Spotkanie opłatkowe w Sądeckim Zajeżdzie ZERiI

Do Sądeckiego Zajazdu na spotkanie opłatkowe zostałem zaproszony przez Panią Prezes Barbarę  Pazgan z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W świątecznej atmosferze wspominaliśmy wydarzenia z mijającego roku oraz przy suto zastawionym stole wigilijnym połamaliśmy się opłatkiem, a na zakończenie wznieśliśmy toast za pomyślność Nowego Roku 2012: aby wszystkie dni w tymże roku były tak piękne i szczęśliwe, jak ten wyjątkowy wigilijny wieczór.