Wniosek do budżetu na 2013 rok Radnego Artura Czerneckiego

Szanowni Państwo, W dniu 28.09.2012 r.skierowałem prośbę do Pana Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka o uwzględnienie w opracowywanym budżecie na 2013

rok niezbędnych inwestycji.

Z wyrazami szacunku:

Wasz Radny Miasta Nowego Sącza

Artur Czernecki