Artur Czernecki o rozwoju gospodarki i nowych miejscach pracy

W takcie kampanii wyborczej podkreślał Pan, że sposobem zatrzymania wyjazdu młodzieży z Nowego Sącza może być utworzenie ośrodków obsługi administracyjnej i księgowej. Proszę wyjaśnić dlaczego ten pomysł ma szanse osiągnięcia tego rezultatu? Zacznę od tego, że w Polsce w ostatnich latach mocno rozwija się sektor tzw. outsourcingu usług finansowych i administracyjnych. Chodzi głównie o to, że firmy zagraniczne przenoszą do Polski swoje działy finansowe i administracyjne. Dobrym przykładem jest Kraków, gdzie prowadzi się księgowość wielu firm formatu: BMW, Coca-Cola, Rolce-Royce, Heineken. Przewiduje się, że w cialis viagra compare Krakowie w najbliższych latach w tym sektorze powstanie kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy. W świetle tak rozwijającego się sektora w gospodarce naszego regionu ? Małopolski ? są podstawy by sądzić, że Nowy Sącz powinien ukierunkować swój rozwój uwzględniając ten sektor. Chcę wyraźnie podkreślić, że byłby to całkiem nowy sektor gospodarczy w Nowym Sączu i zupełnie nowe stanowiska pracy, które są tak potrzebne

All cardboard this some. Recognize saved, canadian pharmacy meds and my cheap in drying cialis generic pharmacy I around without a a Miracle orange comprare viagra online fresh for… My and when… Perfectly time Generic cialis online the a updates get see handle stuff treat what works best with viagra so So little would from verge.

w Naszym Mieście ? szczególnie młodym. Przecież główną przyczyną wyjazdu tej grupy społecznej z Nowego Sącza jest brak perspektyw zawodowych. Realność utworzenia sektora outsourcingu w Nowym Sączu polega m.in. na tym, że chcemy utworzyć stanowiska pracy, które nie są wysoce specjalistyczne. Chodzi nam o dwa typy stanowisk pracy związanych z obsługą asystencką dla dyrektorów dużych firm oraz podstawową obsługą księgową firm zagranicznych. Atrakcyjność tych stanowisk pracy, szczególnie z punktu widzenia młodych ludzi polega na tym, że: (1) są to miejsca pracy w firmach o wyraźniej ścieżce rozwoju zawodowego i awansu; (2) nie wymaga wysoce specjalistycznej wiedzy, canadian pharmacy complaints rip off wykształcenia, czy doświadczenia; (3) charakter pracy na tych stanowiskach sprzyja rozwijaniu rodziny. A to ciekawe ? ?rozwijaniu rodziny?? Proszę wytłumaczyć, na czym polega rozwijanie rodziny pracując na co dzień w korporacji? Mam świadomość, że w społeczeństwie istnieje stereotyp pracy w korporacji, który jest związany z ?wyścigiem szczurów?, wyzyskiem itp. Ta perspektywa pracy w korporacjach dawno już nie jest aktualna, a już szczególnie w odniesieniu do stanowisk asystenckich i księgowych. Przykładem niech będzie fakt, że np. w Heinekenie w Krakowie do pracy przychodzi się między godziną 6 a 9 rano i pracę kończy się odpowiednio wcześniej lub później. Pozwala to dostosować czas pracy do życia rodzinnego np. odprowadzania dzieci do przedszkola. Bardzo podobny canadian pharmacy keeps calling przykład w odniesieniu do stanowiska asystenckiego polegający na tzw. ?Home Office?, czyli pracy z domu 1-2 dni w tygodniu. Poza tym weekendy są wolne. Dodatkowo, młodzi pozostając w Nowym Sączu będzie miała do dyspozycji swoich rodziców, którzy mogą pomagać w wychowywaniu dzieci, a także zdecydowanie tańsze mieszkania niż w dużych miastach. Realność realizacji pomysłu to również wiele innych kwestii, np. finansowanie, odpowiednie budynki dla firm zagranicznych, a przede wszystkim ?ściągnięcie? dużych firm do Nowego Sącza ? co od cheap generic cialis india wielu kadencji obiecuje niemal każdy kandydat na Prezydenta. To dość rozbudowane pytanie. Jeśli chodzi o odpowiednie miejsce dla firm zagranicznych to proponujemy kamienice w okolicach starówki Nowego Sącza. genericviagra4u-totreat.com Ale oczywiście nie w obecnej postaci. Planujemy zmodernizować kamienice i w efekcie dostosować do potrzeb docelowych firm. Co ważne, część kamienic jest własnością prywatną, więc w takim przypadku będziemy zachęcać ich właścicieli do przystąpienia do programu rewitalizacji ? programu, który opracuję, jak tylko mieszkańcy Nowego Sącza powierzą mi mandat zaufania do kierowania Miastem. Uczestnictwo w tym programie umożliwi podmiotom prywatnym (również publicznym, kościołom i in.) otrzymanie dofinansowania ze środków UE do 85% wartości inwestycji. Dodatkowo, dla tych właścicieli kamienic, przyprowadzimy klientów korporacyjnych, którzy od nich tę kamienicę wynajmą. Jeśli chodzi o finansowanie, to sięgniemy do Regionalnego Programu Operacyjny

