Sylwetka

Wykształcenie:

Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu – Studia podyplomowe w zakresie Master of Business Administration

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim – Studia podyplomowe kwalifikacyjne nt” Zarządzanie instytucją oświatową w zreformowanym systemie edukacji”

Uniwersytet Humanistyczno Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Pedagogiczny i Artystyczny  Studia Magisterskie na kierunku Pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej.

Wszechnice Świętokrzyską w Kielcach Wydział Humanistyczno – Pedagogiczny- Studia licencjackie na kierunku Pedagogiki resocjalizacyjnej i sądowa

Kwalifikacje dodatkowe

 • Ukończenie szkolenia n.t. Zarządzanie projektami – nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu przygotowania, realizacji i zarządzania projektami.
 • Ukończenie szkolenia n.t. Prawo dostępu do informacji publicznej – prawo do wiedzy.
 • Ukończony kurs Kierowników Wycieczek.
 • Ukończony kurs Kierowników na placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • Ukończony kurs Kierowników i organizatorów wycieczek szkolnych.
 • Ukończenie szkolenia n.t. Zmiany w prawie oświatowym w zakresie uzyskiwania stopni awansu zawodowego oraz oceny pracy nauczyciela.
 • Ukończenie szkolenia n.t. Problematyka dotycząca stosunku pracy zatrudnionych w szkołach i placówkach ze szczególnym uwzględnieniem zmian do Karty Nauczyciela oraz zagadnień z zakresu czasu pracy i wynagrodzenia nauczycieli.
 • Ukończenie szkolenia n.t. Zarządzanie zmianą organizacyjną z elementami kultury organizacyjnej.
 • Ukończenie szkolenia n.t. Stanowienie aktów prawa miejscowego przez Gminy i Powiaty.
 • Ukończenie szkolenia n.t. Rada Gminy i Powiatu oraz jej komisje kontrolują samorząd.
 • Ukończenie szkolenia n.t. Ekonomia społeczna  możliwość aktywizacji grup zagrożonych na rynku pracy i podlegających wykluczeniu z rynku pracy.
 • Ukończenie szkolenia n.t. Kondycja lokalnej i społeczeństwa w obliczu kryzysu ekonomicznego.
 • Ukończenie szkolenia n.t. Kondycja lokalnej gospodarki i społecznej w obliczu kryzysu ekonomicznego.
 • Ukończone szkolenia n.t.Rola organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu lokalnych problemów społeczno – gospodarczych.
 • Ukończenie szkolenia n.t. Polityka lokalna na rzecz osób niepełnosprawnych – na podstawie wyników projektu pt. „Ogólnopolskie badania sytuacji , potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych”.

Moje ważniejsze wyróżnienia i odznaczenia

          Rok 2000

 • Minister Edukacji Narodowej w uznaniu szczególnych osiągnięć w działalności na rzecz rozwoju szkół i innych placówek oświatowo – wychowawczych oraz pomoc nauczycielom nadał Odznakę Honorową” za zasługi dla oświaty.

         Rok 2002

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Odznakę Przyjaciel Dziecka.

         Rok 2004

 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Bydgoszczy – Honorową Odznakę Zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.
 • Za serce, zapał i wrażliwość społeczną nominowany do statuetki ZIARNKO GORCZYCY przez Kapitułę w składzie: Starosta Nowosądecki, Prezydent Miasta Nowego Sącza, Prezes Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ oraz Prezesa Związku Sądeczan.

         Rok 2006

 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Medal XXV-lecia za szczególne zasługi dla rozwoju Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Medal im. dr Henryka Jordana za zasługi dla rozwoju opieki zdrowotnej; upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
 • Za serce, zapał i wrażliwość społeczną nominowany do statuetki ZIARNKO GORCZYCY przez Kapitułę w składzie: Starosta Nowosądecki, Prezydent Miasta Nowego Sącza, Prezes Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ oraz Prezesa Związku Sądeczan.

        Rok 2007

 • Stowarzyszenie Żołnierzy 12 Pułku Piechoty Armii Krajowej i Więźniów Okresu Stalinowskiego – Krzyż 12 Pułku Piechoty Armii Krajowej.
 • Nominowany w Plebiscycie Sądeczanin roku 2006
 • Nominowany w plebiscycie Gazety Krakowskiej Człowiek Roku 2007

          Rok 2008

 • Związek Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej – Srebrny Medal za zasługi dla pożarnictwa.
 • Liga Obrony Kraju Zarząd Główny – Złoty Medal Za Zasługi dla Ligii Obrony Kraju (we wcześniejszych latach medal brązowy oraz srebrny).
 • Nominowany w plebiscycie Gazety Krakowskiej Człowiek Roku 2007

         Rok 2009

 • Nominowany w plebiscycie Gazety Krakowskiej Człowiek Roku 2008
 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji- Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej za ratowanie życia i ochronę mienia.
 • Zarząd Główny Ligii Obrony Kraju – Odznakę Honorową Za Wybitne Zasługi dla Ligii Obrony Kraju.
 • Zarząd Główny Związku Sybiraków – Odznakę Honorową Sybiraka.

         Rok 2010

 • Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Dyplom Uznania. Za Pielęgnowanie Dobrych Tradycji Amii Krajowej.
 • Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.
 • – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Medal Pro Memoria Za Wybitne Zasługi w Utrwalaniu Pamięci o Ludziach i ich Czynach w Walce o Niepodległość Polski podczas II Wojny Światowej i po jej zakończeniu

         Rok 2011

 • Senat PWSZ  – Tytuł honorowy Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.
 • Starosta Nowosądecki –„Złote Jabłko Sądeckie”

         Rok 2013

 • Prezes Ligi Obrony Kraju –Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla Klubów Żołnierzy Rezerwy

         Rok 2014

 • Prezes Ligi Obrony Kraju – Złoty Krzyż” Za Zasługi dla Klubów Żołnierzy Rezerwy

         Rok 2015

 • Prezes Ligi Obrony Kraju – Porcelanowy Krzyż” Za Zasługi dla Klubów Żołnierzy Rezerwy”

         Rok 2016

 • Prezes Zarządu Głównego Związku Sybiraków – Złota Oznaka „Za Zasługi dla Związku Sybiraków”

         Rok 2018

 • Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Medal  ” Pro  Patria „

         Rok 2019

 • Małopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie – Medal 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża 1919-2019

         Rok 2021

 •  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda – Medal „Stulecia Odzyskania  Niepodległości”
 • Związek Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej – Złoty Medal za zasługi dla pożarnictwa.
 • Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej – Medal ” Dla upamiętnienia 230.Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 – 2021″

         Rok 2022

Rodzina Wojskowa 1 P.S.P prof. Jerzy Giza – dr Tomasz Podgórski – PATENT STRAŻNIKA PAMIĘCI NARODOWEJ NR 23, za kultywowanie tradycji żołnierskiej ! Pułku Strzelców Podhalańskich zapisanej złotymi zgłoskami w księdze chwały Orężna Polskiego

 •  Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk – Odznakę Honorową „ZASŁUŻONY DLA TRANSPORTU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ”

Rok 2023

 •  Minister Sportu i Turystyki  Kamil Bortniczuk – W uznaniu zasług dla rozwoju   turystyki wyróżnienie – Oznaka Honorowa „Za ZASŁUGI DLA TURYSTYKI”
 • Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Zarząd Główny Anna Sliwińska – Złotą Oznakę  ” Zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków”