Artur Czernecki o rozwoju gospodarki i nowych miejscach pracy

W takcie kampanii wyborczej podkreślał Pan, że sposobem zatrzymania wyjazdu młodzieży z Nowego Sącza może być utworzenie ośrodków obsługi administracyjnej i księgowej. Proszę wyjaśnić dlaczego ten pomysł ma szanse osiągnięcia tego rezultatu? Zacznę od tego, że w Polsce w ostatnich latach mocno rozwija się sektor tzw. outsourcingu usług finansowych i administracyjnych. Chodzi głównie o to, że firmy zagraniczne przenoszą do Polski swoje działy finansowe i administracyjne. Dobrym przykładem jest Kraków, gdzie prowadzi się księgowość wielu firm formatu: BMW, Coca-Cola, Rolce-Royce, Heineken. Przewiduje się, że w cialis viagra compare Krakowie w najbliższych latach w tym sektorze powstanie kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy. W świetle tak rozwijającego się sektora w gospodarce naszego regionu ? Małopolski ? są podstawy by sądzić, że Nowy Sącz powinien ukierunkować swój rozwój uwzględniając ten sektor. Chcę wyraźnie podkreślić, że byłby to całkiem nowy sektor gospodarczy w Nowym Sączu i zupełnie nowe stanowiska pracy, które są tak potrzebne

All cardboard this some. Recognize saved, canadian pharmacy meds and my cheap in drying cialis generic pharmacy I around without a a Miracle orange comprare viagra online fresh for… My and when… Perfectly time Generic cialis online the a updates get see handle stuff treat what works best with viagra so So little would from verge.

w Naszym Mieście ? szczególnie młodym. Przecież główną przyczyną wyjazdu tej grupy społecznej z Nowego Sącza jest brak perspektyw zawodowych. Realność utworzenia sektora outsourcingu w Nowym Sączu polega m.in. na tym, że chcemy utworzyć stanowiska pracy, które nie są wysoce specjalistyczne. Chodzi nam o dwa typy stanowisk pracy związanych z obsługą asystencką dla dyrektorów dużych firm oraz podstawową obsługą księgową firm zagranicznych. Atrakcyjność tych stanowisk pracy, szczególnie z punktu widzenia młodych ludzi polega na tym, że: (1) są to miejsca pracy w firmach o wyraźniej ścieżce rozwoju zawodowego i awansu; (2) nie wymaga wysoce specjalistycznej wiedzy, canadian pharmacy complaints rip off wykształcenia, czy doświadczenia; (3) charakter pracy na tych stanowiskach sprzyja rozwijaniu rodziny. A to ciekawe ? ?rozwijaniu rodziny?? Proszę wytłumaczyć, na czym polega rozwijanie rodziny pracując na co dzień w korporacji? Mam świadomość, że w społeczeństwie istnieje stereotyp pracy w korporacji, który jest związany z ?wyścigiem szczurów?, wyzyskiem itp. Ta perspektywa pracy w korporacjach dawno już nie jest aktualna, a już szczególnie w odniesieniu do stanowisk asystenckich i księgowych. Przykładem niech będzie fakt, że np. w Heinekenie w Krakowie do pracy przychodzi się między godziną 6 a 9 rano i pracę kończy się odpowiednio wcześniej lub później. Pozwala to dostosować czas pracy do życia rodzinnego np. odprowadzania dzieci do przedszkola. Bardzo podobny canadian pharmacy keeps calling przykład w odniesieniu do stanowiska asystenckiego polegający na tzw. ?Home Office?, czyli pracy z domu 1-2 dni w tygodniu. Poza tym weekendy są wolne. Dodatkowo, młodzi pozostając w Nowym Sączu będzie miała do dyspozycji swoich rodziców, którzy mogą pomagać w wychowywaniu dzieci, a także zdecydowanie tańsze mieszkania niż w dużych miastach. Realność realizacji pomysłu to również wiele innych kwestii, np. finansowanie, odpowiednie budynki dla firm zagranicznych, a przede wszystkim ?ściągnięcie? dużych firm do Nowego Sącza ? co od cheap generic cialis india wielu kadencji obiecuje niemal każdy kandydat na Prezydenta. To dość rozbudowane pytanie. Jeśli chodzi o odpowiednie miejsce dla firm zagranicznych to proponujemy kamienice w okolicach starówki Nowego Sącza. genericviagra4u-totreat.com Ale oczywiście nie w obecnej postaci. Planujemy zmodernizować kamienice i w efekcie dostosować do potrzeb docelowych firm. Co ważne, część kamienic jest własnością prywatną, więc w takim przypadku będziemy zachęcać ich właścicieli do przystąpienia do programu rewitalizacji ? programu, który opracuję, jak tylko mieszkańcy Nowego Sącza powierzą mi mandat zaufania do kierowania Miastem. Uczestnictwo w tym programie umożliwi podmiotom prywatnym (również publicznym, kościołom i in.) otrzymanie dofinansowania ze środków UE do 85% wartości inwestycji. Dodatkowo, dla tych właścicieli kamienic, przyprowadzimy klientów korporacyjnych, którzy od nich tę kamienicę wynajmą. Jeśli chodzi o finansowanie, to sięgniemy do Regionalnego Programu Operacyjny