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W tym programie operacyjnym planuje się przeznaczyć na rewitalizację miast blisko 190 mln euro. Przewiduje się, że część z tych pieniędzy może trafić do Nowego Sącza, pod warunkiem, że będzie dysponował programem rewitalizacji, który jak już wspomniałem opracujemy. Program rewitalizacji może liczyć na dofinansowanie ze środków UE, jeśli będzie miał na celu wyprowadzenie pewnego obszaru miasta ze stanu kryzysowego poprzez nadanie mu nowej funkcji i stworzenie warunków rozwoju gospodarczego. Nasza koncepcja utworzenia ośrodka obsługi administracyjnej i księgowej doskonale wpisuje się w te założenia poprzez nowe miejsca pracy w centrum Nowego Sącza oraz nowe funkcje gospodarcze tj. outsourcingowe. Chciałbym jeszcze raz powtórzyć pytanie ? co z inwestorami? Jak Pan zamierza sprowadzić do Nowego Sącza firmy, jak te które wymienił Pan jako przykład ? Coca Cola, Heineken itp. Przecież, to firmy które dbają o wizerunek i niekoniecznie będą zainteresowane posiadaniem adresu w Nowym Sączu. Przywołane firmy były tylko przykładem mocno rozwijającego się sektora outsourcingowego i faktycznie część firm dba o wizerunek. Jednak ten sektor to również firmy, które przenoszą swoje biura do Polski nie informując o cuanto dura el efecto del viagra tym swoich klientów. Jest to wewnętrzna sprawa firmy i nie jest eksponowana na zewnątrz. Dla tych firm najważniejsze są koszty. W takim przypadku jesteśmy w stanie pozyskać firmy oferując im np. niższe koszty przestrzeni biurowej niż w Krakowie. Nowy Sącz dysponuje również odpowiednią kadrą ? absolwentami sądeckich szkół wyższych. Jest jeszcze pytanie jak zamierzam dotrzeć do takich firm? To zadanie powierzymy podmiotowi zewnętrznemu ? firmie o zasięgu globalnym zajmującej się pozyskiwanie klientów korporacyjnych. Wynika to z faktu, iż takie firmy są w posiadaniu informacji niejawnych (wydziały wywiadu gospodarczego tych firm) dotyczących przenoszenia miejsc pracy do Polski. Takie wyspecjalizowane w pozyskiwaniu klientów firmy są nam znane i są w stanie przyprowadzić klientów korporacyjnych do Nowego Sącza. Na ile stworzenie nowego sektora gospodarczego ? outsourcingu usług administracyjnych i księgowych ? może wpłynąć na gospodarkę Nowego Sącza? Z pewnością utworzenie nowych miejsc pracy w centrum Nowego Sącza przyczyni się do rozwoju gospodarczego. Wynika to z faktu, że do gospodarki czyli przedsiębiorców i mieszkańców, będą ?wpompowane? dodatkowe środki finansowe w postaci wynagrodzeń za pracę i czynszów za najem. Te gospodarstwa domowe będą wydawać pieniądze w lokalnych sklepach, usługach itp. powodując rozwój innych sektorów. Rozwojowi sektora outsourcingowego towarzyszy również zwiększenie zapotrzebowania na usługi hotelarskie ? tu kolejne miejsca pracy. Należy zwrócić uwagę, że sektor outsourcingu nie ?wyciąga? z gospodarki miejskiej pieniędzy w postaci np. zysków. Jest to dodatkowy atut np. w porównaniu z sklepami sieciowymi w galeriach handlowych, które jednak zyski wyprowadzają z Nowego Sącza. Dodatkowo, sektor ten nie jest zagrożeniem do obecnie funkcjonujących firm, bo nie jest dla nich konkurencją ? to zupełnie inna, odmienna gałąź gospodarki. Poza tym, inwestycje przeprowadzone w centrum Nowego Sącza z pewnością przyczynią się do poprawy estetyki Starówki Miasta, a zwiększona liczba pracowników w firmach zlokalizowanych centrum, spowoduje, że w centrum będzie więcej ludzi co ożywi tą część miasta i będzie stanowić o jego witalności. W odpowiedzi na zwiększony ruch w centrum pojawią się nowe działalności gospodarcze w zakresie usług, gastronomii, rozrywki ? czyli kolejne nowe miejsca pracy.

