Artur Czernecki Zasłuzony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Tegoroczna inauguracja roku akademickiego 2011/2012, mająca miejsce w sądeckim ?Sokole?, była ważnym wydarzeniem nie tylko dla braci studenckiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, ale i dla mnie ? Sądeczanina, zaangażowanego w rozwój szkolnictwa wyższego w Naszym Mieście.

W tym dniu (10.10.2011 r.) wspólnie z Panią Krzysztofą Saratą – pierwszym kwestorem na uczelni ,obecnie już na emeryturze oraz Panią Haliną Kociubińską – dyrektorem biura Rektora PWSZ i Pełnomocnikiem ds. Studiów Podyplomowych, odebrałem z rąk Rektora PWSZ Zbigniewa Ślipka przyznany przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej tytuł honorowy: ?Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu?.

Jest to dla mnie niezwykle zaszczytne wyróżnienie, dlatego też pełen wzruszenia podziękowałem rektorowi, senatowi oraz całej społeczności akademickiej za nadany tytuł. Równocześnie złożyłem zobowiązanie, dotyczące dalszego wspierania uczelni. Ponadto podziękowałem uczelni za otwarcie się na środowisko osób niepełnosprawnych. Zwróciłem uwagę na to, iż ludzie z różnorodnymi dysfunkcjami oczekują od nas, władz miasta, jak i od uczelni ofert szkoleń, dzięki którym będą mogli podnosić swoje kwalifikacje, a tym samym otrzymają możliwość wyjścia do ludzi z ?zamkniętych czterech ścian swojego upośledzenia?. Podczas swojego wystąpienia podkreśliłem, że systematyczny rozwój zaplecza dydaktycznego uczelni pozwali również na otwarcie się PWSZ na studentów nie tylko z Europy, ale i z całego świata ? a tym samym wpłynie na rozwój miasta Nowego Sącza.

Jestem niezwykle dumny z nadanego mi tytułu: ?Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu? i postaram się godnie go prezentować.