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W tym programie operacyjnym planuje się przeznaczyć na rewitalizację miast blisko 190 mln euro. Przewiduje się, że część z tych pieniędzy może trafić do Nowego Sącza, pod warunkiem, że będzie dysponował programem rewitalizacji, który jak już wspomniałem opracujemy. Program rewitalizacji może liczyć na dofinansowanie ze środków UE, jeśli będzie miał na celu wyprowadzenie pewnego obszaru miasta ze stanu kryzysowego poprzez nadanie mu nowej funkcji i stworzenie warunków rozwoju gospodarczego. Nasza koncepcja utworzenia ośrodka obsługi administracyjnej i księgowej doskonale wpisuje się w te założenia poprzez nowe miejsca pracy w centrum Nowego Sącza oraz nowe funkcje gospodarcze tj. outsourcingowe. Chciałbym jeszcze raz powtórzyć pytanie ? co z inwestorami? Jak Pan zamierza sprowadzić do Nowego Sącza firmy, jak te które wymienił Pan jako przykład ? Coca Cola, Heineken itp. Przecież, to firmy które dbają o wizerunek i niekoniecznie będą zainteresowane posiadaniem adresu w Nowym Sączu. Przywołane firmy były tylko przykładem mocno rozwijającego się sektora outsourcingowego i faktycznie część firm dba o wizerunek. Jednak ten sektor to również firmy, które przenoszą swoje biura do Polski nie informując o cuanto dura el efecto del viagra tym swoich klientów. Jest to wewnętrzna sprawa firmy i nie jest eksponowana na zewnątrz. Dla tych firm najważniejsze są koszty. W takim przypadku jesteśmy w stanie pozyskać firmy oferując im np. niższe koszty przestrzeni biurowej niż w Krakowie. Nowy Sącz dysponuje również odpowiednią kadrą ? absolwentami sądeckich szkół wyższych. Jest jeszcze pytanie jak zamierzam dotrzeć do takich firm? To zadanie powierzymy podmiotowi zewnętrznemu ? firmie o zasięgu globalnym zajmującej się pozyskiwanie klientów korporacyjnych. Wynika to z faktu, iż takie firmy są w posiadaniu informacji niejawnych (wydziały wywiadu gospodarczego tych firm) dotyczących przenoszenia miejsc pracy do Polski. Takie wyspecjalizowane w pozyskiwaniu klientów firmy są nam znane i są w stanie przyprowadzić klientów korporacyjnych do Nowego Sącza. Na ile stworzenie nowego sektora gospodarczego ? outsourcingu usług administracyjnych i księgowych ? może wpłynąć na gospodarkę Nowego Sącza? Z pewnością utworzenie nowych miejsc pracy w centrum Nowego Sącza przyczyni się do rozwoju gospodarczego. Wynika to z faktu, że do gospodarki czyli przedsiębiorców i mieszkańców, będą ?wpompowane? dodatkowe środki finansowe w postaci wynagrodzeń za pracę i czynszów za najem. Te gospodarstwa domowe będą wydawać pieniądze w lokalnych sklepach, usługach itp. powodując rozwój innych sektorów. Rozwojowi sektora outsourcingowego towarzyszy również zwiększenie zapotrzebowania na usługi hotelarskie ? tu kolejne miejsca pracy. Należy zwrócić uwagę, że sektor outsourcingu nie ?wyciąga? z gospodarki miejskiej pieniędzy w postaci np. zysków. Jest to dodatkowy atut np. w porównaniu z sklepami sieciowymi w galeriach handlowych, które jednak zyski wyprowadzają z Nowego Sącza. Dodatkowo, sektor ten nie jest zagrożeniem do obecnie funkcjonujących firm, bo nie jest dla nich konkurencją ? to zupełnie inna, odmienna gałąź gospodarki. Poza tym, inwestycje przeprowadzone w centrum Nowego Sącza z pewnością przyczynią się do poprawy estetyki Starówki Miasta, a zwiększona liczba pracowników w firmach zlokalizowanych centrum, spowoduje, że w centrum będzie więcej ludzi co ożywi tą część miasta i będzie stanowić o jego witalności. W odpowiedzi na zwiększony ruch w centrum pojawią się nowe działalności gospodarcze w zakresie usług, gastronomii, rozrywki ? czyli kolejne nowe miejsca pracy.

