Moim zdaniem ,moja propozycja miałaby wpływ na aktywizacje mieszkańców poszczególnych osiedli

Dać po 100 tysięcy każdemu z osiedli, to jest budżet obywatelski


Co o zmianie regulaminu budżetu obywatelskiego Nowego Sącza myślą sami mieszkańcy? Pytamy przewodniczących osiedli, którzy są wyjątkowo zgodni. W jakich sprawach? Czy sądeczanie jeszcze wierzą w budżet obywatelski?

Artur Czernecki z osiedla Falkowa mówi wprost: – Ja uważam, zresztą taką samą opinię wyraziłem podczas konsultacji społecznych, że pieniądze, po na przykład sto tysięcy, powinny być rozdzielone między zarządy osiedli. I wtedy zarząd organizuje spotkanie z mieszkańcami, którzy przedstawiają swoje propozycje, oczekiwania a te poddawane potem głosowaniu właśnie wśród nich. To by mieszkańców rzeczywiście zaktywizowało.

– A co ze sposobem głosowania? – pytamy Czerneckiego. – Moje osiedla to przede wszystkim ludzie starsi, nie wiem jak sobie poradzą z głosowaniem esemesami, ale na pewno będziemy w tej sprawie organizować spotkania informacyjne.

A co ze składaniem projektów? – Osiedle Falkowa graniczy z osiedlem Gołąbkowice i osiedlem Piątkowa. Może nam się uda porozumieć ponad podziałami i skonstruować jakiś projekt wspólnie, by wszystkie trzy osiedla mogły wspólnie głosować? – odpowiada pytaniem na pytanie przewodniczący.

– Ja uważam od początku, że pieniądze powinny być rozdzielone między osiedla – podtrzymuje stanowisko Czerneckiego Krystyna Witkowska z osiedla Gorzków. – W naszym okręgu jest kilka dużych osiedli i może się okazać, że zamiast współpracować będziemy ze sobą rywalizować – prorokuje. Czy mieszkańcy Gorzkowa będą składać projekty? – Jak ich nie zmobilizujemy jako zarząd to może być różnie, bo ludzie stali się sceptyczni i mogą myśleć, że z większymi nie będziemy mieli szans.

– Jestem podobnego zdania jak moi przedmówcy – mówi Stanisław Słaby z Przetakówki, która w żadnej z dwóch dotychczasowych edycji nie wygrała ani złotówki. – Skoro na budżet obywatelski są dwa miliony, to prezydent powinien dołożyć jeszcze pięćset tysięcy i podzielić po sto tysięcy na każde z osiedli. I co roku byśmy mieli pewność, że mamy tyle na najpotrzebniejsze sprawy. A tak? Nasze osiedle to ludzie starsi, wygrają te osiedla, na których jest dużo młodzieży i dużo szkół, bo obniżono wiek przy głosowaniu a młodzi z Internetem i telefonami radzą sobie najlepiej.

Ale Słaby mimo wszystko nie daje za wygraną. Zarządy z osiedli z wytyczonego na potrzeby głosowania okręgu: Przetakówka, Helena, Zabełcze, Kochanowskiego, Stare Miasto i Centrum już się umówiły na spotkanie i chcą przygotować wspólny projekt. Słaby jest przekonany, że uda się wypracować kompromis, z którego zadowoleni będą wszyscy.

ES e.stachura@sadeczanin.info Fot.: ilustracyjne archiwum sadeczanin.info 

Moim zdaniem to się powinno przyznać Honorowym Obywatelom Miasta Nowego Sącza

Nowy Sącz: darmowe parkowanie dla Honorowych Obywateli?


Ledwo radni – nie bez kontrowersji – podjęli uchwałę o przyznaniu Honorowym Obywatelom i osobom fizycznym, które otrzymały Tarczę Herbową prawa do darmowych przejazdów MPK a już radny Artur Czernecki proponuje iść dalej i dać tym pierwszym prawo do darmowego parkowania.

– W ślad za artykułem który ukazał się na portalu Sądeczanin.info proponuje aby Pan Prezydent Miasta Nowego Sącza wraz Radą Miasta Nowego Sącza, zainicjowali przyznanie wyróżnienia dla Honorowych Obywateli Miasta Nowego Sącza w postaci bezpłatnego parkowania na terenie miasta. Byłoby to pięknym wyróżnieniem ludzi którzy są ważnymi postaciami dla miasta – napisał do nas Artur Czernecki były przewodniczący rady a obecnie przewodniczący osiedla Falkowa.

Zobacz też: Zbierają podpisy w sprawie linii 33 i 34. Czy przekonają wójta Chełmca?

Co Wy na to? Społecznicy i ludzie aktywnie wspierający Nowy Sącz bardzo często poruszają się po mieście w celach zupełnie nie związanych z własnymi potrzebami a właśnie z działaniami na rzecz innych: w sprawach organizacji imprez i akcji społecznych, gdzie większość formalności trzeba załatwić w ścisłym centrum miasta. Darmowe parkowanie byłoby w tym wypadku bardziej pomocą organizacyjną niż socjalną.

