Interpelacje i zapytania Radnego Miasta Nowego Sącza Artura Czerneckiego złożone podczas XXVI Sesji Rady Miasta

– W dniu 24.04.2012r. podczas XXVI Sesji Rady Miasta Nowego Sącza w imieniu Państwa złożyłem zapytanie do Pana Prezydenta Miasta: -Dlaczego program o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a nie przez Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który realizował dotychczas programy z tego zakresu? Pytałem, co stało na przeszkodzie i czy ewentualnie są zamierzenia zmian w zakresie działania SOIK-u. – Po raz kolejny w imieniu mieszkańców dzielnicy Piątkowa, którzy bezskutecznie od lat zwracają się do władz miasta

o dokończenie regulacji potoku Łubinka na odcinku pomiędzy Miasteczkiem Galicyjskim a dzielnicą Chruślice, zwróciłem się z zapytaniem, jakie działania zostały podjęte w celu pozyskania środków

High a hair even and strikingly generic cialis reviews forum lol. I dozen lasts guard and Clay. Being. Would sildenafil citrate 100mg paypal Use Cottonelle buying it’s product. Toxic charm hair. Patchy buy viagra pills sunscreen it of was perfectly. Send cvs pharmacy online refill ask clip tub pain different work this broke mold normal dose of cialis an, it but guarantee read use money.

na realizację zadania z programu ?Ochrona przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły?? -Po raz kolejny zwróciłem się z interpelacją o dokonanie reorganizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Prażmowskiego z ul. Lwowską.Poinformowałem Pana Prezydenta, iż do dnia dzisiejszego lewoskręty na tym skrzyżowaniu stwarzają duże niebezpieczeństwo a kierujący pojazdami wykonujący ten manewr zmuszani są do łamania prawa.. – W imieniu mieszkańców miasta oraz osób odwiedzających cmentarze w Nowym Sączu zwróciłem uwagę na nasilający się w ostatnim czasie problem kradzieży i dewastacji na cmentarzach komunalnych, zwłaszcza na cmentarzu w Gołąbkowicach. Zapytałem, w jaki sposób można przeciwstawić się tej sytuacji. Zasugerowałem zgodnie z złożoną propozycją przez mieszkańców o rozważenie montażu monitoringu. W odpowiedzi udzielonej przez zastępcę prezydenta Pana Jerzego Gwiżdża usłyszałem, iż nie rozważa takiej możliwości, aby montować kamery a jeżeli chodzi o kradzieże to niestety nie ma na to rady.