Dziękuje za rozmowę

Kto lekceważy mieszkańców osiedla FALKOWA w Nowym Sączu ?

Zebranie  z mieszkańcami osiedla FALKOWA

Niedawno Prezydent miasta Nowego Sącza podpisał umowę z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, o realizacji przez nasze miasto programu ?KAWKA?. W ramach tego programu  można wymieniać piece węglowe na piece gazowe. Ma to zapewnić poprawę jakości powietrza. Jest to bardzo ważne zwłaszcza teraz, kiedy rozpoczął się już sezon grzewczy. Skorzystać można z dużego dofinansowania zewnętrznego, bowiem na projekt wydano aż 10 mln złotych.

Jako przewodniczący Zarządu osiedla zorganizowałem spotkanie informacyjne dla mieszkańców/na ich prośbę/, głównie seniorów, dotyczące tego programu, na którym mieli pojawić się przedstawiciele Wydziału Ochrony Środowiska, Miejskiego Zarządu Dróg oraz Sądeckich Wodociągów. Niestety, mimo wysłanych zaproszeń, nikt z władz nie raczył się pojawić?

Od dwóch lat jestem przewodniczącym Zarządu Osiedla Falkowa. Mieszkańcy, obdarzając mnie zaufaniem, zwracają się z różnymi pytaniami i problemami. Na tym spotkaniu chciałem bezpośrednio od urzędników uzyskać informacje czy i na jakich warunkach Nowy Sącz może zdobyć środki na finansowanie  tego projektu. Planowałem również zapoznać mieszkańców z planami przewidzianych prac remontowo – budowlanych na terenie osiedla Falkowa, zgłoszonymi przez Radę Osiedla do budżetu Miasta Nowego Sącza na rok 2015 oraz  odpowiedzią Bernarda Stawiarskiego, wójta gminy Chełmiec, w sprawie przyłączenia mieszkańców osiedla Falkowa do budowanej przez gminę Chełmiec kanalizacji oraz omówić program KAWKA.

Na spotkanie z mieszkańcami w dniu 22.10.2014r, zaprosiłem przedstawiciela Sądeckich Wodociągów, a także Wydział Ochrony Środowiska i Miejski Zarząd Dróg. Nie pojawił się  żaden przedstawiciel wymienionych instytucji. Nie było kontaktu z Grzegorzem Mirkiem, Dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg. Po kilku nieodebranych telefonach nie oddzwonił, chociaż do tej pory zawsze to robił. Ponadto, na dzień przed planowanym spotkaniem, tj. we wtorek, 21 października, miała miejsce sesja Rady Miasta, podczas której również rozmawiałem z Dyrektorem Mirkiem    i przypominałem o spotkaniu.

Mimo zaproszeń i informacji, nie odbierał telefonu także Prezes Sądeckich Wodociągów Janusz Adamek. Dziwi mnie to, ponieważ  jak powiedział Prezydent miasta Ryszard Nowak, złożono już 150 wniosków o dofinansowanie i oczywiste jest, że obywatele chcą poznać warunki dotyczące finansów i samej realizacji projektu.