ES e.stachura@sadeczanin.info Fot.: ilustracyjne sadeczanin.info 

Oświadczenie w sprawie poparcia w drugiej turze wyborów

Artur wybory 2014

Szanowni Państwo,

Przed nami druga tura wyborów samorządowych. Codziennie jestem pytany przez dziennikarzy i Mieszkańców Naszego Miasta, którego z kandydatów poprę w drugiej turze wyborów?

W czasie swojej kampanii zwracałem uwagę na bezprecedensowy proces obniżania standardów zarządzania miastem, który jest wyraźnie widoczny w funkcjonowaniu administracji samorządowej jak i w braku podejmowania działań rozwojowych, przez co spowodowano:

 • utratę środków budżetowych (ponad 5 mln zł) za niesłusznie pobraną subwencję oświatową,  z powodu niekompetencji urzędników,
 • utratę 3, 2 mln złotych za źle naliczoną dotację dla przedszkoli niepublicznych,
 • brak porozumienia z władzami powiatu i województwa w sprawie 13 mln euro (ponad 54 mln złotych), które zostały przekazane na wciąż niezrealizowaną obwodnicę zachodnią,
 • regularne podwyżki cen wody,
 • upartyjnienie i ubezwłasnowolnienie samorządu,
 • wykorzystywanie przywilejów należnych niepełnosprawnym przez urzędników – patrz sprawa kart parkingowych,
 • w dalszym ciągu prowadzone śledztwo przez CBA w kontekście budowy Galerii Trzy Korony

 
Wśród przykładów zaniechania działań, można podać:


 • brak aktywności władz w zakresie podejmowania realizacji różnych programów rządowych i regionalnych, skutkujący marginalizacją Nowego Sącza na wiele lat,
 • brak podejmowania prorozwojowych inwestycji w ciągu całej kadencji, a remontowanie nielicznych ulic w roku wyborczym,
 • brak skutecznych interwencji podczas likwidowania miejsc pracy w Nowym Sączu np. Straż Graniczna, Orange, Dyspozytornia Pogotowia Ratunkowego, Laboratorium Sanepidu, Południowy Zakład Spółki PKP CARGO itp.
 • brak realizacji obietnic wyborczych np. Węgierska-Bis i wielu innych w tym sztandarowego w obietnicach przedsięwzięcia, którym miała być odbudowa etapami, sądeckiego zamku królewskiego, jako centrum kultury, muzealnictwa i centrum kongresowego,
 • nietraktowanie osób niepełnosprawnych z należytym szacunkiem przez podległych pracowników,

Wchodzimy w ostatni okres finansowania unijnego. W sejmiku województwa małopolskiego, gdzie następuje podział środków, wciąż większość posiada ta sama koalicja. Doskonale wiemy, że dotychczasowe relacje Pana Prezydenta z Marszałkiem województwa nie przyniosły miastu wymiernych korzyści finansowych. Miasto żyje z gospodarki i tylko dzięki niej się rozwija. Prezydent powinien być gospodarzem, który dba o majątek miasta  i jego mieszkańców. Niestety, Ryszard Nowak  zaprzepaścił cztery lat swojej prezydentury. Tylko w ostatniej kadencji sprzedał majątek Miasta Nowego Sącza na kwotę 42 mln złotych. Nie jest dla naszego Miasta gospodarzem, jest politykiem i swoją dotychczasową postawą nie rokuje nadziei na przyszłość. W swoich opiniach nie jestem odosobniony, 61 proc. głosujących Mieszkańców Naszego Miasta w dniu 16 listopada dało Ryszardowi Nowakowi czerwoną kartkę.

Szanowni Państwo,

Bliskie mi są ideały Prawa i Sprawiedliwości, a w życiu codziennym wyznaję te same wartości, którymi w swojej ulotce wyborczej chwali się Ryszard Nowak. Jednak po doświadczeniach kilkuletniej „współpracy” z Panem Prezydentem widzę, że jest to wizerunek wykreowany wyłącznie na potrzeby kampanii wyborczej. Jak to doskonale wiemy z obserwacji sceny politycznej w Kraju, sam sprawny PR nie wystarczy do dobrego zarządzania w sferze gospodarczej. W tych dziedzinach konieczne są umiejętności i otwartość na potrzeby Mieszkańców. Nie potrzebujemy polityki na szczeblu lokalnym potrzebujemy dobrego gospodarza!

Dlatego też, ocenę szczerości intencji obecnego Prezydenta Miasta pozostawiam samym Sądeczanom, natomiast osobiście w dniu 30 listopada pójdę do głosowania, lecz nie oddam głosu na Ryszarda Nowaka.