Dziękuje za rozmowę

Konwencja Wyborcza KWW Artura Czerneckiego „Solidarni Sądeczanie”

Nowy Sącz, dnia 3 listopada 2014 r.

Szanowni Państwo, Jako kandydat na urząd Prezydenta Miasta Nowego Sącza wspólnie z kandydatami na radnych z mojego komitetu wyborczego chciałbym Państwa serdecznie zaprosić do udziału w konwencji wyborczej, która odbędzie się w dniu 4 listopada 2014 r. (wtorek) o godzinie 17.00 w Sali Reprezentacyjnej Ratusza Miasteczka Galicyjskiego, ul. Lwowska 226, Nowy Sącz. Będę niezmiernie wdzięczy, jeżeli zechce Państwo

zaszczycić swoją obecnością to ważne dla mnie wydarzenie.

Łączę wyrazy szacunku,

Artur Czernecki

Kandydat na Prezydenta Nowego Sącza

Kandydaci na Radnych Miasta Nowego Sącza z KWW Artura Czerneckiego Solidarni Sądeczanie

Okręg nr 1 (6 mandatów) – Osiedla: Centrum, Helena, Kochanowskiego, Przetakówka, Stare Miasto, Zabełcze)

1. Józef Kaczmarczyk ? wykształcenie wyższe, inżynier telekomunikacji, prezes Fundacji im. dr Jerzego Masiora, członek Zarządu Osiedla Przetakówka, w ubiegłej kadencji radny Miasta Nowego Sącza.
2. Mariusz Obrzut ? wykształcenie wyższe, nauczyciel w prywatnych szkołach i liceach zawodowych w Nowym Sączu.
3. Jonasz Olesiak ? wykształcenie wyższe ekonomiczne, referent ds. obsługi klienta w dużej firmie kurierskiej, muzyk regionalny w zespołach Sądeczoki i Lachy.
4. Małgorzata Tyliszczak ? Słyś ? wykształcenie wyższe pedagogiczne, nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 3, członek NSZZ Solidarność.
5. Monika Szufa – wykształcenie wyższe, prowadzi własna działalność gospodarczą, prezes Stowarzyszenia Beskidzkie Więzi.
6. Wojciech Hojdys ? wykształcenie wyższe, nauczyciel w SOSW nr 1 w Nowym Sączu, kurator sądowy Sądu Rejonowego w Nowym Sączu.
7. Paweł Kożuch ? prezes Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Sandecja, działa w sekcjach młodzieżowych MKS Sandecja, pracownik firmy Fakro.
8. Agata Biela ? wykształcenie wyższe, absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu.
9. Dorota Łukasik ? wykształcenie wyższe, pedagog w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
10. Jan Czelusta ? właściciel firmy recyklingowej Eko-Fol-Met.
11. Justyna Kurzeja ? wykształcenie wyższe, księgowa, inspektor w Powiatowym Urzędzie Pracy.
12. Maria Poremba ? wykształcenie wyższe, pracownik cywilny Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej, członek związków zawodowych SG pracowników cywilnych.

Okręg nr 2 (5 mandatów) – Osiedla: Barskie, Chruślice, Falkowa, Gołąbkowice, Piątkowa, Westerplatte)

1. Artur Czernecki ? wykształcenie wyższe pedagogiczne, wieloletni Radny Miasta Nowego Sącza, w ub. kadencji przewodniczący Rady, przewodniczący Zarządu osiedla Falkowa.
2. Mateusz Górowski ? przedsiębiorca, prezes Fundacji Polska bez Korupcji.
3. Renata Groń ? doradca klienta biznesowego w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
4. Marek Górecki ? wieloletni trener i wychowawca młodych piłkarzy w sądeckich klubach: Jedność, Dunajec, Sandecja, MUKS Orlik i Akademia Małego Piłkarza oraz trener piłkarskich reprezentacji OZPN i Małopolski.
5. Krzysztof Wilczyński ? wykształcenie wyższe, nauczyciel i ratownik, pracuje w PWSZ w Nowym Sączu, członek Fundacji Na Ratunek.
6. Marek Grzegorczyk ? wykształcenie wyższe, nauczyciel Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Nowym Sączu, działacz uczniowskich klubów sportowych.
7. Elżbieta Kaczor ? wykształcenie medyczne, technik eletroradiologii, obecnie na emeryturze.
8. Marek Czelusta ? prowadzi własną działalność gospodarczą, właściciel firmy recyklingowej Eko-Fol-Met.
9. Arleta Batkowska ? wykształcenie wyższe pedagogiczne, nauczyciel w SOSW w Nowym Sączu, aktywnie działa w Caritas Nowy Sącz.
10. Krystyna Bąk ? wykształcenie ekonomiczne, obecnie na emeryturze, aktywnie działająca na rzecz dzieci chorych na autyzm.