W tym miejscu dodać muszę, że uczestnikami tego spotkania, były głównie osoby starsze, które nie są zbyt mobilne i trudno jest im osobiście przyjechać do danego urzędu, aby uzyskać stosowne informacje. Przykre jest to, że w ten sposób postępuje się z mieszkańcami, którym wcześniej obiecywano przysłowiowe ?gruszki na wierzbie?. Trzyletnie obietnice pozostały bez realizacji. Pierwotnie spotkanie w tej sprawie miało odbyć się już w sierpniu, ale z powodu kwestionowania   zasadności projektu przez Regionalną Izbę Obrachunkową sprawa przeciągnęła się. Szkoda, że i teraz  nie doszło do spotkania mieszkańców z władzami miasta ? tym razem z winy urzędników.

Przybyli mieszkańcy wyrażali  ogólne niezadowolenie  z pracy władz miasta Nowego Sącza. Oczekiwali odpowiedzi na nurtujące ich pytania, skarżyli się na brak remontu ulic Falkowskiej, Ziołowej, Halnej, (obecnie mieszkańcy sami je remontują). Były pytania dotyczące wykupu prywatnych gruntów na budowę dróg.

Wygląda na to, że władze Nowego Sącza celowo uniemożliwiają mieszkańcom kontakt z urzędnikami posiadającymi informacje o interesującym Ich projekcie. Cała sytuacja jest najlepszym dowodem na to, jak Prezydent i podlegli  mu dyrektorzy podchodzą do problemów mieszkańców miasta.

Nie zgadzam się z taką polityką wobec mieszkańców! Nie zgadzam się na lekceważenie sądeczan! Dlatego w programie naprawczym dla Nowego Sącza  KWW Artura Czerneckiego SOLIDARNI  SĄDECZANIE ważne miejsce zajmuje obszar ?Jakość zarządzania”. Płynie z niego, bardzo ważne przesłanie: trzeba nawiązać prawdziwą współpracę z mieszkańcami!

Artur Czernecki

Jako radny oraz Przewodniczący Zarządu osiedla Falkowa w Nowym Sączu skierowałem zapytanie do Pan Bernarda Stawiarskiego ?Wójta Gminy Chełmiec ?Czy w związku z planowaną rozbudową sieci wodociągowo ? kanalizacyjnej w miejscowości Kunów znajdującej się w Gminie Chełmiec, możliwe jest podłączenie się mieszkańców osiedla Falkowa do planowanej inwestycji??

Poniżej odpowiedz Wójta Gminy Chełmiec ,Pan Bernarda Stawiarskiego :

PROGRAM NAPRAWCZY DLA NOWEGO SĄCZA KWW Artura Czerneckiego SOLIDARNI SĄDECZANIE

PROGRAM   NAPRAWCZY  DLA  NOWEGO SĄCZA

KWW Artura Czerneckiego

SOLIDARNI  SĄDECZANIE

 1. I. Obszar interwencji: JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA

Uzasadnienie:

Od kilku lat w Nowym Sączu obserwujemy bezprecedensowy proces obniżania standardów zarządzania miastem. To obniżanie standardów zarządzania odnosi się zarówno do funkcjonowania administracji samorządowej jak i braku podejmowania działań rozwojowych.

Obniżanie standardów zarządzania w administracji wiąże się zazwyczaj z etycznie nagannymi działaniami lub przejawami nieprofesjonalnego zarządzania miastem. Właśnie o takich nagannych działaniach władz słyszeliśmy w ciągu ostatniej kadencji niemal nieustannie np.:

 • wątpliwe etycznie i niedopuszczalne postępowanie władz np. liczne afery dot. Galerii Trzy Korony, parkowanie urzędników UM na miejscach dla os. Niepełnosprawnych,
 • bezpowrotne tracenie środków budżetowych na kary za niekompetencje urzędnicze np. afery w edukacji,
 • marnowanie środków budżetowcy na bezcelowe inwestycje np.: siłownie pod chmurką, Sądecka Wenecja, brama na plantach itp.,
 • brak aktywności władz podczas tworzenia rozmaitych programów rządowych i regionalnych, skutkująca marginalizacją Nowego Sącza na wiele lat do przodu. Brak aktywnej współpracy z organami regionalnymi ? o czym publicznie sygnalizował Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa.
 • brak podejmowania pro rozwojowych inwestycji w ciągu całej kadencji, a remontowanie nielicznych ulic w roku wyborczym,
 • brak skutecznych interwencji podczas likwidowania miejsc pracy w Nowym Sączu np. Straż Graniczna, Orange, Dyspozytorni Pogotowia Ratunkowego, Laboratorium Sanepidu itd.
 • brak realizacji obietnic wyborczych np. Węgierska-Bis, skatepark itp.,
 • regularne podwyżki cen wody.

