prezydenta Miasta Nowego Sącza tak można przypuszczać.Z resztą sami państwo osądźcie :

Interpelacje i zapytania radnego Artura Czerneckiego zgłoszone podczas 41 Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w dniu 29 stycznia 2013r

– Bezpieczeństwo mieszkańców miasta jest zadaniem priorytetowym władz samorządowych, dlatego pozwolę sobie zadać w tym temacie pytania do Pana Prezydenta.

Od kilku tygodni mieszkańcy miasta Nowego Sącza są za nieniepokojeni ogłaszanymi alarmami o zanieczyszczeniu powietrza nad miastem i jego skutkach dla ich zdrowia.

http://www.nowysacz.pl/komunikaty-biura-prasowego/8812

http://www.nowysacz.pl/komunikaty-biura-prasowego/8849

?Zaleca się unikanie lub ograniczenie do minimum czasu przebywania na powietrzu, zwłaszcza przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz przez osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami krążenia. Należy unikać dużych wysiłków fizycznych na otwartym powietrzu i zaniechać palenia papierosów. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia na leży skontaktować się z lekarzem.?

W związku z powyższym:

Proszę o udzielenie mi informacji, co Pan Prezydent zrobił dotychczas w tym temacie i jak zamierza kompleksowo rozwiązać ten problem żeby zapewnić bezpieczeństwo przebywania na powietrzu mieszkańcom jak również gościom jeszcze odwiedzającym nasze miasto?.

Portal Sądeczanin zajął się tematem zgłaszanym podczas 41 Sesji Rady Miasta przez Radnego Miasta Nowego Sącza Artura Czerneckiego

„Kraków zabiega o 130 mln zł, Nowy Sącz analizuje”

Można już składać wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie walki z zanieczyszczonym powietrzem. Wiadomo już, że z puli kilkuset milionów złotych chce skorzystać Kraków (wnioskuje o 130 mln zł). Jakie działania podejmą władze Nowego Sącza?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił, że przekazuje 400 mln zł do dyspozycji wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. One również będą brały udział we współfinansowaniu tego programu. O wsparcie będzie można ubiegać się w ramach programu ?KAWKA ? Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii?.

To wynik przyjęcia zmian w ustawie ?Prawo ochrony środowiska związanych z dyrektywą w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy CAFE?. Prawo to wprowadza nowe zasady zarządzania jakością powietrza w strefach i aglomeracjach oraz wymaga podjęcia działań naprawczych tam, gdzie pomiary wykażą przekroczenie norm. Pieniądze trafią tam gdzie konieczna jest likwidacja szkodliwej emisji dla miast, takich jak Nowy Sącz, gdzie są przekroczone limity pyłu PM2,5, pyłu PM10 i benzo(a)piranu.

Szybko zareagował na to samorząd Krakowa., który zamierza pozyskać w sumie aż 130 mln zł ze źródeł zewnętrznych na program walki ze smogiem w najbliższych pięciu latach. Na dodatek planowane jest też zwiększenie wydatków na ten cel z budżetu miasta i montaż dwóch dodatkowych stacji monitorujących jakość powietrza.

Nowy Sącz, jeśli chodzi o zawartość w powietrzu szkodliwych dla zdrowia pyłów według statystyk plasuje się tuż za Krakowem. Dopuszczalne normy w ostatnich miesiącach były już wielokrotnie przekraczane. Co na to ratusz? Sugeruje, że wina za taki stan rzeczy leży też po stronie mieszkańców: – Żyjemy w wolnym kraju i każdy decyduje o tym, jakie stosować nośniki energii. Nie ma żadnych wątpliwości, że wynika to tylko z rachunku ekonomicznego. Prezydent może zachęcać, ale nie zmuszać do zmian w tej materii. Dlatego też od początku roku prowadzimy kontrole i akcję informacyjną wśród mieszkańców – wyjaśnia Małgorzata Grybel, rzecznik prasowy prezydenta Nowego Sącza.
– Ponadto w MPEC zastosowano w urządzeniach grzewczych m.in. nowoczesne filtry workowe, które powodują redukcję 90 proc. pyłów. Będziemy również analizować szczegóły programu NFOŚ, który ruszył 1 lutego ? dodaje rzeczniczka.

***

Czym oddychamy? Pył zawieszony to mieszanina cząstek stałych i ciekłych. Zawiera drobinki węgla (sadzy) oraz substancje lotne: siarczany, azotany, chlorki, a także substancje toksyczne: wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, dioksyny i furany. Zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym niekorzystnie wpływa na układ oddechowy. Dolegliwości mogą się pogłębiać szczególnie u osób cierpiących na astmę i inne schorzenia dróg oddechowych. Częstymi objawami są stany zapalne, podrażnienia błon śluzowych oka, nosa i gardła. Stanowi zagrożenia zwłaszcza dla dzieci, osób starszych, i kobiet w ciąży. Zwiększa też ryzyko zachorowania na raka.
BOS
Fot: arch.

Żródło: http://www.sadeczanin.info/gospodarka,6/walka-ze-smogiem-krakow-zabiega-o-130-mln-zl-nowy-sacz-analizuje,43613#.URTHgfJk6ho