 

Z poważaniem,

Artur Czernecki

List otwarty do Prezydenta Miasta Nowego Sącza

Nowy Sącz, 21.10.2014

Prezydent Miasta Nowego Sącza

Ryszard Nowak

Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz

List otwarty

Szanowny Panie Prezydencie

Dwa tygodnie temu, w dniu 7 października został Pan laureatem nagrody „Perła Zarządzania Najwyższej Jakości 2014”. To ogromny zaszczyt i prestiż dla naszego miasta i jego mieszkańców. Ostatnimi czasy pojawiają się jednak niepokojące doniesienia mediów, które uważają, że owa nagroda nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.

W związku z opublikowanym w dniu 20.10.2014 przez redaktora Bogumiła Storcha na portalu internetowym sądeczanin.info artykułem i podanymi w nim danymi statystycznymi, chciałbym zadać Panu w imieniu sądeczan kilka pytań, które w zaistniałej sytuacji zdają się nasuwać w sposób naturalny. Przede wszystkim, należy zapytać, na podstawie jakich wskaźników ustalano ocenę, która dała naszemu samorządowi tak wysoką nagrodę, skoro rzeczowy raport firmy „Curulius” sporządzony na podstawie danych GUS przedstawia zgoła inny obraz Nowego Sącza?

Według wspomnianego wyżej dokumentu, na 2479 zbadanych jednostek (wszystkie gminy oraz miasta na prawach powiatu), Nowy Sącz plasuje się na 2033 pozycji w kategorii „gospodarka”, w kategorii „dochód na mieszkańca” na 2112 pozycji oraz w kategorii „finanse”na 2124 pozycji. Dane te w zupełności negują wizerunek dobrze zarządzanego miasta, tak reklamowany przez jego włodarzy. Odbierając nagrodę „Perły Zarządzania”, twierdził Pan, że jest ona zwieńczeniem „wieloletniej drogi ku stałemu podnoszeniu jakości zarządzania i usług”. Czy według Pana, postępujący w czasie ostatniej kadencji rozrost administracji przyczynił się do osiągnięcia tego wyraźnie naciąganego sukcesu? Bardzo niepokojące jest to, że utrzymanie nowosądeckich urzędników kosztuje w przeliczeniu na jednego mieszkańca Nowego Sącza 283 zł., czyli  o 21 zł więcej niż urzędników krakowskich.Być może na uzyskanie nagrody wpłynął fakt, iż w naszym mieście wydatki na inwestycje są czterokrotnie niższe niż wynosząca 17 % średnia krajowa? Warto również wspomnieć, że informacje na oficjalnej stronie miasta www.nowysacz.pl dotyczące tak wielu „inwestycji”, odnoszą się głównie do przeprowadzanych rok  rocznie nielicznych  remontów ulic i chodników.Czy te dane skłoniły Pana do ogłoszenia, że Nowy Sącz jest „liderem inwestowania”?

Sądzę, że ma Pan na tyle cywilnej odwagi i stać Pana na publiczną odpowiedź na moje pytania. Jest Pan to winien wszystkim mieszkańcom Nowego Sącza.

Artur Czernecki

Jakub Jurowicz – Laureat Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej

Odpowiedz, którą uzyskałem rozbawiłem się aż do łez. Dziwię się, że długoletni pedagog, jakim była przez długie lata zastępca prezydenta Pani Bożena Jawor złożyła swój podpis pod przygotowaną nie na temat odpowiedzią. W końcu, od kogo jak nie od niej należało  oczekiwać merytorycznej odpowiedzi. Przecież ja nie pytałem o tamten rok i Gale Uczniów Szczególnie Uzdolnionych? Tylko o zasady funkcjonowania strony miasta. Zapewne gdyby to było dziecko nie Pani radnej Barbary Jurowicz tylko Pani Małgorzaty Grybel stosowna informacja znalazłaby się na stronie miasta. A szkoda, bo młodym mieszkańcom należy dawać dobry przykład a takim przykładem jest sukces kolejny młodego mieszkańca Jakuba Jurowicz, o którego już dzisiaj zabiegają Uniwersytety z Poznania czy Krakowa. Cóż polityka nawet dotarła do dzieci, co dla mnie jest bardzo przykre tym bardziej, że osobiście przesłałem stosowną informację do Pani Małgorzaty Grybel –rzecznika prasowego, która zwróciła się do mnie z prośbą o przesłanie źródła informacji, więc podałem kontakt do laureata Jakuba Jurowicza. Jak widać było to za mało?

Proszę zapoznać się z treścią pytania i uzyskaną odpowiedzią:

Odpowiedz długoletniego pedagoga zastępcy prezydenta Nowego Sącza Pani Bożeny Jawor :

Przesłane m.in zaproszenie dla Jakuba Jurowicza z Uniwersytetu Jagiellońskiego od prof.dr hab Andrzeja Mania – Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds.dydaktyki