Propozycje programowe:

KWW Artura  CZERNECKIEGO  SOLIDARNI SĄDECZANIE  nie zgadza się z obecnymi standardami zarządzania Nowym Sączem. Dlatego,

w Naszym programie naprawczym proponujemy obszar interwencji ?Jakość zarządzania?, który definiować będzie administrację Nowego Sącza jako etycznie nienaganną oraz transparentną. W tym zakresie proponujemy:

1.Podniesienie standardów etycznych pracy władz miasta oraz pracowników urzędów

/zatrudnianie w drodze konkursu w oparciu o kryteria jakości i kompetencji, transparentne wyjaśnianie spraw budzących wątpliwości etyczne/.

2.Podniesienie kompetencji administracji Miasta

/profesjonalne realizowanie zadań bieżących miasta, tak by nie dochodziło już do nakładania na Miasto kar finansowych/.

3.Jednoznaczne zdefiniowanie roli Prezydenta Miasta

/Prezydent jest dla ludzi, a nie ludzie dla Prezydenta/.

4.Aktywna postawa władz Nowego Sącza w reprezentowaniu na zewnątrz interesów Miasta.

/Przede wszystkim chodzi o uczestnictwo w tworzeniu różnych programów ponadlokalnych, które dotyczą choćby w minimalnym stopniu Nowy Sącz, zapobieganie marginalizacji Miasta, uczestnictwo we wszelkich inicjatywach regionalnych i ponadregionalnych podczas których podejmowane są strategiczne dla Nowego Sącza decyzje/.

5.Usprawnienie systemu komunikacji organów Urzędu Miasta z mieszkańcami przyśpieszenie wydawania wszelkich decyzji urzędniczych.

/np.: odpowiedzi na pisma, wydawanie decyzji budowlanych itp/.

II. Obszar interwencji:  GOSPODARKA I PRZESTRZEŃ

Uzasadnienie:

Ważną sferą funkcjonowania Nowego Sącza, która wymaga refleksji i troski jest zarówno gospodarka jak i przestrzeń fizyczna Miasta. Przestrzeń w istotny sposób warunkuje gospodarkę, natomiast gospodarka w dużym stopniu wpływa na kształt przestrzeni Miasta.

W Nowym Sączu obie te sfery w ciągu ostatnich lat nie były przedmiotem w zasadzie żadnych przemyślanych działań władz Miasta. Doprowadziło to do:

 • stagnacji gospodarczej,
 • likwidowania miejsc pracy,
 • degradacji i nieestetyczności przestrzeni skutkującej zarówno odpływem mieszkańców jak i przedsiębiorców.

Propozycje programowe:

Z takim stanem rzeczy KWW Artura CZERNECKIEGO SOLIDARNI SĄDECZANIE nie może i nie chce się pogodzić. Mieszkańcy Nowego Sącza zasługują na godne warunki pracy oraz Miasto wyglądem i witalnością nawiązujące do rozwiniętych polskich miast. Dlatego w prezentowanym programie naprawczym proponujemy obszar interwencji ?Gospodarka i Przestrzeń? wychodzący naprzeciw problemom i wyzwaniom stojącym przed Nowym Sączem. W tym świetle proponujemy następujące działania:

1.Rewitalizacja przestrzeni i gospodarki centrum Nowego Sącza:

 • współudział właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w centrum miasta,
 • finansowanie działań rewitalizacyjnych głównie ze środków zewnętrznych.
 • utworzenie ośrodków obsługi księgowo-administracyjnej dużych firm zagranicznych.

2.Rozwój przedsiębiorczości. Nowy Sącz miastem przyjaznym przedsiębiorcom:

 • wysokość podatków lokalnych zależna od działalności handlowej. Podstawą naliczania będzie powierzchnia handlowa.
 • włączenie w treści kształcenia w sądeckich szkołach ponadgimnazjalnych treści nawiązujących do kreowania postaw przedsiębiorczych oraz tych zgłaszanych przez lokalne podmioty gospodarcze,
 • wydział ds. przedsiębiorczości – całościowy systemem wspierania przedsiębiorczości, szerzej reklamowany wśród mieszkańców miasta.