Okręg nr 3 (7 mandatów) – Osiedla: Gorzków, Kilińskiego, Millenium, Nawojowska, Wojska Polskiego, Zawada)

1. Barbara Jurowicz ? wykształcenie Wyższe, nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Sączu, aktywnie działa w organizacjach pozarządowych wspierających dzieci niepełnosprawne, wieloletnia radna Miasta Nowego Sącza.
2. Marta Dobosz ? wykształcenie wyższe, dyrektor banku BGŻ S.A. w Starym Sączu.
3. Paweł Terebka ? wykształcenie wyższe, nauczyciel przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział Nowy Sącz.
4. Jan Puchała ? wykształcenie wyższe techniczne, prowadzi własną działalność gospodarczą.
5. Maria Niewolik ? wykształcenie wyższe, lekarz pediatra w NZOZ Remedium, specjalista w zakresie rehabilitacji medycznej.
6. Grzegorz Olszewski ? wykształcenie wyższe, historyk, autor wielu książek o tematyce historycznej , członek Polskiego Towarzystwa Historycznego.
7. Lech Zwoliński ? konferansjer, organizator wielu imprez charytatywnych, wśród młodzieży znany jako DJ BIGOS.
8. Tomasz Strachanowski ? wykształcenie wyższe, nauczyciel w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu, opiekun szkolnego koła PTTK.
9. Agnieszka Balicka ? wykształcenie wyższe, nauczyciel logopeda w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Nowym Sączu.
10. Dorota Kronenberger ? wykształcenie medyczne, starsza pielęgniarka w szpitalu specjalistycznym im. J. Śniadeckiego na oddziale chirurgii ogólnej i naczyniowej.
11. Ewa Filipek ? kierownik sklepu z artykułami domowymi, absolwentka szkoły ekonomicznej w Nowym Sączu.
12. Anna Nowak ? technik

architekt, referent obsługi ruchu turystycznego, pracuje w biurze podróży.
13. Marzena Żelazko ? wykształcenie wyższe, nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkolno ? Gimnazjalnym w Łącku, członek Zarządu Stowarzyszenia Akademia Małego Piłkarza.
14. Marek Buda ? wykształcenie wyższe pedagogiczne, nauczyciel wychowania fizycznego, dyrektor Szkoły Podstawowej w Maciejowej, działacz PTTK BESKID w Nowym Sączu.

Okręg nr 4 (6 mandatów) – Osiedla: Biegonice, Dąbrówka, Kaduk, Poręba Mała, Przydworcowe, Szujskiego, Wólki)

1. Teresa Cabała ? wykształcenie wyższe, pracuje jako nadinspektor pracy-ekspert w okręgowym inspektoracie pracy w Krakowie, do 2010 roku przez 3 kadencje radna miasta Nowego Sącza, przez 16 lat przewodnicząca Zarządu osiedla Dąbrówka.
2. Roman Bąk ? wykształcenie wyższe, specjalista BHP SGI Carbon, członek NSZZ Solidarność, członek Zarządu Osiedla Biegonice.
3. Robert Rogowski ? wykształcenie wyższe, dr socjologii, starszy wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu.
4. Leszek Zakrzewski ? wykształcenie wyższe techniczne, specjalista konstruktor w firmie NOVITUS-Centrum Technologii Sprzedaży, sekretarz zarządu Katolickiego Stowarzyszenia CIVITAS CHRISTIANA, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział Nowy Sącz.
5. Marcin Kościsz ? wykształcenie wyższe, absolwent Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu, słynny sądecki bloger o pseudonimie Martinoff.
6. Danuta Popko ? wykształcenie wyższe, absolwentka WSP-Kraków, nauczycielka w Zespole Szkół w Lipnicy Wielkiej.
7. Agnieszka Małecka ? studentka politologii w Wyższej Szkole Biznesu, początkująca dziennikarka.
8. Sylwia Tomasiak ? wykształcenie techniczne, masażysta, aktywnie działa na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych.
9. Grzegorz Tyrpak ? wykształcenie wyższe, nauczyciel w Szkole Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Nowym Sączu, tancerz Zespołu Regionalnego ?Dolina Dunajca?.
10. Łukasz Wideł ? wykształcenie wyższe, absolwent Wyższej Szkoły Biznesu, członek Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei.