Obnażyć obłudę!

Być Radnym Miasta Nowego Sącza to nie zawsze łatwa i przyjemna sprawa. W ławach Sądeckiej  Rady ? zarówno podczas wcześniejszej kadencji jak i obecnej – znajdują się osoby, które na uwadze mają nie rozwój miasta, lecz ?

Przykład?

Podczas XVII Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w dniu 23 października 2007 roku podejmowana była uchwała dotycząca: ?Wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości  stanowiącej własność Miasta Nowego Sącza na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na cel: budowa Instytutu Kultury Fizycznej?.Dzięki staraniom radnych z Klubu Prawa i Sprawiedliwości oraz radnych niezrzeszonych podjęto uchwałę o dokonaniu darowizny.

Zanim zapadła ostateczna decyzja, zamierzenia te ? mające na celu wspieranie rozwoju miasta ? były licznie torpedowane. Pojawiły się wnioski, zgłaszane przez radnych z Klubu Platformy Obywatelskiej oraz radnych z Klubu Porozumienia Sądeckiego, aby nie głosować na rzecz uchwały o dokonanie darowizny dla PWSZ. Wszelkie podjęte przez mnie działania – jako Przewodniczącego Rady Miasta – były wstrzymywane, ośmieszane, a tym samym utrudniano sprawną realizację porządku obrad. Wzajemne ?przepychanki? i osobiste animozje ? w obecności zaproszonych gości: przedstawicieli PWSZ pod przewodnictwem rektora prof. dr hab. inż. Zbigniewa Ślipka oraz przedstawicieli klubów sportowych ?Start? i ?Dunajec? – to główny sposób niektórych radnych na ?efektywny dialog? i ?wzajemną współpracę? w trosce o Nasze Miasto i rozwijające się w nim szkolnictwo wyższe.

A dziś?

Dzisiaj osoby, które starały się nie dopuścić do podjęcia uchwały otwierającej drogę do rozwoju sportu i zaplecza sportowego, służącego PWSZ oraz mieszkańcom naszego miasta, chwalą się swoimi zasługami, jakoby to dzięki nim powstały dane obiekty sportowe. Przypisano sobie zasługi radnych z ubiegłej kadencji z Klubu PiS oraz radnych niezrzeszonych, wspierających tę jakże zaszczytną inicjatywę. Mało tego ? wręcz wykorzystano w swoich kampaniach wyborczych realizowaną inwestycję sportową! Ba! Fotografowano się na tle powstałych obiektów sportowych, którym z taką zaciekłością się przeciwstawiano. Śmiech czy zgroza?

Osobiście niemile wspominam tę sesję, której przewodniczyłem i podczas której od początku wspierałem ideę rozwoju wyższej uczelni, jaką jest PWSZ. Chaos i destrukcja tychże obrad ? poprzez torpedowanie inicjatywy –  urąga samorządności. Walcząc o rozwój miasta, o rozwój sportu, a tym samym o uchwałę dotyczącą przekazania ziemi dla PWSZ, wyrażam głośno swe oburzenie i sprzeciw ? obnażmy obłudę!

By nie być gołosłownym,  pozwolę sobie dołączyć fragment protokołu z tegoż posiedzenia oraz listę imienną z jawnego głosowania dotyczącego: ?Wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości  stanowiącej własność Miasta Nowego Sącza na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na cel: budowa Instytutu Kultury Fizycznej?, by Sądeczanie mogli sprawdzić, kto był przeciwny uchwale, a kto teraz świadomie wykorzystuje ją do kreowania i kształtowania swego wizerunku, jako osoby dbającej o rozwój Naszego Miasta i naszego szkolnictwa wyższego.

Muszę podkreślić, że jestem dumny, iż mimo tylu problemów, kłód rzucanych nam pod nogi, doszło do podjęcia uchwały, dzięki czemu studenci PWSZ oraz mieszkańcy miasta Nowego Sącza będą mogli korzystać z pięknych, przestronnych, nowoczesnych i bezpiecznych obiektów sportowych.

Korzystając z tego, że wkrótce rozpocznie się nowy rok akademicki 2011/2012, pragnę rektorowi prof. dr hab. inż. Zbigniewowi Ślipkowi, kanclerzowi Zbigniewowi Zielińskiemu, wykładowcom oraz całej braci studenckiej PWSZ życzyć owocnego roku nauki i by mogli jak najszybciej skorzystać z pełnego zaplecza sportowego Instytutu Kultury Fizycznej

Głosowanie imienne nad projektem uchwały druk nr 41