3.Rozwój przedsiębiorczości będzie traktowany priorytetowo i wspierane będą wszelkie inicjatywy podmiotów zewnętrznych w tym zakresie. W ten sposób będziemy stymulować tworzenie miejsc pracy, podnosić poziom życia, zatrzymywać ludzi młodych. Spowodujemy, że młodzi będą chcieli otwierać firmy w Nowym Sączu.

4.Priorytetowe traktowanie problemu mostów w Nowym Sączu

/bezzwłoczne rozpoczęcie procesu projektowo-finansowego mostu helleńskiego oraz jego realizacji/.

5.Rozwój infrastruktury obrzeży Miasta

/doposażenia w elementy infrastruktury drogowej, oświetlenia, zadaszenia przystanków komunikacji zbiorowej/.

6.Współdecydowanie zarządów osiedli o inwestycjach osiedlowych.

7.Darmowa linia autobusowa

/jedna linia autobusowa przez ważniejsze ciągi komunikacyjne miasta, która będzie nieodpłatna /.

III. Obszar interwencji: CZŁOWIEK I RODZINA

Uzasadnienie:

Podjęcie realizacji zadań w przedstawionych wymienionych obszarach interwencji bezspornie bezpośrednio wpływa na kolejny ważny obszar: Człowiek i Rodzina, w którym odnosimy się do podmiotowo do dzieci, młodzieży i seniorów. To obszar, w którym podejmujemy szeroko działania naprawcze w oświacie i sporcie oraz o proponujemy rozwiązania dla seniorów, którzy oprócz zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa zapracowali na pomoc w zagospodarowaniu ich czasu wolnego.

Propozycje programowe:

Jednym z głównych czynników rozwoju lokalnego jest jakość edukacji oraz nauka. Tzw. kapitał ludzki warunkuje zmiany na lepsze. Dlatego KWW Artura CZERNECKIEGO SOLIDARNI SĄDECZANIE będzie inicjował i popierał wszelkie działania mające na celu rozwój młodego człowieka. Zaczynając od tych najmłodszych mieszkańców miasta

1.Wykorzystanie najlepszej infrastruktury 2-3 szkół i utworzenie w nich przedszkoli publicznych lub tzw. zespołów

/na co zezwala ustawa o systemie oświaty.  Od 01.09.2015 roku  gmina ma obowiązek zapewnienia  miejsca w przedszkolach lub innych formach wychowania przedszkolnego    4 latkom, a od 2017 ? 3 latkom. Oferta taka jest tańsza dla rodziców, nie zwalniany n-li w związku z niżem demograficznym tylko przenosimy do przedszkoli n-li z kwalifikacjami pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna/.

2.Place zabaw przy szkołach

/ ze względu na obowiązek szkolny dzieci 5 letnich/

3.Doposażenie szkół i przedszkoli w pomoce dydaktyczne i sportowe, doposażenie pracowni szkolnych.

4.Zmiana sposobu oszczędzania w sądeckich placówkach oświatowych z obsesyjnego w racjonalne.

/nie można wyliczać dyrektorowi ile rolek  papieru toaletowego i kredy może kupić miesięcznie. To dyrektorzy są menagerami w swojej szkole, wiedzą, że trzeba oszczędzać i Oni najlepiej wiedzą, na czym. Należy traktować ich jak partnerów a nie podwładnych.

5.Dopracowanie regulaminu wynagradzania nauczycieli i premiowanie nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze.

/zgodnie z prawem oświatowym i około oświatowym/ kodeks pracy/

6.Przywrócenie dyrektorom szkół części kwot za wynajem /np. 20%/ w celu wykorzystania ich na bieżące potrzeby.

7.Organizacja stałego cyklu zajęć dla rodziców z zakresu pracy z dzieckiem nadpobudliwym.

/możliwe doskonalenie zawodowe n-li w tym zakresie/.

8.Szeroka integracja szkół ze społecznością lokalną

/np. kluby trzech pokoleń/

9.Rozwój sportowej infrastruktury osiedlowej

/place zabaw, boiska, stoły do gry w szachy, dostęp młodzieży do infrastruktury szkolnej ? nie tylko kluby sportowe/

10.Lobbing w NFZ w sprawie całodobowej opieki stomatologicznej i okulistycznej

11.MKS Sandecja ? Sportowa Spółka Akcyjna